Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPARKA WIELONACZYNIOWA

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.522

ZMIERZCH ŻEGLARSKI, SAMOCHODÓWKA, MATRYKUŁA, OKO OPATRZNOŚCI, JEŻOWCE, MONITOR, WYWŁASZCZENIE, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, KAMIENICA, PRZEDMIOT, MINA, BOŻYSZCZE, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, EWOKACJA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, LINIA ROZUMU, ARANŻACJA, PĘD, CHOROBA LENEGRE'A, POMIDOR DRZEWIASTY, PIGWA POSPOLITA, ZIELSKO, JUBILEUSZ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, GARDEROBIANKA, ZSTĘPNICA, LIPA, FROTTOLA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, OBORA DWORSKA, JĘZYK WEHIKULARNY, JASKINIOWIEC, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, POCZWARA, ZDRADLIWOŚĆ, TŁUSZCZ, BIOTA, TWIST, JABŁKO, AFRODYZJE, DOMINACJA PEŁNA, ASPOŁECZNOŚĆ, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, WAHACZ WZDŁUŻNY, SIŁA, WIZA POBYTOWA, STOPIEŃ, MINERAŁ AUTOGENICZNY, SPADEK, ENAMINA, SERECZNIK, KARAFUŁKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, FORTE, MONSTRUM, KONTAKT, PRODROM, BADACZ, POSZKODOWANY, NARYS KLESZCZOWY, HRABINA, SIEWKA, LUGER, PĘTAK, CIĘŻKI SPRZĘT, ŁUPEK MUSKOWITOWY, RUCH KRZYWOLINIOWY, KOŃ JOMUDZKI, TEORIA DOWODU, EGZORCYZM, BAZA, RODZINA KATYŃSKA, BUTELKA, CUDOTWÓR, KRÓLOWA, TARANTELA, WOJSKO FEDERALNE, KIŚĆ, KOSTUR, ŁANIA, OSTRY DYŻUR, PARNOŚĆ, AGRESOR, SZTYLPY, NABÓJ ĆWICZEBNY, SZAROZIEM, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, STRATEGIA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PLATFORMA SERWEROWA, OBLĘŻENIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DEZERCJA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, HODOWLA PIERWOTNA, IKAR, CHMURA KŁĘBIASTA, HARROD, EKRANOPLAN, KAKAO, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, SZAFIARKA, BROŃ DRZEWCOWA, RDZA, SMUTY, PODUSZKOWIEC, KONFIRMACJA, KASTA, UZBRAJANIE SIĘ, ONTOLOGIA, IKROWIEC, DIASTOLE, SILNIK SKOKOWY, OKRAJKA, NIMFA, NIEZLICZONOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SIZAL, MOLOSOWATE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PUNKT KATECHETYCZNY, CLEARING, UTRAKWIZM, ZOBOJĘTNIANIE, KOMFORT CIEPLNY, CUDOTWÓRCA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WŁÓKA, PROFESOREK, NASZYWKA, RAUT, BERGMAN, DIABEŁEK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, RĘKAW, ORNITOLOG, AKCJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, CZANKA, TRYBULARZ, WYDANIE, ADDYCJA, GUMNO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PROLIFERACJA, CAYLEY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SZCZYTÓWKA, RYTM, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, MOGIROTACYZM, KANION PODMORSKI, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ZBROJENIE, ŻÓŁW LEŚNY, KLASA ŚREDNIA, MYJNIA, CUKRZYCA BRĄZOWA, LINIA WIDMOWA, KONSERWIARNIA, UPOMNIENIE, MONK, AKSAMIT, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KRAKER, FRYZYJSKI, SZWEDZKI, MIKROPRZEŁĄCZNIK, MIKROFON DYNAMICZNY, MORESKA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, EMBLEMAT, CZARNA KSIĘGA, ŻYWOT, KONKURENCJA, KOCZOWNIK, KLAMRA, PRAŻNIA, INSTAGRAMERKA, DETAL, ZAŁAM, BEZBRZEŻNOŚĆ, ZERO ABSOLUTNE, NASIĘŹRZAŁ, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SZAFUNEK, KECZUA, GRYPS, WODA PO KISIELU, KOŃCÓWKA, ZALANIE PAŁY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, MIĘSO, DŹWIGNICA LINOTOROWA, KĘS, SPODECZEK, KONSTYTUCJA, KLASTER, ZASIĘG, RING, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, FIZYKA TEORETYCZNA, GRANT, EKONOMISTA, SŁUŻALCZOŚĆ, PEDET, PŁAWKA, ALDEHYD, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, PEPINIERA, KOLONIA, INSTRUMENT MECHANICZNY, KREWETKA ELEGANCKA, DRAMAT WOJENNY, FILC, WĄSONÓG, SERDAK, PETRYFIKACJA, OŚMIOKROTNOŚĆ, PAREJAZAURY, PIĘTNO, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, KRÓTKA PAMIĘĆ, STECZKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, RULIK, AMFITEATR, PONIEWIERKA, PARAPETÓWA, FUGA, ODROŚL, BASEN, HUMANISTYKA, FLASZOWIEC, ORGANKI, DENATURACJA BIAŁKA, DIALOGIZM, ZIELENICE, PANDA, BRANDMUR, ANTYKATOLICYZM, KORONA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, GALERIA, LALA, LIPODYSTROFIA, PIĘTRO, GERYLASI, FORMA, CHOROBA HAGLUNDA, ZASIŁEK PORODOWY, KOMUNIA, MIKROFON LASEROWY, EKSPONENT, NARKOTYK MIĘKKI, MEDYCYNA PRACY, LORI, SYJON, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, SCENA, GRA WSTĘPNA, GAŁĘZIAK, LITEWSKI, CIELENIE LODOWCA, TŁOCZARNIA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, FULAR, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, DROGA KOŁOWA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, EROZJA WSTECZNA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, TWARZOWIEC, KRAKERULA, STOŻAR, CHANSON, BEZPANCERZOWCE, ZAPARZACZKA, MIEJSCE KULTU, PROSZEK DO PIECZENIA, ZWÓJKI, SHITSTORM, PRZEJAZD KOLEJOWY, WILCZAR, TIURMA, MYSZ WERTYKALNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, IMMUNOGENETYKA, ANGIELSKA FLEGMA, KETEN, CZERWONA STREFA, OPINIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
KOPARKA WIELONACZYNIOWA, koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA WIELONACZYNIOWA
koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x