KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY to:

karlik średni, karlik Kuhla, Pipistrellus kuhlii - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, silnie związany z krajobrazem przekształconym przez człowieka i wykorzystujący głównie kryjówki w budynkach; centrum jego zasięgu znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego, obecnie szybko rozszerza swój zasięg na północ (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.445

MURENA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WYŚCIGÓWKA, PŁASKOMERZYK KĘDZIERZAWY, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, MASZYNA TŁOKOWA, BUICK, HUSYTKA, WŁÓCZNIA, APARAT SZPARKOWY, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, PTASZNIK ZWYCZAJNY, MIEŚCINA, PODKASAŁKA ZŁOCISTA, BURZYK BRUNATNY, OPERA, SUFIKS, UPOMNIENIE, ZADŁAWIENIE, ZNACZENIE, ABRAZJA GLACJALNA, MUSTEL PSI, MEANDER, SYJON, FILOLOGIA WŁOSKA, RELIKWIA, PALARNIA, STOPIEŃ, PELIKAN RÓŻOWY, WESTERN, AUTOSANIE, OPOZYCJA, POSTOŁ, PREPARATYKA, DRYFTER, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, KOŃCZYNA GÓRNA, WORCZAKOWATE, KRYKIET, AKTUALIZM, IMMUNITET KONSULARNY, WIETRZENIE ORGANICZNE, CZELADNIK, STARONORDYJSKI, ZAPRZĘG, PĘD ROŚLINNY, POSREBRZANIE, BOROWIK SINIEJĄCY, IMMUNITET SĄDOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, SPĘKANIE, PLAMA GORĄCA, WILKOSZ SUCHOLUB, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, HETEROSPORIA, POLICJA OBYCZAJOWA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, INKORPORACJA, PĘPAWA ZIELONA, SPRINTER, FILOZOFIA PRZYRODY, KOŃ KIŃSKI, ZASTANOWIENIE, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, POMURNIK, TUCUXI, SFERA GWIAZD STAŁYCH, JARZĘBINA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SFERA, CIELENIE LODOWCA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ZRZĄDZENIE, BIELIŹNIARSTWO, KOREKTA DOMOWA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, KROK PÓŁROZKROCZNY, WOREK TRZEWIOWY, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, NIUCHACZ, NAKRYCIE, ESPADON, SOPLICA DAMARA, KWADRA, DEOKSYCYTYDYNA, KŁOBUK, MAKAKOKSZTAŁTNE, PŁASKOBOK HEINROTHA, DAWCA NARZĄDÓW, OWCA WIELOROGA, MONOPOL, WYROBNICA, SOŚNICA JAPOŃSKA, ARC TG, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, SOCZENICZEK GWIAZDKOWATY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PSYCHOMANIPULACJA, CHORAŁ PROTESTANCKI, STRZELNICA, WOLICJONALNOŚĆ, IMMUNIZACJA CZYNNA, TERYNA, MUCHOŁÓWKA, KUGUAR, REGENERATOR, UCHAL, CZOSNEK DZIWNY, GRUNCIK, PIĘKNOŚĆ, IBIS ŻÓŁTOSZYI, BUKAT, SZMUGLERZ, TRÓJLIST BRUZDKOWANY, HISTORIA LITERATURY, SHONEN-AI, UMOWA O DZIEŁO, KRYSZTAŁEK, UZNANIE, EPKA, POJAZD KONNY, REJ, SNIFTER, DISCO POLO, COKÓŁ KONTYNENTALNY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, BIUSTONOSZ, TRZMIELEC CZARNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, STARY MALUTKI, ZAŁOŻENIE PARKOWE, JASTRZĘBNIK, MAŁY REALIZM, ODPŁYW, DALEKOWIDZTWO, ŻUBR PIERWOTNY, SZCZECIŃCE, BOMBA KOBALTOWA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KRYZYS, ŁYŻKA, ZATOCZKA, MOKRADŁOSZ KOŃCZYSTY, MOSTOWNICZY, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, TARCZKA, SIATECZKA, AKT ADMINISTRACYJNY, ZANOKCICA KLINOWATA, KRĄŻOWNIK, LEMURKA SZARA, TENOR LIRYCZNY, KALIPSO, JĘZYK DUŃSKI, KROKODYLE, SYNINGIA OGRODOWA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, MA, CZERWONY CEDR, MOA, ŻÓŁWIOGŁOWIEC AUSTRALIJSKI, REKIN KOLCZASTY, SUTERYNA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, WRÓBLOWATE, PTASZNIK JAWAJSKI, AMPUŁKA, TOPIALNIA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BUTLER, MOTYLEK