BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA to:

białaczka z grupy chorób hematologicznych, należących do klonalnych chorób limfoproliferacyjnych; występuje głównie u osób starszych po 60 roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.459

SROMOTNIK WOALKOWY, ZESTAWIENIE, PROSIAK, WAGON, KWAS HIALURONOWY, NAPRĘŻACZ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, TROGLOKSEN, PROFESJA ZAKONNA, MYSZOWÓR, DUBELT, POMORSKI, TWIERDZENIE RAMSEYA, TARCZA, KANE, GOYEN, ŚWIATŁO AWARYJNE, KOSYK, LUGIER, BEŁT, KALENDARZ KOŚCIELNY, DARNIÓWKA POSPOLITA, TARSJUSZE, FENOLOGIA, KAMERALNOŚĆ, ŻÓŁW KOLCZASTY, ARSENAŁ, OWCA GRZYWIASTA, ZAWISAKOWATE, BIOGENEZA, KORZENIÓWKA, ŚWIATŁO, DIAKONISA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, HARISSA, FREATOKSEN, AMOKSYCYLINA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, PŁOMYKÓWKA CIEMNA, PEŁNIA, APOLLO, GAGAUZKA, AUSTEN, TURYSTYKA WYJAZDOWA, HURMA, DRYFTER, CHÓR, LEŚNY DZIADEK, NOSOROŻEC, PIERWOWIJE, WŚCIEKLICA SABULETA, ZNAMIONÓWKA, NURZEC FALKLANDZKI, ROZTWÓR HIPOTONICZNY, GRUNT POROLNY, CUKIER LODOWATY, NEBIWOLOL, KOPUŁA LODOWA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, WSPÓLNOTA, NUDYZM, DINAR KUWEJCKI, WITAMINA C, CHOROBA TAYA-SACHSA, GAWORZENIE, CZOŁÓWKA, RUDAWKA ŻAŁOBNA, WIEWIÓRKA ZIEMNA, MAŚCIUCH, PCV, PERŁOWCE, DELFINOWATE, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, ROM, DUJKER, SŁOWINIEC, KUSZYTA, PANŚWINIZM, KWAS LINOLENOWY, MINIBUS, SUNDAJCZYK, MEGAMARKET, BOLOŃCZYK, COROLLA, GAZ PIEPRZOWY, ARAGOŃSKI, PROSTOSKRZYDŁY, BRADSOT, DREDNOT, ORZEŁ POŁUDNIOWY, PASYWIZM, KURATOR, FUJARKA, KANGUR PARMA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ESPERANTO REFORMITA, MALARSTWO IKONOWE, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, PALINGENEZA, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, ŻUBR WĘGIERSKI, OPOS, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ZGON, MRÓWKA ŻNIWIARKA, SENIOR, ŻAKINADA, KRAWAT, WIDŁOZĄBEK SCHREBERA, MIŁOŚCIWOŚĆ, DERENIOWCE, CYNAMON CHIŃSKI, SWERCJA TRWAŁA, LEPILEMUROWATE, KREWETKA BAŁTYCKA, MRÓWKOJAD WIELKI, WOAL, PASTA, KUC NEW FOREST, WIERZCHNICA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, KARAITKA, CHOMIK TYBETAŃSKI, ZASADA SODOWA, MYSZ WORKOWATA, ONAGER, PROSTAGLANDYNA, POLSKI, BIOTA WSCHODNIA, KAŁMUK, STENOPELIKS, WORLD OF WARCRAFT, KENEL, WENLAFAKSYNA, KALENDARZ SŁONECZNY, SIEĆ, KOKCYDIOZA, STAROISLANDZKI, WASABI, WYWIAD LEKARSKI, CZUPRYNEK SZATANIEC, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PORNOGRAFIA, KUSICIELKA, MONOETANOLOAMINA, AEROBIONT, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, KRYTERIUM ULICZNE, STORCZYK, GACEK WIELKOUCH, ZJADLIWOŚĆ, ŚWIAT, PALISANDER, CHEMOAUTOTROFIA, CHLEB POWSZEDNI, ZESTAWIENIE, SUWAK LOGARYTMICZNY, BARCZATKA OSINÓWKA, AMAZONETKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZASZŁOŚĆ, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, GWIAZDA, WSPÓŁTOWARZYSZ, MRÓWKA, ODZYSK, SAINETE, KACAPSKI, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KERSTSTOL, KAJUTA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, RADIACJA ADAPTACYJNA, MIKROBIOTA SYBERYJSKA, KRÓLEWIĘTA, BARCZATKOWATE, LIDER, TRZYKROTNOŚĆ, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, CERATOZAUR, ANTYŚWIADECTWO, FIOŁEK ALPEJSKI, AUTUNIT, PODKOWIEC DUŻY, KOŃ SZWAJCARSKI, WIĄŚLOWATE, NATURYZM, TRZCINA, KOMPARATYSTYKA, ANGLOARAB, ALKA, PĘPOWNIK, UKŁADY, DELFINY OCEANICZNE, EWENKIJKA, NUKLEOPROTEID, ANKARA, PASSAT, KATEGORIA LEKKOŚREDNIA, KĄPIEL GAZOWA, PAŁANKA WĘDROWNA, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, MAKROBIOTYKA, SOLIDARNOŚĆ, PIRYMIDYNA, BOJOWNIK, HYDROKSYAMINOKWAS, PŁONNIK CIENKI, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, HEPATOSKOPIA, BYTOWNIT, ZAKON, FRYZYJSKI, SEKRETARZ WIELKI, EUROCENTRYZM, PASZTETÓWKA, ZERWA KULISTA, WAPNO, SSAK OWADOŻERNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, CIĘŻAREK, PRAKULTURA, KAWAŁEK CHLEBA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MINIPIŁKA, BERBERYJSKI, TECHNOKRATA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PROPORZEC, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PIROKSEN, KOMISJA SKRUTACYJNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CZAPLA RAFOWA, ŁUSKOWIEC INDOCHIŃSKI, KRAŃCOWOŚĆ, TUSZ, ALDEHYD PIPERONYLOWY, TRYTYTKA, ŁOTEWSKI, DWOJARKI, WYPRAWA, ZMIERZCH CYWILNY, WILAMOWSKI, RIGAUD, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, EGZEKWIE, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, POWIEŚĆ ALUZYJNA, MUSZKATOWCOWATE, ENDOMORFIK, NITRATYN, FISKUS, BISFENOL, OŚMIOKROTNOŚĆ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, UTATSUZAUR, TALK, SZAROTA LEŚNA, SHEMALE, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, ANGIELSKI, PRUSACKI, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, RAJA BIAŁOPLAMA, JAKLA, PŁASZCZKA NAGA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, RYBITWA CZARNA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, RAJA GŁĘBINOWA, WYSTĘPOWANIE, DRZEWO IGLASTE, KOZA BEZOAROWA, SZCZERBA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KAPAR, CELIBAT, SWERCJA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, IRLANDZKI, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, KORNWALIJSKI, KRYNICZNIK, UTRZYMANIE, ŻYWIOŁ, LIS POSPOLITY, BIOFILNOŚĆ, BUS, KISIEL, PIERWSZOROCZNY, SZTORT, JĘZYK FALISKI, LIPIEC, TĘTNICA JĄDROWA, ?DRAWIDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA białaczka z grupy chorób hematologicznych, należących do klonalnych chorób limfoproliferacyjnych; występuje głównie u osób starszych po 60 roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
białaczka z grupy chorób hematologicznych, należących do klonalnych chorób limfoproliferacyjnych; występuje głównie u osób starszych po 60 roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet (na 30 lit.).

Oprócz BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - BIAŁACZKA Z GRUPY CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH, NALEŻĄCYCH DO KLONALNYCH CHORÓB LIMFOPROLIFERACYJNYCH; WYSTĘPUJE GŁÓWNIE U OSÓB STARSZYCH PO 60 ROKU ŻYCIA, CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN NIŻ U KOBIET. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x