JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARMEŃSKI to:

język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 8 lit.)ORMIAŃSKI to:

język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.001

TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, DOBRA KONSUMPCYJNE, OSTROŚĆ, SKAŁA LUŹNA, PAKARANOWATE, WEŁNA, KACZKA JARZĘBATA, SZKLARKA, ŻABA DALMATYŃSKA, TOLERASTA, WŁADZA USTAWODAWCZA, JELONEK BENGALSKI, KOMIN, POMNIK PRZYRODY, TEREN OTWARTY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, HEŁMORÓG, WŁADZA LUDOWA, FASCIOLOPSOZA, SUSZKA, TEFF, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWIEC, ZESPÓŁ LEŚNY, MABUJA ZŁOCISTA, KRZYŻ PAPIESKI, MIODÓWKA PRZEPASANA, WIR PYŁOWY, OSTOJA, SOWNIK WĄSATY, STAN TRZECI, KWAS BUTANOWY, TRYGON, ŁUSZCZYCA STAWOWA, GRYS, DAWNOŚĆ, VLADIMIR MEČIAR, CUDZOŚĆ, KRUCHOŚĆ, DELFIN GRUBOGŁOWY, TARATAJKA, KACZKI NURKUJĄCE, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, LAK, MĘTNOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, SZARA MYSZKA, FACHOWIEC, PRAWO ZATRZYMANIA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, PUZANEK AGRACHAŃSKI, PTASIA GRYPA, JEŻOZWIERZE, ZADYSZKA, MARAKUJA, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, ŻABA WŁOSKA, ZASPA, WACHLAREK BRAZYLIJSKI, KUPON, WIWERA MALAJSKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, MECH JAWAJSKI, ŚNIEŻYCA LETNIA, WATKOWCE, KISZONKA, ANTYLOPA KARŁOWATA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, DONIESIENIE, WAKINOZAUR, KACZKA LABRADORSKA, EMBRITOZAUR, SUPERPOZYTYW, TAPIRANGA, WOLNA SOBOTA, IMBIR, WERSJA KINOWA, KOZA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, WĘŻOWNICA, KAUKAZ, METODA DELFICKA, ANTYHITLEROWIEC, KOGUT GALIJSKI, OBYCZAJNOŚĆ, KOLENDER, POTURU, ZBIOREK, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, KUSACZ BIAŁOOKI, NIEBIESKI PAS, DRZEWIAK HUOŃSKI, RĄCZYCA, MANDAT, NOWOUJGURSKI, KOMAR, ALBAŃSKOŚĆ, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, DRAGA, WIZJER, RUDAWKA NILOWA, PRODUKCJA, KOSMATKA BLADA, BURZA, SKÓRZAK, KSIĘGA LITURGICZNA, KOSTRZEWA BRUZDKOWANA, TWIERDZENIE CEVY, KOŚĆ KLINOWA, POMPA POŻARNICZA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, REMIZA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KRZESANY, AZOTOWIEC, DERG, MOŹDZIERZOWIEC, KRUCZOŚĆ, MODRZEW LUBARSKIEGO, TRWAŁOŚĆ, ROZELLA, OGNISKO, WYROSTEK RZĘSKOWY, STAROPERSKI, WENECJA PÓŁNOCY, AGENEZJA, ETOS, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, DELFIN COMMERSONA, KOMÓRKA, GEN PODZIELONY, CIEPŁO, BIEGUSIK, PUBLIKA, ALPINIA PURPUROWA, KOŹMIŃSKI, BLOKADA EKONOMICZNA, OTRAKEN, ASTER PIRENEJSKI, ZAPRZEDANIEC, MIENSZEWIZM, DYRYGENTURA, PORCELANKA, KUTNER, PTASZNIK WIELOBARWNY, ODDZIELANIE, CZOSNEK DŻUNGARSKI, KIELISZNIK, ANGIOLOGIA, ZASADA PODCZEPIENIA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, STRAŻNIK MIEJSKI, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, CHODNIK PRZECIWMINOWY, JĘZYK MANSYJSKI, SKLEPIENIE NIECKOWE, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, RETORYCZNOŚĆ, DZWONY RUROWE, SYMETRIA, GRZYBICA