CZARNOPRĘGI, KOSZATNICZKA, POJAZD LATAJĄCY, KUKUŁA PŁOWA, PAZUR, HÄNDEL, KAWIA DOMOWA, JĄDRO, PRZESZUKANIE, KOLCOSTERNIK ŁUSKOGARDŁY, HALF-PIPE, ANYŻ, WIELKA BAHAMA, WĘZEŁ CIEPLNY, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, UBOŻENIE, GORAL DŁUGOOGONIASTY, BEZ CZARNY, ANDOKOLIBEREK, SIATKOZĄB DARNIOWY, KRATKA ŚCIEKOWA, BALDACH ZŁOŻONY, ORYNNOWANIE, CYNOBER, PREFINANSOWANIE, WODOCIĄGOWNIA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, WILCZEK, JAŹŃ, DEWALUACJA, ZIELONA NOC, WIEK MŁODZIEŃCZY, BRYTYJSKI, SAMOLOT KOSMICZNY, CYNERARIA, WEGETARIANIN, LINIA ŚRUBOWA, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, RAJA DWUPLAMA, PUSTYNNIK, BATAGUR BASKA, PAROZĄB SZTYWNY, ZARZĄDZENIE, PLAMA, PARCELANT, KACZKA LABRADORSKA, CZĘŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, SZLAROGŁÓWKA PÓŁNOCNA, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, OMIEG WSCHODNI, ZMARSZCZKA, WIELKI WYBUCH, STOKŁOSA SZTYWNA, PIZZERIA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, STRZEMIĄCZKO, WIĄZ ANGIELSKI, TRZMIEL ZACHODNI, LAMNA ŚLEDZIOWA, INKASO, HIPERTONIA, PEPSI-COLA, MINORAT, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, FIGÓWKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, KROCHMAL, ZAWAŁ, BORZEŚLAD TORFOWY, PRAWO KARNE, KANAŁ RODNY, REPOZYCJA, KUŁACTWO, GRÓD, ASTROFOTOMETRIA, PYTEL, SZEKEL, MIŁKA GRZEBIENIASTA, OCZKO POLODOWCOWE, PRZYTOMNOŚĆ, EKSPANSYWNOŚĆ, SZARMANT, TURZYCA CIBOROWATA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, MAGICZNOŚĆ, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ARACHNOLOGIA, TRÓJLIST ZIELONKAWY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, USTNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, WĄŻ TRAWNY, BŁAZENEK, SPŁYW, TABLICZKA ZNAMIONOWA, GAJÓWKA, MUZYKA KONKRETNA, MAŁA OJCZYZNA, KĄSACZOKSZTAŁTNE, BOMBA EKOLOGICZNA, MAŁODUSZNOŚĆ, NURZYK, JUFER, BYSTROŚĆ, ALT, KROKODYLEK, PRZYCZYNKARZ, MISIACZEK, SMAK, TARCZKA, KŁĄB, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, ALBATROSOWATE, MECHANIKA KONSTRUKCJI, FISZBINOWIEC, ZNAK KOREKTORSKI, POMPEJE, REUMATYZM, DWUDZIESTKA, TRÓJLIST DROBNY, FASOLA AZUKI, PRAWO, TORFOWIEC BAŁTYCKI, CHOMIK RUMUŃSKI, BEZKRĘGOWIEC, MAKRO, ?SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY karlik średni, karlik Kuhla, Pipistrellus kuhlii - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, silnie związany z krajobrazem przekształconym przez człowieka i wykorzystujący głównie kryjówki w budynkach; centrum jego zasięgu znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego, obecnie szybko rozszerza swój zasięg na północ (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY
karlik średni, karlik Kuhla, Pipistrellus kuhlii - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, silnie związany z krajobrazem przekształconym przez człowieka i wykorzystujący głównie kryjówki w budynkach; centrum jego zasięgu znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego, obecnie szybko rozszerza swój zasięg na północ (na 20 lit.).

Oprócz KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, PIPISTRELLUS KUHLII - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, SILNIE ZWIĄZANY Z KRAJOBRAZEM PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA I WYKORZYSTUJĄCY GŁÓWNIE KRYJÓWKI W BUDYNKACH; CENTRUM JEGO ZASIĘGU ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE KLIMATU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, OBECNIE SZYBKO ROZSZERZA SWÓJ ZASIĘG NA PÓŁNOC. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast