KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPARKA WIELONACZYNIOWA

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.276

RAJSKI PTAK, RETABULUM, LABORKA, HEDONIZM ETYCZNY, POMNIK, GWAREK, LITOBENTOS, ROZKŁAD, RACHUBA, BANAN, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ZWIĄZANIE SIĘ, KUCHNIA, WIĄZADŁO, LASONOGI, ŻYWY TRUP, SEZONOWIEC, CO, MAŚLANKA, TURAS, GORCZYCZNIK, NIEDOBÓR, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DZIEŃ REKTORSKI, DANE TELEADRESOWE, BŁONA, BURGER, ZWROT, GAWOT, NAMASZCZENIE CHORYCH, KRZYŻAKOWATE, TANGO, OFICERKI, KIJEK, UWŁOSIENIE, ESZEWERIA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, ANITA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, SEKS ORALNY, BURZA ŚNIEŻNA, BINDOWNICA, WSTRZYMANIE, IZDEBNIK, SZÓSTKA, ZŁOTODESZCZ, DERBY, POBLISKOŚĆ, MISTRZOSTWO, EDYKUŁ, PŁONIWOWCE, MIODNIK, KĄT WYPUKŁY, OCHRONA UZDROWISKOWA, PEJZAŻ, HAFCIARSTWO, FALKON, TOST FRANCUSKI, KWALIFIKACJA PRAWNA, ŚLUZA WAŁOWA, KRÓL, SUBSYSTENCJA, ZEGAR WIEŻOWY, STAN PSYCHICZNY, ZESTRÓJ INTONACYJNY, RURA, SYSTEM PREZYDENCKI, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, STAROINDYJSKI, UCIOS, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, WIKIPEDYSTKA, REAKCJA SPRAWCZA, KWAS TŁUSZCZOWY, BULDER, RZEMIEŚLNICZEK, SUWNICA, CHRZĄSTKA, PSIANKA, PODKŁADKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, SPRAY, KASKADA TROFICZNA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, DOLICHOCEFALIA, KORDON SANITARNY, ANTYLIBERALIZM, BAMBO, MARGINALNOŚĆ, BABUŚKA, TONACJA, TRUCHŁO, ROMUALD, PRZEDMORZE, SZERYF, BORYS, OSIOWIEC, HIPOTEKA, SZPATUŁKA, MATOŁ, LAICKOŚĆ, FLISAK, SELENEK, HRABIANKA, MATOŁEK, ELEGIA, RAZ, JACHT ŻAGLOWY, KOŃ TROJAŃSKI, NASZYWKA, REWANŻ, GRYBOSZ, CZARNE KINO, MOHORYCZ, DZIABA, KARTAN, JESIOTR ROSYJSKI, PARAPETÓWA, TRUMNA, ZABURZENIE NASTROJU, BAZYLIKA, UCHWYT ŚLIZGOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WYROŚL, WIDZOWNIA, PÓŁKOLONIA, GENOMIKA TEORETYCZNA, NISZA, SPARRINGPARTNER, MUR OPOROWY, ROZWIDLACZ, TRYSKAWKA SZKLANA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, BEZBRZEŻ, TAUTOCHRONA, ŁUPEK OSADOWY, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, RETOROMANIN, ODCHYŁ, ZERO BEZWZGLĘDNE, BAGAŻÓWKA, OBLITERACJA, RENA, KOLEJ LINOWA, RYBACZKA, GALLIKANIZM, KOLUMNA, KEM, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, BURZA MÓZGÓW, WYPRZEDAŻ, KONWERSJA , AUTOSKLEP, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GARNUSZEK, KANONISTYKA, RZEŹWOŚĆ, KONSUMENT, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, AWANGARDYZM, JĘZYK SZKOCKI, OBRZĘKI, AGREGAT, KLASTER, WILCZAR, KOŃ TRAKEŃSKI, REZYDENT, TYRANIA, ICHTIOFAUNA, JELEŃ SCHOMBURGKA, PORZĄDEK JOŃSKI, NABIERKA, RELISZ, BRUDNA BOMBA, KAUCZUKOWIEC, PŁAT, AUTOBUS PRZEGUBOWY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, RYBY, CZARNINA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ŁOPATA, GRUPA WAROWNA, WIELOETATOWOŚĆ, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, DEOKSYNUKLEOTYD, ŁAPACZKA RUMOWISKA, ZACHOWANIE, STENWANTA, ALBUM, MIASTO OGRÓD, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, LESZCZYNA, PARAMETR, UPGRADE, GEOLOGIA STRUKTURALNA, POJAWIENIE SIĘ, GAD, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KOŁO ŁOWIECKIE, PIGULARZ, KALKA JĘZYKOWA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ALABAMA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, REALIZM, CUDA NA KIJU, ASTROSPEKTROSKOPIA, ORTOGRAFIA, SUŁTANAT, SUPERNOWE, NASTAWA OŁTARZOWA, OBRONA, ŁAŃCUSZEK, MATOWOŚĆ, KŁOBUK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KRASNOLUDEK, PINGLE, AGROWŁÓKNINA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NIECZUŁOŚĆ, WĘGIERKA, CELEBRACJA, TENDER, KURATORSTWO, ZGIĘCIE PODESZWOWE, WYCIĄG, SAMOCHWALCA, DŁUGOSZPON, OCHRONNIK, POŻYCZKA, COCKNEY, POLAJ, TARCZKA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, LIGAWA, ADAPTER CUMOWNICZY, VIRGA, GÓRMISTRZ, GOMBROWICZ, PRZETARG OGRANICZONY, PRZEWODNICZĄCY, RÓŻOWE OKULARY, KRIONIKA, PAS, SKŁADANKA, KASZA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, IZOENZYM, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DYKTATORSTWO, WYTŁACZANKA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ŁUT SZCZĘŚCIA, ODSYP, SYNERGETYKA, BAT, RELING, MONTAŻOWNIA, NOSZE, PROTOZOOLOGIA, ANTARKTYKA, ODPLAMIACZ, RYBA MASŁOWA, OFICJAŁ, FUNKCJA NAZWOWA, CIELENIE, BĘBNICA, EDYCJA, GOSPODARKA TOWAROWA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, NERWICA SPOŁECZNA, SZPILKA, STREFA KONWEKTYWNA, MINUTA CISZY, ŚCIEŻKA, ZIELONA FALA, MONSTRUM, JĘZYK ŻYWY, DWUKOŁOWIEC, IRRADIACJA, OSNUJKA, PAWILON, SER PODPUSZCZKOWY, ZEBRA, KARTOFELEK, RÓWNANIE CAŁKOWE, LICEUM, PRODUKT TRADYCYJNY, SATELITA GEOSTACJONARNY, SYPIALKA, ?DOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.276 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA WIELONACZYNIOWA koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA WIELONACZYNIOWA
koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.).

Oprócz KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOPARKA, KTÓREJ NACZYNIA PRZYMOCOWANE SĄ DO OGNIW ŁAŃCUCHA OBIEGAJĄCEGO RAMĘ NACZYNIOWĄ LUB ROZMIESZCZONE SĄ NA OBWODZIE OBRACAJĄCEGO SIĘ KOŁA NACZYNIOWEGO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x