JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLORYSTYKA to:

jeden z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu; pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA to:

w sztukach plastycznych dominacja lub specyficzne zestawienie barw, charakterystyczne dla danej kompozycji malarskiej, nadające ogólny ton dziełu sztuki, będące pewną całością estetyczną, stanowiące najistotniejszy element rozwiązania kolorystycznego dzieła (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.172

WYDAWNICTWO, PUSZEK, KANONIERKA, RZEŹNIK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, MENNICA, METEORYTYKA, WZROK, PIERWSZY PLAN, CZAS MĘSKI, TAŚMA FILMOWA, TOR ODSTAWCZY, BŁYSK HELOWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, WĄŻ, DROGA POWIATOWA, MASIELNICZKA, GEST, WYCHOWAWCA, RINFORZANDO, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PARZYSTOKOPYTNE, GRZYB PLEŚNIOWY, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, SZADŹ, KOZOJEBCA, PODATEK, SKUNKS, WYŚCIG SZCZURÓW, WYDMIKUFEL, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, DRIAKIEW, KORPUS NAWOWY, ŚWIETLIK, BANDYTYZM, ATOMOWOŚĆ, KOMEDIANT, OKRZYK, MAMIDŁO, WARUNEK LOKALOWY, ITINERER, OBROTNICA, CHEMIA ORGANICZNA, ZYSK KSIĘGOWY, STOS PACIERZOWY, ODTWÓRSTWO, SKALNICZEK SIWY, IMMUNOSUPRESJA, BUDYŃ, PŁYTA, WYTRZESZCZ, ROLLS-ROYCE, KRAJ NORDYCKI, GEN WĘDRUJĄCY, POMYŚLNY WIATR, RPG, PAJA, FUNKCJA NAZWOWA, ZAKON KLERYCKI, MASZYNA ŻAKARDOWA, NEOFITA, DYSHARMONIA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SZEWNICA BZÓWKA, LINIA SPEKTRALNA, MANDORLA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CIĄGNIK KOŁOWY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, FTYZJATRA, WIELORYBNICTWO, NIKOLAITA, MORAWY, WZGLĄD, ROWER, WĄTEK, ŁOPACIARZ, CNOTA, GALA, PALMA, JON KOMPLEKSOWY, DZBANEK DO ŚMIETANY, OSIEDLINY, MISJA DYPLOMATYCZNA, JĘZYK, AUDIOBOOK, POŁĄCZENIE, CIASTECZKO, WYCISK, OKUPACJA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, BRONA, LIBELLA, BRZOZA PŁACZĄCA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, MOPS, WŁOSIE, ŻER, PRZESTRZEŃ, POROZUMIENIE, HAFT KRZYŻYKOWY, LEMIEUX, SERPENTYNA, CIAŁO SKOŃCZONE, OBROŃCA, AKCELERATOR CYKLICZNY, WAR, ZAWIERUCHA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, RAJDER, GRADACJA, ROZPAD, MOTOR, MONETA BULIONOWA, ŻÓŁTA FEBRA, BECZKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PLICHTA, OWAL KARTEZJUSZA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, BROSZA, BYDLĘ, SUPPORT, ROMANISTYKA, PARASOLNIK, ANHANGUERA, JURA ŚRODKOWA, ODŁÓG, OFIARODAWCZYNI, RUCHOMY PIASEK, KRASNOROSTY, KOS, CHOROBA GILCHRISTA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, PESTO, CHLOROHEKSYDYNA, LINIA GEODEZYJNA, PRZYBYTEK, NAPŁYW, DRES, CZĄSTECZKA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, TROGLODYTA, OSPAŁOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, BIOLOGIA, NATURYZM, STEROL ROŚLINNY, KROTON, UBOGI KREWNY, ŚNIEĆ, KUŹNIA, HARD PORNO, PULPIT, TŁUSZCZYK, OKRES LITERACKI, MIDAZOLAM, NATURA, BEGONIA, SZMELC, ROY, ZAKŁADKA, OPLOT, ANGIELKI, TYCZKA, KARTKA, ROZŁOGI, BOCIAN, CUGANT, CIĘGNO NAPĘDOWE, GIMNASTYKA, HYBRYDA, WINKULACJA, CYNAMON, GAZÓWKA, RAJTARIA, SZTUKA MINOJSKA, STARTUP, WZORZEC, CELIBATARIUSZ, PODATEK WYRÓWNAWCZY, JANINA, ODRĘBNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, ZAUROPODOMORFY, RYBACZKA, PUNKT KOPULACYJNY, OWAD, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, GRZYB NADRZEWNY, BUKWICA, DOBÓR GENETYCZNY, FAŁD GŁOSOWY, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, PARTIA KATALOŃSKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, WAŁ MORENOWY, PATRON, ZESZYT W KRATKĘ, PRAWO FIZYKI, BIAŁA FLAGA, RESET, LEGENDA, PENITENCJAŁ, STYLISTA, ODŁAM, SUPRESJA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KASZALOT, ŁOPATKA, UKROP, MONOCYT, SEKWENCJA PALINDROMOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, KAPLICA CHRZCIELNA, RAMIENISKO, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, WYPRZEDAŻ, KUWETA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ZADYCHRA POSPOLITA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, DILER, SKROMNOŚĆ, HUTNICTWO, AMUR, PRYMITYW, FLETY, DROŻDŻE, TEFILIM, SUBRETKA, STEROWANIE KRZEPKIE, TELEWIZJA KABLOWA, WIKING, MANIAK, PIWO, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ASTRONAUTYKA, MATTHEWS, GROTESKA, DZIENNIK, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, ROZBRATEL, RÓWNINA SANDROWA, POWOŹNIK, LEGENDA, POLITYKA ENERGETYCZNA, EKSPOZYCJA, LEMING, DZIADEK DO ORZECHÓW, FALA WODNA, KIJ BEJSBOLOWY, MIKOŁAJ, ŁOWCA GŁÓW, UNIWERSAŁ, NGAMI, MAŁPI GAJ, FARA, ZASIĘG, ELEKTRYCZNOŚĆ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, OZDOBNIK, ŚLĄSKI, BEZAN MASZT, ALBUM, LISTA TRANSFEROWA, MAJOWY ROBOTNIK, PHOEBE, CHORĄGIEW STRZELCZA, SKAŁA METAMORFICZNA, PUDLINGOWANIE, SZERPA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, MOTORÓWKA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KREDYT KONSUMENCKI, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, DOCZEPA, CIŚNIENIE, BASEN, KWEZAL, KRUŻGANEK, CZARNY LUD, KWARTET, DWUGŁOS, ARKUSZ AUTORSKI, SZCZEROŚĆ, NACIECZENIE, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, UT, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ZDERZACZ, WZDĘCIE, ORBITA, ZIELONE PŁUCA, OPRAWA, ?DŻAMAHIRIJJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLORYSTYKA jeden z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu; pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLORYSTYKA
jeden z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu; pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy (na 11 lit.).

Oprócz JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDEN Z ELEMENTÓW DZIEŁA MUZYCZNEGO, KTÓRY WIĄŻE SIĘ ZE ŚRODKAMI WYKONAWCZYMI UTWORU; POZWALA NA DOSTRZEGANIE RÓŻNIC MIĘDZY DŹWIĘKAMI O TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI ZAŚPIEWANYMI LUB ZAGRANYMI PRZEZ RÓŻNE INSTRUMENTY LUB GŁOSY. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x