CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOKROTNOŚĆ to:

cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 13 lit.)POJEDYNCZOŚĆ to:

cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDNOKROTNOŚĆ

JEDNOKROTNOŚĆ to:

cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 13 lit.)JEDNOKROTNOŚĆ to:

kategoria gramatyczna czasownika, informująca o jednorazowym przebiegu czynności (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.494

DARMOSZKA, LEPKIE RĘCE, SYTUACYJNOŚĆ, DIALOGICZNOŚĆ, CYTOSTOM, LATOLISTEK CYTRYNEK, JODŁA JEDNOBARWNA, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, PU, SPRAWNOŚĆ, NIEWIDZENIE, OBYCZAJNOŚĆ, KWAS STEARYNOWY, KONTYNGENCJA, BEZINTERESOWNOŚĆ, DEKLARACJA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, WODOROSIARCZEK, POWTÓRZENIE, ASPOŁECZNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, HIPERESTEZJA, OUTSIDER, NAWIS, TOMCZYK, ZWROTNIK RAKA, WYROCZNIA, ACERODON GRZYWIASTY, OŚLIZGŁOŚĆ, OSET KĘDZIERZAWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, ŁĄCZNIK, MROK, RAZ, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, ORZEŁ WSCHODNI, JEDNOROCZNOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, MASOWOŚĆ, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, KREACJA, GŁADKOŚĆ, WYBITNOŚĆ, CZŁOWIEK, BŁYSK, NASADA, SYMETRYCZNOŚĆ, TRZON, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, MINERAŁ AKCESORYCZNY, PROSIĘ ZIEMNE, PRZECIWNOŚĆ, ALKEN, POTTO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NIEPOKALANOŚĆ, PREZENTACJA, RAJA NAKRAPIANA, WYŻ, BIELISTKA SINA, MODERNIZACJA, SOSNA POSPOLITA, BAJEREK, OPIESZAŁOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, CHART, POKAZ, REPRODUKCJA PROSTA, ENTUZJASTA, DRZEWIAK LUMHOLTZA, TROGLOKSEN, MUSZKIETER, ŚWIECA ZAPŁONOWA, CHAŁUPNIK, KRANIEC, RAFAŁOWSKI, WIĄŚLOWATE, KRYTYKA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, WRÓBEL MAZUREK, OBEZNANIE, RARÓG, MESJASZ, KONSEKWENCJA, ZAMONTOWANIE, LIRYCZNOŚĆ, REKALKULACJA, SOSNA TROPIKALNA, NIEKROPIEŃ, WYJCE, JAŁOWIEC WIRGINIJSKI, WODOTRYSK, PŁONNIK POSPOLITY, LICZEBNIK ZBIOROWY, UZDOLNIENIE, ODKUP, KRÓLIK DZIKI, KIERZNIA, PAWIAN GWINEJSKI, BŁYSK, ŚCISŁOŚĆ, KARLIK MALUTKI, PODGRZYBEK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DRZEWICA BIAŁOLICA, RWANIE, WYKRAWACZ, CIEŃ, ELEMENT, AGAWA, KOŁNIERZYK, POŚLEDNIOŚĆ, WYPEŁNIACZ, NAIWNOŚĆ, GARDEROBA, WIELOMIAN ORTOGONALNY, JEDNOCUKIER, SMAGŁOŚĆ, KAJMAN OKULAROWY, NAVIER, KATOLICKOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, DIACHRONIA, MALARSTWO, NIENOWOCZESNOŚĆ, PEŁNOLETNOŚĆ, SZARDŻA, ATAK, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, SITO, NÓŻ, NOŚNIK NARZĘDZI, OKREŚLONOŚĆ, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, WIELOETATOWOŚĆ, ZUELLE, KULCZYBA WRONIE