JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIGAPARSEK to:

jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 10 lit.)GPC to:

jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.820

ŻÓŁW SŁONIOWY, PENS, FEMTOSEKUNDA, TAKSON MONOTYPOWY, DWADZIEŚCIA JEDEN, KOSMOLOGIA, RACHUNEK BANKOWY, TITAN, POLE BRODMANNA, OWULACJA, ODCINEK, MUR PODWALA, MEGATONA TROTYLU, YBIT, MIKROGAUS, UKŁAD DYSKRETNY, JUDASZ, AGROWŁÓKNINA, DETAL, WODOROSIARCZAN(VI), ZWROTNIK RAKA, GONIATYT, SEKUNDA, UNCJA APTEKARSKA, TELEMETR, GODZINA, KASZTELANIA, SEKSTANS, LIT, TALENT, BARAŃCZAK, MASCAGNI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, LEGION, MONETKA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, TORFOWIEC ODGIĘTY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, GRADUAŁ, GARB, RAD, TARCZKA SYGNALIZACYJNA, GERHAERT, HOJER, BIOS, ORDYNARIAT POLOWY, ANION, KLAG, BARYŁA, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, WISKOZA, ŁYŻWA FIGUROWA, REZEDA, JEDNOSTKA NAUKOWA, DRACHMA, IPEAK, PARSEK, PROWINCJA KOŚCIELNA, RAK KALIFORNIJSKI, GILBERT, KARAT, KATASTER, LEK, POWIAT ZIEMSKI, WEBER, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, OKRES, GROMADA, REJENCJA, ZBÓR, KANDELA, WIELOMIAN ORTOGONALNY, RYBOPŁAZ, ŁOKIEĆ, WELUR, PREPARAT, KB, KARAKURT, BILL, UNCJA OBJĘTOŚCI, JARD KWADRATOWY, BORAS, DZIAŁ PERSONALNY, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, AREOGRAFIA, GRUPA, KA, KOMEDIA, GADOCHA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, TALENT, FUDŻAJRA, CZĘSTOKÓŁ, GAUS, STRZAŁKA, KAPA, DYWIZJON, ORLY, WIENIAWSKI, BLACK METAL, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, MAPA GENETYCZNA, MIANO, MISECZKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, S.Y, DYWIZJA, ROTA, PAROCHIA, MUSZLA PIELGRZYMIA, SNAJPERKA, STAL SPRĘŻYNOWA, RON, AS, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, CHARLIER, SODA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, EUPELYKOZAURY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, WARTKOWICE, BUTUT, ANGARSK, ASTRA, ZROŚLAK, MAG, TWIERDZENIE GÖDLA, OSTRONOGI, TABLICA, ŁAN KMIECY, GMINA KATASTRALNA, GARNIEC, MEGABIT, KALORIA, PASIPHAE, WYPADEK DROGOWY, OLSZÓWKA, ERNST, DECYBEL, BU, PLEMIĘ, CYTOSTATYK, SUPERWIZJA, DYON, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, DUJKER JENTINKA, FULAR, BUTELKA MIAROWA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, ESKADRA, WŁOSKI, ZETTABAJT, TUNIKA, PRZYWŁOKA, AMPEROWOLT, HUMOR, HELIOFIZYKA, MILA SKANDYNAWSKA, KASTYLIJSKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, JEDNOSTKA, MROCZEK PÓŹNY, POZIOM, LAUFER HETMAŃSKI, HASTA, STWOSZ, YBIT, STADIUM, REMBRANDT, HOPKINS, KRÓLIK DZIKI, MINUTA KĄTOWA, EFA, KREWNIAK, MSZAKI, LB, CAL, PAŁATKA, GROMADA GWIAZD, GARŁACZ, DOPEŁNIACZ, COCKNEY, SODOKU, MRÓWNIKOWATE, MILIKIUR, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, WSPÓŁFORMANT, LWIA SPÓŁKA, JEDNOSTKA, BROKER, ZBIT, ODMIANKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KM2, FELIKS DUNIAK, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, TRYBUN, KOŁO, KROAZA, SZARABAN, LEWKONIA, PUŁK, MIKROFARAD, MAKSWEL, MIEDNICZKA, MAEWESTKA, URZĄD SKARBOWY, WELIN, WIDEOROZMOWA, HEKTOLITR, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, MECHANIKA NIEBA, JOGIZM, AR, BICIE PIANY, INERT, JEDNOKROTNOŚĆ, RAK, DZIESIĘCINA, MISKAL, OBWÓD ŁOWIECKI, TERABAJT, DARON, LYSITHEA, FLORYDA, FASTRYGA, LISENTE, MASA PERŁOWA, PANORAMA, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, PUL, TRYBULA, PONTYJSKI, GODZINA, JARD, ERAZM, FUNT CYPRYJSKI, FORMACJA GEOLOGICZNA, ARKUBALISTA, METR KATOLICKI, MINA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KWARTA ANGIELSKA, MEGAWOLT, SELENOGRAFIA, FREESTYLE SLALOM, NRAD, KOPACZKA, BARN, KRAJ, BERGMAN, PAWĘŻ, DRAJWER, ROSSINI, ARCHIDIAKONAT, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, MAPA DROGOWA, MIARA, EINSTEIN, GW, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, HUZAR ZWYKŁY, TOR, GROMADA, MARKA, FLOREN AUSTRIACKI, WĘZEŁ REFOWY, SZYLING AUSTRYJACKI, TARAN, TERCJA, WIYZACZ, BOUGUER, MEGAWAT, NANOFARAD, WELWETON, GIGAFARAD, LINA, GRAD, WORONIN, KUMACZ, CRUZADO, OWAL CASSINIEGO, CAPRICCIO, CYNA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ERLANG, WELWET, ESPINGOLA, NADLEŚNICTWO, DRELICH, MIKROGRAM, LAMBERT, WYDZIAŁ, JORDAN, OSADA, SZEREG POTĘGOWY, BIEG ROZSTAWNY, HYMN PAŃSTWOWY, ?KILOBAJT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIGAPARSEK jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 10 lit.)
GPC jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIGAPARSEK
jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 10 lit.).
GPC
jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii; jeden gigaparsek = 10E+9 pc (na 3 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII; JEDEN GIGAPARSEK = 10E+9 PC. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x