KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AEDICULA to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 8 lit.)EDYKUŁ to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 6 lit.)EDYKUŁA to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AEDICULA

AEDICULA to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego. (na 8 lit.)AEDICULA to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 8 lit.)AEDICULA to:

rodzaj zagłębienia, wnęki w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 8 lit.)AEDICULA to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.668

WIERZCHOŁEK KORZENIA, SZCZEGÓLNOŚĆ, SARKOFAG, BELKA, TANIEC IRLANDZKI, FESTON, ERGOTERAPEUTA, POSTĘPACTWO, PERUKARNIA, DZIEŁO OTWARTE, DOŁEK, KOP, NOTACJA MENZURALNA, KRÓLOWA NAUK, ZBIÓR DYSKRETNY, PUNKT SPUSTOWY, FALKONKA, STYGIMOLOCH, PLATFORMA WIERTNICZA, UPOWAŻNIENIE, POMOC, RESIDUUM, ODROBEK, SIEDEMDZIESIĄTKA, LORINANOZAUR, HASŁO WYWOŁAWCZE, POLIANDRIA, WARSZTAT, SAMOGRAJ, UKŁAD FIZYCZNY, PROM, DWUMECZ, ZROZUMIAŁOŚĆ, AGREGATOR, TERGAL, PROMIEŃ, SKRZYDEŁKO, ZOOLATRIA, SEKWOJADENDRON, INSTYTUCJA PROCESOWA, PIŁA, BENEFICJENT, BIEGŁOŚĆ, GRIPPIA, MALINES, MUSLI, NOŻYK, WSZETECZNOŚĆ, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, BEZROBOCIE UKRYTE, KOLEŃ, KIŚCIEŃ, ALDEHYD, PĘPAWA, CZUB, NIETAKTOWNOŚĆ, ABORCJONISTKA, GANOIDY, MODRASZEK IKAR, ZMOWA CENOWA, SMAK, OPONA BEZDĘTKOWA, ZAKON MNISI, OTCHŁAŃ, MOSTEK, JAZDA, SZKARADNOŚĆ, ZBRODNIA, TYGIELEK, PSYCHOBIOGRAFIA, SOLANKA, SPOT, SPRZĘG, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, APTAMER, BATERIA UMYWALKOWA, BALDACH ZŁOŻONY, KASTA, ANTROPOLOGIA, ZŁOTODESZCZ, ZASTÓJ, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, STARZENIE MORALNE, BABKA, ESTAZOLAM, POZABIBLIJNOŚĆ, CZARNA LISTA, RODZAJ, ABSURD NAZWOWY, GRASER, TABAKA, NIECIERPLIWOŚĆ, SMARK, RUSZT, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, TERCJA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, BIEL, SZANKIER MIĘKKI, CENA ADMINISTRACYJNA, KOLUMNA, PALUDAMENT, OBRĘCZ, GERBEREK, IZOMER, RYTMICZNOŚĆ, PRÓCHNO, KUTER RYBACKI, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, REGRESJA PROBITOWA, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, NUMEREK, LEPSZA POŁOWA, BARIOLAGE, KONSEKWENTNOŚĆ, PODWÓJNA HELISA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BRYKA, WIKING, CHÓR, NIERÓBKA, WERSJA LEKTORSKA, SAMURAJ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, DZIENNIK ODBIORCZY, PRZEMYT, GAPA, AMFIDROMIA, LOT SZYBOWCOWY, SERWIS, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ALPAKA, OKUCIE, MEMORIAŁ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ŚLUZAK, BIERZMOWANIE, ŻNIWA, CHROBOTEK, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, OWCA CZTEROROGA, SKŁAD, ZNISZCZENIE, WSZECHŚWIAT, GALARETA, MIKROKLIMAT, PAMIĘĆ, ARGENTYNOZAUR, POŻAREK, GONIEC KRÓLEWSKI, GRUSZKA, AKANT, BARCZATKA, DIABEŁ WCIELONY, NERWICA NIEDZIELNA, ŚWINIARKA, AUDYTORIUM, GENERACJA ROZPROSZONA, ZWIERZĘ, DRZEWCE, PÓŁSIOSTRA, CHIMEROKSZTAŁTNE, TWARDZIOSZEK, KUC DARTMOOR, GNOZA, FRYZ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, KLASTER, SITEK, RĄB, PLECIONKA, WIRKI, PLECHA, KLEROMANCJA, MODRZACZEK, ZGIEŁK, PLIOZAUR, MAJCHER, CYKADA WIELOLETNIA, ZAPŁON, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, LIRYKA, PARADOKS OLBERSA, ANTONÓWKA, PREPROCESOR, KASATA, STREFA POŻAROWA, CECHA, KREDYT KONSUMPCYJNY, ALGEBRA LIEGO, GŁOSKA NOSOWA, GIERKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SYFEK, INSTYTUCJA PRAWNA, TAMBURA, OCENA, OBŁUSZYN, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, AFERALNOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, JEDNOKLASÓWKA, SZCZYTNICA, FUGU, KARLIK WIĘKSZY, CHEKKER, MILICJA, HOTENTOCKI, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, LAGOZUCH, TORFOWISKO NISKIE, MUSZLA KLOZETOWA, PODATEK GRUNTOWY, WYKŁAD, STAN WZBUDZONY, RZEŻUSZNIK, WARSTWA ABLACYJNA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BRAHMS, PANAMA, KSYLOFAGIA, WRAK, MYSZ, FELER, OWADY, RAMPA, REZYDENT, NIMFA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KOMPUT, NUMER, STRATOTYP, LAWONICHA, WYRAZISTOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, SZMELC, ŁADOWANIE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LÓD MARTWY, KARŁOWATOŚĆ, HÄNDEL, CHOROBA WHIPPLE'A, KONTEKST, SENIOR, WYŻYNKA, SUPOZYCJA, KRZYŻAK ROGATY, WYBUCHOWOŚĆ, ZBIORÓWKA, KONCEPTUALIZM, ZABIEG, MINARET, SZAJBUS, WSPÓŁUCZENNICA, KORNIK, KREWNA, KOMPANIA, WOLEMIA SZLACHETNA, BELLADONA, CERAMIKA, IMPLEMENTACJA, MIĘDLARKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, TELEWANGELIZM, GEOMETRIA FRAKTALNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, LICENCJA POETYCKA, PIEPRZ CZERWONY, ZBOWID, WŁOK, POTÓWKA, PACHISI, SZKOCKOŚĆ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, MALAJALAM, DUO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, LEWOSKRZYDŁOWY, EMISJA, SSANIE, BĄK, PROGRESYWIZM, PIANKA, SYNDETIKON, KONSYGNATARIUSZ, HARD CORE, DEKIEL, DEBILNOŚĆ, PLAGA, UNIWERSYTET, WAGA SZALKOWA, MIESIĄC, STRUKTURA MACIERZOWA, ?EKSPRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AEDICULA konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 8 lit.)
EDYKUŁ konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 6 lit.)
EDYKUŁA konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AEDICULA
konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 8 lit.).
EDYKUŁ
konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 6 lit.).
EDYKUŁA
konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 7 lit.).

Oprócz KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNA, RODZAJ KAPLICZKI (GŁÓWNIE NAŚCIENNEJ LUB PRZYŚCIENNEJ), KTÓREJ ZWIEŃCZENIE (CZĘSTO Z BELKOWANIEM, FRONTONEM) WSPARTE JEST NA DWÓCH PODPORACH. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast