SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUCHARYSTIA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 11 lit.)KOMUNIA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 7 lit.)KOMUNIA ŚWIĘTA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EUCHARYSTIA

EUCHARYSTIA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 11 lit.)EUCHARYSTIA to:

msza święta, uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą według wierzeń chrześcijan Jezus spożył przed swoją zbawczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem (na 11 lit.)EUCHARYSTIA to:

w liturgii chrześcijańskiej forma (msza) lub składnik (komunia) uczty sakralnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.357

CZASOPISMO TEMATYCZNE, SĄCZEK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, DRUK ROZSTRZELONY, RESTAURATOR, SIEDLISKO, ENERGIA GEOTERMICZNA, STACJA TELEWIZYJNA, MASZYNA TŁOKOWA, CHAŁTURZYSTA, KARA, RUGI, TERAPENA, HISZPAŃSKI, BIAŁA ARMIA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, ZDJĘCIE STYKOWE, ZAPŁON, SREBRO PIORUNUJĄCE, STAND, GAWIALOWATE, POLEROWNIK, BOŻE NARODZENIE, EGZOTYK, STRZAŁKA, SKÓRNIK, BIPOLARNOŚĆ, EWOLUCJA MOLEKULARNA, PERYSELENIUM, PUSZCZALSKA, SZLAK ŻEGLUGOWY, OGI, MINUTA, FILM ANIMOWANY, POSTĘPAK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, WARP, NUMER TAKTYCZNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, KASYNO, ZLEW, MIODOJAD, ZAKON RYCERSKI, KOCHAŚ, HIPOPOTAMOWATE, PIERWSZOŚĆ, IMIONNIK, CHILIAZM, BEZROBOCIE JAWNE, APOSTOŁ, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, CYKL JAJNIKOWY, KOPALNIA OTWOROWA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, WNIEBOWZIĘTA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, MRÓWNIKI, SIÓDEMKA, MOWA ZALEŻNA, HYCEL, ZAPOJA, PERYPATETYK, GETTO, PRZEKAŹNIK, LIPODYSTROFIA, WUEF, FIZYKA PLAZMY, ZGNICIE, ACENA ARGENTYŃSKA, WĘGLARSTWO, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, AZOT AMONOWY, NEPALSKI, RYDWAN, OBEREK, KŁAMSTWO LUSTRACYJNE, GROTESKA, PERLISTOŚĆ, LAIK, OPOZYCJA, HOMILIA, CZUMAK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, POJAZD, KARAFUŁKA, ZASADA HUYGENSA, UPIERZENIE, MARIOLOGIA, BERGMANN, UBRANIÓWKA, SKRUTATOR, SKRZYDŁO, PERŁA URIAŃSKA, BOCHENEK, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ROZWÓJ SPOŁECZNY, DIORAMA, LUKI, SPORT KWALIFIKOWANY, AMPUŁA, NIMFAJON, BARWA OCHRONNA, SANKCJA, TEATR, JEDNORAZOWOŚĆ, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, KULA, WALEC ELIPTYCZNY, KROJCZY, WRZENIE, MAŁY PODATNIK, SOGDYJSKI, TECHNIKA ŚWIETLNA, CHŁOPIEC DO BICIA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, CELT, DIMER, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, AKT, MIOPATIA ALKOHOLOWA, JEDZENIE, PRZEBIEG, CWAJNOS, ANALIZA KOSZTÓW, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ZMARTWIENIE, AMBULATORIUM, MISIEK, KLEJARZ, ABISAL, OPERA, LAWINA DESKOWA, DERMATOGLIFIKA, PAMIĘĆ, AUTOBUS SZYNOWY, MONOGENIZM, CHOROBA MIKROFALOWA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PERYPATETYK, SPLĄTANIE, DZIECKO ULICY, WODY INGLACJALNE, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ARAUKARIA, ESPRESSO, MIERZWA, POPARCIE, SZTUKA KRETEŃSKA, STERYD, ŚREDNIA KWADRATOWA, ALERGEN POKARMOWY, BURMISTRZYNA, ŻONGLERKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ZABAWKA, PRĄD TĘTNIĄCY, TWARDY KARK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SIŁA, UNIWEREK, BASENIK, KULTYWAR, URODZENIE MARTWE, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, BADACZ, STATEK, AUTOSKLEP, SZTYLPA, DEGRESJA PODATKOWA, USTERKOWOŚĆ, RACJONALIZM WZGLĘDNY, DROGI RODNE, KARALNOŚĆ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ŻART, WYRAŹNOŚĆ, GEOMETRIA RZUTOWA, LEJEK, KONGREGACJA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, AUTOGIEŁDA, KAPOTAŻ, BUDDA, MAKAKOKSZTAŁTNE, BRYANT, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, DAKTYL, GWIAZDA, KISIEL, MCLAREN, LEMONIADA, DYKTATOR, DIU, BRANIE ROZWODU, KWADRANT, DEISIS, ŻYRYTWA, NACIECZENIE, STACJA KOPULACYJNA, WIEK NIEMOBILNY, KONTRGAMBIT WINAWERA, RAK, PLATAN, MODULARNOŚĆ, STANOWISKO, GRUPA NACISKU, JĘZYK KREOLSKI, ENERGETYKA JĄDROWA, SZPIK KOSTNY, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ARACHNOLOGIA, WYCIĄGARKA, KOŻUSZYSKO, WYTWÓRCZOŚĆ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, CUKRZYK, ZESTAW, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SROKOSZ, NIEDYSPONOWANIE, KRÓL, WIELKORUSKI, PRZYZWOITOŚĆ, KORONKA BRABANCKA, OSAD ABYSSALNY, KŁOBUK, PALEOKLIMATOLOG, PRZEKŁADACZ, PRZEDMURZE, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PŁAWNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KOKTAJL, PANCERNIK SZCZECINIASTY, FALOWNIK PRĄDU, PODWOIK BAŁTYCKI, GMINNOŚĆ, SKRZYDŁO, FLET NOSOWY, AŁMATY, RODZAJ MĘSKI, PERMAKULTURA, APOKRYFICZNOŚĆ, SUNDAJCZYK, JAMA GARDŁOWA, CHRYSTIANIZM, PUNKT DYMIENIA, ŚLIMAK, TRZASKOWISKO, PROSZEK, RUTYNIARZ, MAORYJSKI, GLOTTODYDAKTYKA, BIAŁY TRĄD, KOSTUR, MORDOBICIE, FRAMUGA, MISIEK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PATRYCJAT, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, BEZBRZEŻNOŚĆ, TBV, KONWEJER, POŻYTECZNY IDIOTA, PARCH, HORMON ANTYMILLEROWSKI, REALISTA, STRZĘPIEL, CZERWONY NADOLBRZYM, CHRUPKOŚĆ, AUREOLA, KOŁEK, SAMOŁÓWKA, PIERNIK, MISIAK, ODPROMIENNIK, FULMAR ZWYCZAJNY, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DRZEWORYT, AUDIOTEKST, PERSZERON, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, LORNETA NOŻYCOWA, LINGWISTA, AKUSTYKA, PRASOŁ, NÓŻ, OWCA ROMANOWSKA, BŁONA SUROWICZA, HEL, BALANSJER, TUBA, ŚWIĄTEK, KANAŁ RODNY, KCIUK NARCIARZA, ?OŚLICA BALAAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUCHARYSTIA sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 11 lit.)
KOMUNIA sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 7 lit.)
KOMUNIA ŚWIĘTA sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUCHARYSTIA
sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 11 lit.).
KOMUNIA
sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 7 lit.).
KOMUNIA ŚWIĘTA
sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 13 lit.).

Oprócz SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SAKRAMENT, PODCZAS KTÓREGO SPOŻYWA SIĘ CIAŁO CHRYSTUSA NA PAMIĄTKĘ OSTATNIEJ WIECZERZY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x