JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JONOFOREZA to:

jedno z fizykochemicznych zjawisk elektrokinetycznych, polegające na ruchu jonów - produktów dysocjacji elektrolitycznej - w roztworach wzdłuż linii sił pola elektrycznego (zob. też elektroforeza, przemieszczanie się różnych cząstek obdarzonych ładunkiem) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.865

WAGA SZALOWA, LISZAJ CZERWONY, POGROBOWISKO, AKSJOMAT, LITEWSKI, CZERPACZ, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, DRZEWKO, FILOLOGIA ROSYJSKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, LUSTERKO, MASZYNA TŁOKOWA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, LEP, MER, GEODEZJA NIŻSZA, CYKL KOSMICZNY, POMORZE ŚRODKOWE, MUSSET, KOSZYK, KACZKA PO PEKIŃSKU, FILOLOGIA, TARCZA, KOMBUCZA, KURTYNA SKALNA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, FILOLOGIA CHORWACKA, EFEKT ZATŁOCZENIA, MIELOGRAFIA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, SOLICYTACJA, SZPECIELE, BANK, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PLANKTON WIRÓWKOWY, POZIOMY TRANSFER GENÓW, LEKARZ DOMOWY, WOLNOAMERYKANKA, PLOTER ROLKOWY, USZKO, JAMRAJ ZWYCZAJNY, FREELANCERKA, STYLISTYKA, PARTNER, PRZEKUPKA, PANNA, DEPRESJA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, JANUSZ, SYLABA ZAMKNIĘTA, BAR MICWA, BIEG PATROLOWY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, ŻÓŁTLICZKA, BULION, ZUPA NA GWOŹDZIU, ŻABA, PASYWIZM, NEURON, CHOROBA WODUNKOWA, ABORDAŻ, KARTA MOBILIZACYJNA, DEALPACK, LORNETA NOŻYCOWA, MECHANIZM KRZYWKOWY, BARION, IMPAS, TEFILIM, NORWESKI, LABORATORIUM, DANE BIOMETRYCZNE, TOPINAMBUR, WODA POZAKLASOWA, PIEC INDUKCYJNY, SOS MALTAŃSKI, ANON, MORDOKLEJKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, KRATA, SUPERNOWE, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, MASA KRYTYCZNA, DEKLINACJA NIJAKA, KONWOJER, MANDARYŃSKI, PŁAST BRZOZOWIEC, MASKARADA, ELIKSIR ŻYCIA, BANK KOMERCYJNY, KLUCZ, RĘCZNOŚĆ, KAMIKADZE, PUENTA PŁASKA, SELEKTOR, WYGA, BAWÓŁ MINDORSKI, EKONOMIA, ARYTMETYKA, MENNICA, MONOKL, SUWNICA BRAMOWA, POCZUCIE, JASNOWIDZ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CIEPLUCH, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, STACJA POMP, CUKIER LODOWY, GAR, ŁASZT, ŻERDNIK, CHOROBA CAFFEYA, SONAR, KORONA DROGI, PILOT, PIĘTRO, KURA DOMOWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, MAXWELL, NIEMĘSKOŚĆ, NUMULIT, FYKOLOGIA, KLARK, KANEMEJERIA, STYLIKOODWŁOKOWE, PORÓD OPÓŹNIONY, DOLAR FIDŻI, KONFIGURACJA, SZPULA, PODKURCZ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, URNA KANOPSKA, MAKI, GEREZA BIAŁOBRODA, BULDOG, NIMFA, CZUJNIK KONTAKTOWY, POCHŁANIACZ, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, SZLACHTUZ, DOSTĘP, ŚLUZICE, AGNOZJA CZUCIOWA, PASKÓWKA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, GORĄCY PIENIĄDZ, MAKARON, ŁAPOWNICTWO, BEZCELOWOŚĆ, CUKRZYK, KOPARKA POPRZECZNA, CZESKI, NIEOBLICZALNOŚĆ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KOSZATNICA, KAROLINGOWIE, KOMUNIKACJA, IZOTROPOWOŚĆ, FIFKA, PODKOLANIE, GARDEROBIANA, KANCONA, MUZYKA CERKIEWNA, REWOLWER, SIATKA, REAKTOR, PODSTAWCZAK, MAHAJUGA, SYFON, RYCERZ ROZBÓJNIK, LINIA BRZEGOWA, KAPITULARZ, TERGAL, KICZUA, WYDOLNOŚĆ, ZACIĘCIE, TARCZA KONTYNENTALNA, HARTOWNOŚĆ, BIBLIOTEKA, WOJOWNICZOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, PRĄD STAŁY, OBRONA PIRCA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KLUCZ DYSZKANTOWY, CEDET, ANARCHIZM, DZIDZIA PIERNIK, DOKTOR HABILITOWANY, UDAR MÓZGOWY, ZACHOWANIE, MUGOL, KANAŁ, MASKOTKA, START ZATRZYMANY, ROŚLINA, TERAPIA GENOWA, TOPIELISKO, MIEDZA, TRAFIENIE, NACIEK, OBLAT, BOLA, MECHANIZM JEZDNY, LUSTRZEŃ, FOSFATAZA KWAŚNA, KAUCZUKOWIEC, ODBYTNICA, WAHLIWOŚĆ, CZIRLIDERKA, DYLATACJA, ZASTÓJ, KSIĘŻNICZKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, DZBANECZEK, REKIN WIELORYBI, MASZT, BIKINIARZ, ROZROST, POLITYK, PREPER, KLOAKA, DEOKSYNUKLEOTYD, CRACKER, CHANSON, CZAPLA CZCZONA, GERMANISTYKA, MISTRZ, CENA WYWOŁAWCZA, WYBIELENIE, HIPOMANIA, SZNAPS, PODPINKA, OLĘDER, KRYZA, KOŚĆ NIEZGODY, MARUDERSTWO, MATE, SZEREG HOMOLOGICZNY, POROŚLE, MŁYNEK, AUTOMAT KOMÓRKOWY, BABA-JĘDZA, BAROTROPIA, FUTRO, SIKWIAKI, POKER DOBIERANY, KOŁO, WSTRZYMANIE, WASAL, TRIADA CHARCOTA, WEISS, INICJATYWNOŚĆ, JĄDRO OGONIASTE, STAROUKRAIŃSKI, PAUPER, NAMYSŁ, HIPERPOWIERZCHNIA, JĘZYCZNIK, ORTOPEDA, CHOROBA LENEGRE'A, FALA, SYGNAŁ, ZMARSZCZKA, ULĘGAŁKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, UTARG KRAŃCOWY, FRONT, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, DŹWIGARKA, GWIAZDARZ, KROK ŁYŻWOWY, ZEGAR WODNY, PRZETOKOWY, BAŁYK, GLINKA KAOLINOWA, ARMIA, KORZENIONÓŻKA, CMENTARZ GRZEBALNY, CZERWONE ŚWIATŁO, ŻABNICA, KODA, WIKARIANTY, FILOZOF PRZYRODY, TORPEDA CIĘŻKA, OKTET, TORBACZE, DZWONY, NATRYSK, OGIEŃ I WODA, KORKOWIEC, DŻIG, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, MINISTERSTWO, OBSZAR, ?UŁAMEK ZWYKŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JONOFOREZA jedno z fizykochemicznych zjawisk elektrokinetycznych, polegające na ruchu jonów - produktów dysocjacji elektrolitycznej - w roztworach wzdłuż linii sił pola elektrycznego (zob. też elektroforeza, przemieszczanie się różnych cząstek obdarzonych ładunkiem) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JONOFOREZA
jedno z fizykochemicznych zjawisk elektrokinetycznych, polegające na ruchu jonów - produktów dysocjacji elektrolitycznej - w roztworach wzdłuż linii sił pola elektrycznego (zob. też elektroforeza, przemieszczanie się różnych cząstek obdarzonych ładunkiem) (na 10 lit.).

Oprócz JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JEDNO Z FIZYKOCHEMICZNYCH ZJAWISK ELEKTROKINETYCZNYCH, POLEGAJĄCE NA RUCHU JONÓW - PRODUKTÓW DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ - W ROZTWORACH WZDŁUŻ LINII SIŁ POLA ELEKTRYCZNEGO (ZOB. TEŻ ELEKTROFOREZA, PRZEMIESZCZANIE SIĘ RÓŻNYCH CZĄSTEK OBDARZONYCH ŁADUNKIEM). Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast