DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIUPAGA to:

drzewcowa biała broń obuchowo-sieczna o formie laski z wydłużonym styliskiem, posiadająca mocno okute żeleźce, czasem z „wąsami”, pozwalające na podniesienie się np. w czasie wspinaczki albo zadanie ciosu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIUPAGA

CIUPAGA to:

laska w formie siekierki o lekkim żeleźcu i wydłużonym stylisku; najczęściej ciupagi pełnią rolę elementu stroju lub regionalnej pamiątki i w całości są wykonane z drewna (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.311

ZWYCZAJOWOŚĆ, PARALIZATOR, BEZPOWROTNOŚĆ, MIKROMACIERZ DNA, KARUK, OKRUSZYNA, JEZIORO RAMIENICOWE, MASZT, PRYZMA, OSPAŁOŚĆ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, GRAF PLANARNY, PEDAGOG SPECJALNY, HUTA SZKŁA, SECANS, JASZCZURKA WĘŻOWATA, FRONT, FAGOT, STYRON, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, OSOBOWOŚĆ, DOKUMENTALISTYKA, TAMBURYN, STOPNIOWALNOŚĆ, EROS, KLATKOWIEC, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, DZIEWIARKA, PODKARMIACZKA, OŚLICA BALAAMA, ELEMENT GRZEJNY, KONTROLA DROGOWA, WRAŻENIE, LEKOOPORNOŚĆ, BON VIVANT, TABU, MAŁOŚĆ, DZIEWIĄTA FALA, KLOCEK, MEDIASTINOSKOPIA, NIZIOŁEK, SOBOLOWA BREW, LIŚCIENIE, KŁUSAK ROSYJSKI, PANTOFAG, GNIAZDO, FILOGENETYKA, DUBELTÓWKA, REPETYCYJNOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, PLAC, IMPREGNATOR, LANDRYNKA, LIŚĆ ZŁOŻONY, PARTNER, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, STEROWANIE ODPORNE, MAKI, FLUWIOGLACJAŁ, LINIA TRAMWAJOWA, CHRZĄSTKA, PATENA, MALARSTWO OLEJNE, ZARZUELA, UBOŻENIE, UMIEJSCOWIENIE, SKOŃCZONOŚĆ, KIELICH, DEALPACK, PINGWINARIUM, PODKOLANIE, WYWIAD SKARBOWY, ASYMILOWANIE SIĘ, GANGSTERYZM, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SYNKOPA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KOPIOWANIE, HISTORIA LITERATURY, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PONĘTA, EDYKUŁ, PANNA, SKARBNICA, EKSFOLIACJA, ŚLEDZIOPODOBNE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, CZARNY PIOTRUŚ, KADZIDEŁKO, METALOFON, KUGLARSTWO, JĘZYK ŻYWY, OFTALMOLOG, FOKUS, GRECKI, OBÓZ KONDYCYJNY, SINGIEL, KRĄŻENIE OGÓLNE, OBŁĘD UDZIELONY, EPISJER, GROOMING, AKTUALIZOWANIE SIĘ, WODA PO KISIELU, NIEPRZYZWOITOŚĆ, REZERWA, LOGIKA MATEMATYCZNA, WOREK, CIŚNIENIE TĘTNICZE, KOSTIUM, ASTROSPEKTROSKOPIA, LAKONIZM, BOHATER NEGATYWNY, FRYGOWIE, PERYMETR, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PAWIE OKO, PORĘCZE, GARDEROBA, MRÓWNIKI, WSPÓŁUCZENNICA, TORNADO SATELICKIE, RADIOWIEC, KOD JĘZYKOWY, ODNÓŻA, PODKŁAD KOLEJOWY, TUMBA, MRÓWNIK, KAMORRA, BILARD FRANCUSKI, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, CYKL JAJNIKOWY, USZKO, NORZYCA, FRAZA, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, BOREWICZ, DZIEWIĄTKA, HETEROSFERA, DOJŚCIE, BATALION, EPIGRAMAT, ZARAŻONY, STYL JOŃSKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, EROZJA WĄWOZOWA, FATAMORGANA, WYWROTKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, MOMENT, KARTACZOWNICA, KRZYWA ELIPTYCZNA, BEAR, MEDYCYNA LOTNICZA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, CHOROBA HALLOPEAU, CHA-CHA, URZĘDNIK ZIEMSKI, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, GIPSORYT, CZARNY CHARAKTER, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KORNICKI, KNAJPA, SKANDYNAWISTA, CHRUPKOŚĆ, KOŃ ARDEŃSKI, ŚCIANA OGNIOWA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, TYTAN, USTAWKA, KAMPALINA, KOLORYSTYKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KINDŻAŁ, TERIOLOGIA, LUZAK, ZABAWOWICZ, PREPPER, LICA, LAMPA RENTGENOWSKA, KARDAN, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, KOKTAJL, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, CHŁOPAK DO BICIA, RÓG, OKRES AMAZOŃSKI, AZYL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, BARANEK, DESZCZOCHRON, FROTER, MROCZEK POZŁOCISTY, RAJFUR, ZUCH, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POLITYKA SPÓJNOŚCI, TAŚMA, BIEGŁY SĄDOWY, CHOCHOŁ, ŻEBRO, MANIACZKA, ZŁĄCZE, DOCHODZĄCA KOBIETA, BARION, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ŻÓŁWIE, FORSYCJA, PODWÓJNY TROCHEJ, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PIES GOŃCZY, FILOLOGIA KLASYCZNA, PARASZKA, KOLUMBARIUM, KOPARKA KROCZĄCA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, SUPORT, AEROLIT, CYWILNOŚĆ, WZGLĄD, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, MASA SOLNA, ZDOBINA, RODZINA PATCHWORKOWA, STEROID, KRYPTOGRAFIA, AKUSTYKA, PROPILEJE, PARAGAMMACYZM, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ADHORTACJA APOSTOLSKA, IMPAS, SIECZNA, JEŚPAN, HEROS, ENTOMOFAGI, MECH JAWAJSKI, TRAFIENIE, PIĘĆDZIESIĄTKA, CHILLI, UKROP, STALAG, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, BEZCZELNOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, OSAD, FILEMON CIEMNY, CAŁUSEK, PASIECZNIK, PŁAWNOŚĆ, FAZA ROZKWITU, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SZARPAK, PIĘĆDZIESIĄTKA, NATYWIZM, OGRÓD DENDROLOGICZNY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, GRZYB PIASKOWY, BOWLS, OSET NASTROSZONY, PŁUCZKA, BRACTWO RYCERSKIE, ŻYCZLIWY, RADYKALNA PRAWICA, KWESTURA, TERAPENA KAROLIŃSKA, OBRONA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, REFREN, RAK PRĘGOWATY, KARDAMON, SZWEDZKI, ŻÓŁTODZIÓB, TREPAK, WIKARYZM EKOLOGICZNY, CIEPŁE KRAJE, WÓDKA GATUNKOWA, DRUMFILL, LABIRYNT, RACHUNEK CIĄGNIONY, ANTYPKA, DZIURKA, OBIJACZ, CIEŚŃ NADGARSTKA, WIĘŹNIARKA, NAUKOWIEC, CZWÓRBÓJ, SZASZŁYKARNIA, MARKIERANT, RAPERIER, CHOROBA TAYA-SACHSA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SYSTEMIK, KROKIEW, WIELOZADANIOWOŚĆ, JODEŁKA, KŁOPOTANIE SIĘ, ?METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIUPAGA drzewcowa biała broń obuchowo-sieczna o formie laski z wydłużonym styliskiem, posiadająca mocno okute żeleźce, czasem z „wąsami”, pozwalające na podniesienie się np. w czasie wspinaczki albo zadanie ciosu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIUPAGA
drzewcowa biała broń obuchowo-sieczna o formie laski z wydłużonym styliskiem, posiadająca mocno okute żeleźce, czasem z „wąsami”, pozwalające na podniesienie się np. w czasie wspinaczki albo zadanie ciosu (na 7 lit.).

Oprócz DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DRZEWCOWA BIAŁA BROŃ OBUCHOWO-SIECZNA O FORMIE LASKI Z WYDŁUŻONYM STYLISKIEM, POSIADAJĄCA MOCNO OKUTE ŻELEŹCE, CZASEM Z „WĄSAMI”, POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE SIĘ NP. W CZASIE WSPINACZKI ALBO ZADANIE CIOSU. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast