WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROWIRUS to:

wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 10 lit.)WIRUS MAKR to:

wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.982

KANDYZ, HARMONIA, ROZŁOŻENIE SIĘ, NARYS KWIATOWY, MOSTEK SCHERINGA, PĘTLA NEFRONU, ANIMATOR, EWANGELICYZM, WYGŁAD LODOWCOWY, BABIZM, GÓWNOJAD, POBIAŁKA, CIEMNA ENERGIA, EFEKT LOTOSU, TAŚMA, DYSKRECJA, STOS ATOMOWY, RURALISTYKA, LEKARSTWO, KOŃ BERBERYJSKI, POWTÓRZENIE, SOLARIUM, STARY, WZORZEC RUCHOWY, BÓB KOŃSKI, ĆAKRA, OCEL, OSPAŁOŚĆ, DRABINKA, MUZYKA CERKIEWNA, MISTRZ, PRZECHOWALNICTWO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ŁASKAWCA, MAIL, FIZYKA, KAMORA, PODWÓJNY TROCHEJ, MINERAŁ AUTOGENICZNY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WŁAM, BALOWICZ, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, HUNCWOT, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ODWSZAWIANIE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BEZPOWROTNOŚĆ, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KASA, KAPILARA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, FICTIO PERSONAE, KNAJPA, PĘDZLIK, ŻYRYTWA, AMONAL, CHOROBA WERLHOFA, KOMEDIANT, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, HULMAN SZARY, CHOROBA DAVIDSONA, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, OŚ OPTYCZNA, ŚWIECIDEŁKO, ODDANIE, PŁUCZKA, SKRĘCANIE, WIELOFAZOWOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CIENKA SKÓRA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ERPEG, CYTADELA, FILAMENT, TEGOROCZNOŚĆ, DYFERENCJACJA, PUDŁO, REPETYCYJNOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, DWUBÓJ, MIŁOŚĆ, HEPTAPTYK, SPŁYW, KOSTIUMERNIA, OCZKO, ADOBE FLASH, BIEGUN GALAKTYCZNY, PEPINIERA, ROKIETOWATE, PĘCHERZYK, OKRASA, TEATR TELEWIZJI, STEREOTYPIA RUCHOWA, IMIĘ, MILOWY KROK, FILOLOGIA ROSYJSKA, CEMENTOWE BUTY, SNIFFER, ŁĄCZNIK, ROZBIERALNIA, PODZIELNIK, ORTOPTYSTA, WIĘZADŁO KARKOWE, NOSOWOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, MINERALOGIA GENETYCZNA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, EKSPERTKA, PISANKA, DEKANTER, ULTRAPRAWICA, SANKCJA, ROZBIEŻNOŚĆ, UBOŻENIE, KONTAKCIK, MONTOWNIA, POSIADY GÓRALSKIE, OTWARCIE SERCA, KANISTER, KROK PÓŁROZKROCZNY, BIURO LUSTRACYJNE, ZAPŁON ISKROWY, JAZDA, GZY, WIELOPESTKOWIEC, ARC TG, OBRONICIEL, HISTERYK, ZBÓJNICKI, SIEĆ, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ONE-STEP, KONFEKCJONER, PLURALISTA, CELTYJKA, TEMACIK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, EPICYKL, SKÓRA WŁAŚCIWA, MACIERZ SCHODKOWA, MYJNIA SAMOCHODOWA, WĘŻYK, LEJ, TRAKTAT SOJUSZNICZY, WYRĄB, CAMORRA, BUŁGARYSTYKA, NAUKI O POZNANIU, ANALITYK, KRÓLIKARNIA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CZYNNIK NIECENOWY, ABSOLUTYZACJA, ETOLOGIA, ZASOBY KOPALIN, RUBIN, ZAKŁADZINY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, DERMATOGLIFIKA, SATELITA GEOSTACJONARNY, BAR SAŁATKOWY, NIEZADOWOLENIE, NALEGANIE, UCHO WEWNĘTRZNE, ANATOMIA KLINICZNA, GENOMIKA TEORETYCZNA, WIRUS POLIO, GALWANOSTEGIA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, INTEGRACJA, PAZUR, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, EGZEKUTOR, SZWADRON ŚMIERCI, GRZYB PIASKOWY, WEŁNIANKA, LAMPAS, BIAŁA SALA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, DOUBLE DUTCH, MUMIA, ANGLOSASKA, HIGIENA ZWIERZĄT, ARTROZA, NOTA, GRUCZOŁ DOKREWNY, ORGANIZM MODELOWY, OOLITYT, SIANO, MODERN, DZIEŃ REKTORSKI, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SKRUPULANT, RETROGRADACJA, NAPAD, GŁUPTAK, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, IRANIZACJA, PUCHAR, FIZYKA STATYSTYCZNA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, GERMANISTYKA, EPIMYTHION, RYNEK TERMINOWY, FILEMON BRĄZOWY, TRÓJSKOK, KANALIK NERKOWY, RĘKA OPADAJĄCA, OGON, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, PRZEDMIOT, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, FIBROMIALGIA, MECHANIK, ELOKWENCJA, WIGURA, SMAR MASZYNOWY, FAŁD GŁOSOWY, ESENCJALIZM, LILIPUTKA, PULARES, DREWNO WCZESNE, WSPÓŁUCZEŃ, RYKOSZET, TROGLODYTA, KANCONETA, WAGON PULMANOWSKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, MATNIA, PYTANIE SIĘ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, OBRONA PIRCA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, BETON, KOŃCÓWKA, KOŁEK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ZAGNIEŻDŻENIE, AIDEOLOGICZNOŚĆ, NALEŹLINA POSPOLITA, DOJŚCIE, ŚWIT CYWILNY, RĄBEK ROGÓWKI, PODPALENIE, ORGAN PROMULGACYJNY, PRZEWLEKŁOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, STRUNOWCE, GENETYKA MOLEKULARNA, JUDASZ, ODPŁYW, HURYTA, INFLACJA JAWNA, NAROST, LEŚNIK, GORĄCY PIENIĄDZ, SIATKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KAPOTAŻ, SUPERNOWE, RYBY MORSKIE, BOTULIZM DZIECIĘCY, POCHRZĘST, KUPA, SZTYWNIAK, DŁUGOSZPON, KRAKER, KREDYT KONTRAKTOWY, PRĄD STAŁY, BILARD FRANCUSKI, AKTYNOWIEC, SŁUŻBA, ASTERYZM, SNUTKA GOLIŃSKA, DÉSINTÉRESSEMENT, DRAG, DOM STARCÓW, KLATKA BŁAZNÓW, PORĘCZ, CLERK, ORIENTACJA, OBIEKTYW, TRÓJBÓJ, ŚREDNIA KWADRATOWA, ZIEMIA, NAJEM, ZEBRA, KRYPTOGRAFIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, TOWOT, KREOL, BECZKA ŚMIECHU, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ?MASZERUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.982 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROWIRUS wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 10 lit.)
WIRUS MAKR wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROWIRUS
wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 10 lit.).
WIRUS MAKR
wirus komputerowy otwierający się w środowisku innego programu, wykorzystujący do replikowania się języki makr zawarte w zarażanym środowisku (na 9 lit.).

Oprócz WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WIRUS KOMPUTEROWY OTWIERAJĄCY SIĘ W ŚRODOWISKU INNEGO PROGRAMU, WYKORZYSTUJĄCY DO REPLIKOWANIA SIĘ JĘZYKI MAKR ZAWARTE W ZARAŻANYM ŚRODOWISKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x