OKO, RASOWOŚĆ, TYGODNIÓWKA, NADZIEMNOŚĆ, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, ZAWŁOTNIA, BEZPANCERZOWCE, JELEŃ WIRGIŃSKI, BOA CZARNOBRZUCHY, KOLCZAK, MATERIAŁ, PODTRZYMYWACZ, MLECZAJ LEPKI, PODSTĘPNOŚĆ, CHUTLIWOŚĆ, BEZTORBIK BAMBUSOWY, LUŹNOŚĆ, DOCZEPKA, MODRZACZEK SINY, PRZEJRZYSTOŚĆ, NIELETNIOŚĆ, OGROMNIASTOŚĆ, PŁYN RINGERA, KRAJ NORDYCKI, NIEPOJĘTOŚĆ, PODGRZYBEK, EUROPA, JODEK, NAŚLADOWCZOŚĆ, NARRACYJNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, EPIKA, ZASÓB, GORZKOŚĆ, ZADRZECHNIA FIOLETOWA, WITALIZM, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, RETROGRADACJA, GĄSZCZ, STRATEG, WIERNOŚĆ, FOURIER, PIERŚCIEŃ, INICJATYWNOŚĆ, UPÓR, NIEPODATNOŚĆ, JUDASZ, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, KREACJA, STANFORD, ZAROZUMIAŁOŚĆ, OSA LEŚNA, NIELUDZKOŚĆ, FURCZAK DŁUGOPIÓRY, KŁOPOTLIWOŚĆ, LENEK STOZIARN, NIZINNOŚĆ, CAPRICCIO, WICHROWATOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, WYBIJACZ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NIECENZURALNOŚĆ, PRZYSPIESZACZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PRZĘŚL, RADZIECKOŚĆ, FAŁDÓWKA ZWĘŻYNKA, MACH, HIPERALGEZJA, NIEKONSEKWENCJA, ZBAWCZYNI, MUSZLA PIELGRZYMIA, KONTUR, WCINKA, PETREL ŚNIEŻNY, KARTA, MAŁOSTKOWOŚĆ, PRZYWILEJ EREKCYJNY, ŚRODEK, AHISTORYCZNOŚĆ, ŻÓŁW PROMIENISTY, POLIFONIA, HIMALIA, MONOCENTRYZM, PIERZASTOŚĆ, MIECZNIK, WIELOKROTNOŚĆ, MRÓWKOJAD WIELKI, WSPÓŁORGANIZACJA, DELIKATNOŚĆ, MEZOATOM, ETIOPSKI, BAROMETR, OPUSZCZENIE, BEZTREŚCIOWOŚĆ, RATA BALONOWA, IMAM, NIEOSTROŚĆ, PROJEKT, MATCZYNOŚĆ, ZAPOZNANIE, ACENA ARGENTYŃSKA, FAJNOŚĆ, SINGEL, ZWIERCIADŁO, SPEKULACJA, CYRKOWIEC, SUNI, ALTANNIK OGNISTY, ROZPRYSK, PROFIL, FIZYCZNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DRZEWIAK MATSCHIEGO, BÓBR EUROPEJSKI, PROROCTWO, MELDUNEK, SKRZYDŁA, OŁÓW, CHCIWOŚĆ, WARTOŚĆ, SZUM, HUZAR RUDY, UCIĄG, BEZPARDONOWOŚĆ, PRZEMIANA POKOLEŃ, NANDU PLAMISTE, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, KOPA, EWOKACJA, JODŁA HISZPAŃSKA, ROZPORZĄDZENIE, GIRLSA, POR, GRZECZNOŚĆ, PŁOMYKÓWKA CIEMNA, WĄTEK, PACIORKOWIEC, ZWIT, CIUĆMA, WIRTUOZERSTWO, KARABINEK, BARCZATKOWATE, FATYGA, ZEBRA GREVY'EGO, KURDUPLOWATOŚĆ, NAPASTLIWOŚĆ, CARME, MĄDROŚĆ, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ADORACJA, DZIOBAKOWATE, RYWALIZACJA, KRZYŻAK OGRODOWY, NISKOŚĆ, ROZMAMŁANIE, ROŚLINIARKI, ?PRAWORZĄDNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOKROTNOŚĆ cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 13 lit.)
POJEDYNCZOŚĆ cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOKROTNOŚĆ
cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 13 lit.).
POJEDYNCZOŚĆ
cecha czegoś, co występuje tylko jeden raz (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN RAZ. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x