CZARNA, PARASYGMATYZM, OGOŃCZYK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DZIĘCIOŁ SZKARŁATNY, ŚLUNSKI, MEDYCYNA PRACY, KUFF, PACHNOTKA, ANTYWESTERN, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KOSTRZEWA GÓRSKA, SAMURAJ, TEBY, SENIORAT, CZAKRA, OGOŃCZYK, TLEN, UŁUS, KOBIERNIK, LĘK SEPARACYJNY, BOZON W, PASKOWNIK ZMIENNY, KWEZAL, SZASTAZAUR, PRZYLEPKA, KRZYWA ENGLA, KLASYFIKACJA ABC, PIWO, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PLASTYCZNOŚĆ, PRZYMUS ADWOKACKI, PIJUS, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, PARCIE KORZENIOWE, JĘZYK, TRÓJLIST SIEDZĄCY, LICZBA KARDYNALNA, GUZ, PÓŁSFERA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WIATKA, GŁUPKOWATOŚĆ, MIODOJAD, ASTROWIEŻYCZKA, ANALITYKA MEDYCZNA, PRZEDROSTEK, NOROSZ, WOLEMIA SZLACHETNA, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, SŁONECZNICA, GO, REAKCJA KATALITYCZNA, PROMIENNOŚĆ, PODSADNIK KULISTY, PRZĘSŁO, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ABLACJA, WIELKI STEP, SERDUSZKA OKAZAŁE, OPONA RADIALNA, KOMORA PŁYWAKOWA, MODRASZKA, MASAJ, NERWOWOŚĆ, STACJA ROZDZIELCZA, BAKŁAŻAN, KULA, ŁYSZCZYK, OKULARY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, JAŁOWIEC SKALNY, JASZCZURKOJAD CIEMNOGŁOWY, SAKSONIA, ZAJĄC TOLAJ, GRZYB MODRZEWIOWY, TRASZKA JAPOŃSKA, KREDYT POMOSTOWY, BIAŁA, WĘZEŁ, KERALCZYK, DROGA PUBLICZNA, WILHELMKA, RAJA MOTYL, RYNEK PIERWOTNY, BŁYSTKA OBROTOWA, WIORSTA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, MORELA, POTWAL OLBROTOWIEC, GRUPA IMIENNA, SUBTELNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, WĄŻ OSTROGŁOWY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, STRAJK JAPOŃSKI, ZAGADKA, BĄCZEK CZARNY, WYLECZENIE, ŻÓŁW STEPOWY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, FORMAT, PAŁECZNIK, CZOSNEK NADOBNY, CYTADELA, ELEKTRON WALENCYJNY, NOWICJUSZKA, BARWINEK POSPOLITY, GRZYB PRAWDZIWY, ŻMIJOWCOWATE, FRANK MONAKIJSKI, KRYL, GRAFICZKA, POSZKODOWANA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KĄPIEL, ŻARŁACZ OSTRONOSY ATLANTYCKI, KRATKOWIEC, AMFITEATR MORENOWY, ŚWIĘTOKRADZTWO, KATANA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, NIESKRĘPOWANIE, ANALIZA KOSZTÓW, CERAMIKA SZNUROWA, IRGA, CHLEB POKŁADNY, CHASZCZAK PIASKOWY, KACZKA, BATIAL, TRANSAKCJA PAKIETOWA, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, PLATFORMÓWKA, PROGRESISTA, ?WŁÓKNO SZTUCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARMEŃSKI język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 8 lit.)
ORMIAŃSKI język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARMEŃSKI
język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 8 lit.).
ORMIAŃSKI
język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, obecnie używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY SATEM, OBECNIE UŻYWANY W REPUBLICE ARMENII I REPUBLICE GÓRSKIEGO KARABACHU, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM, A TAKŻE W GRUZJI, IRANIE, SYRII, ROSJI W LIBANIE I 24 INNYCH PAŃSTWACH PRZEZ OKOŁO 6 MILIONÓW LUDZI. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast