JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMORSKI to:

język, którego używa się lub używało się na Pomorzu; może to być jeden z dialektów lub języków typowych dla współczesnego Pomorza, jeden z języków grupy pomorskiej języków lechickich lub jedna z gwar pomorskich języka dolnoniemieckiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.778

SANCHEZ, POSTAĆ, FASOLA ZŁOTA, UMOWA, WEDETA, MESA, OSŁONKA, PÓŁPRZEWODNIK, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, POLEROWACZ, IGLAK, IRREDENTA, ZASTAW REJESTROWY, DZIAŁ WODNY, FILOLOGIA, OKSYTAŃSKI, PROSCENIUM, GÓRNICTWO OTWOROWE, JOAN, ARESZT, LIST PASTERSKI, BAZUNA, CAP, ANTYNOMIA, GIPSATURA, POKŁAD STATKU, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, POZIOMNICA, BAUHIN, FIGURA GEOMETRYCZNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SŁUŻALCZOŚĆ, CEROWNIA, PARKIET, ZDENERWOWANIE, KOMÓRECZKA, IMID, GORĄCE KRZESŁA, KONGO, NASTAWIENIE, NEGATYWIZM, WISZNICA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KAUKAZ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, BUŁA, DRZEWO ŚWIATA, BILANS BRAMKOWY, ŁUPINA, ABNEGAT, WINA UMYŚLNA, AMFIBIJNOŚĆ, ARGYROZAUR, GRYZIEL TAPETNIK, FAZA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RABV, SOS SOJOWY, WIZJA LOKALNA, PRZEMYT PLECAKOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, IKAR, METODOLOGIA NAUK, WEKTOR EKSPRESYJNY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, JEŻ MORSKI, SZÓSTKOWY, KOMISJA REWIZYJNA, CEKOTROFIA, SYZYGIA, METAFRAZA, ROZBIEŻNOŚĆ, TRZĘŚLIKOWCE, PARA, CZERWONE ŚWIATŁO, IZOLATKA, ŁAWA MIEJSKA, NIELEGAL, APORT, FILTRACJA, STOPNICA, ĆAKRAM, DEIMOS, BLOKADA, ZDRADA, BAJECZNOŚĆ, BALSAM, ŻMUDZKI, KREDKA WOSKOWA, MILANEZ, ROTUNDA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KAPITAN, DOBRO POZYCJONALNE, DZIECKO WIEKU, ODSYŁACZ, GAZÓWKA, MAKROREGION, RACHUNEK ZDANIOWY, UCHWYT, KROPKOWANIE, JUMPSALING, TRANSLATOR, ADAPTACJA, GARŚĆ, LOT SZYBOWCOWY, MADAME, FILOLOGIA POLSKA, LINIA PODSTAWOWA, TURMA, MUSZLA, FILOLOGIA, FOKUS, METALIK, CZARNA LISTA, KIWI, UTAGAWA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, HANOWER, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, GOŚĆ, ZAGOŃCZYK, LONKOZAUR, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PRZEBIERANIEC, OBEREK, ZATOKA, ZSTĘPNICA, ŻÓŁW JANGCY, DYKTATURA, STOPIEŃ, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, STARUNEK, KORZEC, WYRÓB CUKIERNICZY, LIDER, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SURREALIZM, POŁUDNICOWATE, MORRIS, OPERATOR, ZAĆMIENIE, OBRONA, GŁOSICIEL, CZUJKA, NEUROPRZEKAŹNIK, FUNGICYD, GRUBA ZWIERZYNA, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, BĘBEN, HUMANOID, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, WIECZNE PIÓRO, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ORBITER, GOTOWOŚĆ, NEKROFAG, KOBIECISKO, NUROGĘŚ, WĘGAR, ŚWINKA, POJNIK, FULAR, PROSTNICA, ATRAKCJA, KARAKUŁ, FIRMANCTWO, DEMOBILIZACJA, KOSZTOWNOŚCI, FENIKS, GAJ, GUNIAK, MIKSER, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, ETAP, CHODZĄCY TRUP, SZCZUDLARSTWO, SPORT SANECZKOWY, ALABASTRON, KONDENSATOR, FIGHTER, KASKADA, PSYCHOLOGIA, INDIANIN, CHMURSKO, ZLEW, HANGAR, HARLEQUIN, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, ŁEBEK, TURNIA, KIESZEŃ, LEKTORIUM, SKRZYNKA LĘGOWA, CZYNNIK BIOTYCZNY, SZNUR, PÓJDŹKA, CZŁON NADRZĘDNY, PRZĄDKOWATE, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, TEST ATOMOWY, NATRĘT, IGŁA, ZAWARTOŚĆ, PATRONKA, KOMÓRKA MATECZNA, PODGRUPA, PODSTEROWNOŚĆ, ORBITA, WARUGA, SKRZELOTCHAWKI, BRUZDKOWANIE, AUTOTRANSFUZJA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WYRZUT SUMIENIA, BASILEUS, WOLNY STRZELEC, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, RÓW, TENDER, WYBUCHOWOŚĆ, DRĄGAL, KUBECZEK, KRAINA, LAKIER, WŁOSY TETYDY, ŚLICZNOŚĆ, GUMA, DOBÓR PŁCIOWY, REGION, POPULACJA MENDLOWSKA, MORENA, AWIACJA, DRACHMA, SALAMI, REALIZM FOTOGRAFICZNY, MASZYNA TURINGA, WZROK, BRANSOLETA KRZYWICZA, ANGLOSASKA, STRUNOWCE, DOSTAWA, GANIMEDES, KANAŁ LATERALNY, GNIAZDO ZAWOROWE, JEZIORO SOLANKOWE, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SPEDYTOR, FILOSEMITA, REWALIDACJA, ODTWARZANIE, PAŹ ŻEGLARZ, GAZ GENERATOROWY, KIJ, ROŚLINY NASIENNE, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, DIAKRYT, MIASTO POWIATOWE, PENTOKSYFILINA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ODEZWA, OCIEPKA, SKORUPA, NUKLEOTYD, KOTERIA, SARDANA, NASŁUCHOWIEC, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, LOJALISTA, SPÓJNIK, KRONIKARZ, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KSIĘGOWY, WĘŻOWIDŁA, CAKIEL, BARKAS, WIRUSY, KRYTERIUM SYLVESTERA, KOŁNIERZ, FLET NOSOWY, ARKADA, SŁOWOTWÓRSTWO, ARDEN, NOGAJOWIE, ODRĘTWIENIE, LICZBA MNOGA, PARZONKA, ZAWIESINA DOUSTNA, BURZA, DAMULA, REGENERATOR, KANTONIERA, DŻEM, DEMÓWKA, CHARAKTERYSTYKA, ?INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.778 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMORSKI język, którego używa się lub używało się na Pomorzu; może to być jeden z dialektów lub języków typowych dla współczesnego Pomorza, jeden z języków grupy pomorskiej języków lechickich lub jedna z gwar pomorskich języka dolnoniemieckiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMORSKI
język, którego używa się lub używało się na Pomorzu; może to być jeden z dialektów lub języków typowych dla współczesnego Pomorza, jeden z języków grupy pomorskiej języków lechickich lub jedna z gwar pomorskich języka dolnoniemieckiego (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ NA POMORZU; MOŻE TO BYĆ JEDEN Z DIALEKTÓW LUB JĘZYKÓW TYPOWYCH DLA WSPÓŁCZESNEGO POMORZA, JEDEN Z JĘZYKÓW GRUPY POMORSKIEJ JĘZYKÓW LECHICKICH LUB JEDNA Z GWAR POMORSKICH JĘZYKA DOLNONIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast