LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁY TRĄD to:

leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.)LEISZMANIOZA SKÓRNA to:

leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.171

DYFTERIA, BALROG, PUŁAP TEORETYCZNY, ODPOWIEDNIOŚĆ, PŁODY ROLNE, ZAGRANIE, IMITACJA, RAK PRĘGOWATY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, UŁAMEK PIĘTROWY, FINKA, CIELENIE, TELEMARK, STACJA TELEWIZYJNA, POKAL, MORGANUKODONTY, NIESPRAWNOŚĆ, STRZAŁOWY, SPADOCHRON, ANTEPEDIUM, ETAPOWOŚĆ, KAMPUS, KINDER NIESPODZIANKA, PARTNERKA, CÓRDOBA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, WLANIE SIĘ, LEWOSKRZYDŁOWY, ŚCIANA, DYFUZJA, SZCZUPAK, LEGWAN GŁUCHY, TREŚĆ, ŚPIEW, MAKAK JAPOŃSKI, SSANIE, OLEJ JADALNY, TRANSFUZJOLOGIA, UMOWA AGENCYJNA, PRZYPADEK, KOMPUTEROWIEC, ANUCZIN, PLATFORMA SERWEROWA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, CIUCIUBABKA, OCZKO, STAN PSYCHICZNY, GŁOSKA NOSOWA, KOSZT KONTROLI, WEŁTAWA, CHOROBA DARIERA, IGRZYSKA, APOGEUM, DYŻURNA RUCHU, OSKÓREK, JASKINIA LAWOWA, GRUCZOŁ ŁOJOWY, WYCIĄG TALERZYKOWY, OBLAK, CZYSZCZALNIA, KROWA, TARCICA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, LÓD LODOWCOWY, SYSTEM INSTANCYJNY, NIUCHACZ, CUDZOŻYWNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PROLIFERACJA, KOŃ FIŃSKI, FONDUE SEROWE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, SKÓRNIK, NIEDODMA PŁUC, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ZMIERZCH CYWILNY, ŁADOWACZ, TYNK, SYMARA, KOJEC, RUBATO, POLIMER, ZAKRĘCANIE, KABOTAŻ, CZARNA REAKCJA, SEMINARZYSTA, ORGANISTA, RĘKA OPADAJĄCA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, HODOWLA TKANKOWA, PASIAK, NIEPOKALANEK, ZNAJDKA, FIZYKA ATOMOWA, NUTACJA, KLASA, MAŁPKA, SEKCIARSTWO, STOPA ŻYCIOWA, PRZEDNÓWEK, PARASZA, PAMIĘĆ MASOWA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KOMPARATYSTYKA, NOŚNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, KONSEKRACJA, WOŁGA, REJON, ŁUCZNIK, SEANS, PROLIFERACJA, WETKA, PRZYCISK, OGNIWO ZASADOWE, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ZASIŁEK CHOROBOWY, EKSKRET, OSŁONICE, STRATEG, ECCHI, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, GRÓD, LEUKOTOMIA, ŚWIATŁO KRÓTKIE, CENA SPRZEDAŻY, FRACHT, RODNIK, ELEKTRON WALENCYJNY, CIŚNIENIE KRWI, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DZIEWIĄTY, OSTRY BRZUCH, PROJEKT TECHNICZNY, AEDICULA, KORONA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, DWUDZIESTY PIERWSZY, LIPOLIZA, MAPA GEOLOGICZNA, OUTSIDER, BRAHE, SAGUM, ZWÓJ RDZENIOWY, ROLADA, BORSUK, ELEGIJNOŚĆ, MIESZANIEC, ŚWIĄTKI, HALF-PIPE, DERYWAT, CHA-CHA, RYBY DRAPIEŻNE, KOKTAJL, PUSTA STRUNA, BRZĘKADŁO, KULCZYBA, OBRZEŻE, BODARZ, WARZELNIA, SAMOZATRATA, PRECJOZA, PIEPRZ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, DEWALUACJA, PTASZNIKOWATE, ZOOCHORIA, GESTALTYZM, PARANDŻA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ZEMSTA FARAONA, PRZYWODZICIEL WIELKI, ROZBIEŻNOŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, KECZUOWIE, ATAK, IMPERIUM KHMERSKIE, KARTON, SNOBISTYCZNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, EKSPERTKA, BŁĄD, LOTERIA FANTOWA, REINSTALACJA, GIBANIE, ŻYWOTOPIS, RANA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, GRA, KOCIOŁ, ZATRUCIE SIĘ, BADANIE, NASADKA, MACIERZ JACOBIEGO, KORKOWIEC, NIERUCHLIWOŚĆ, BIURO MATRYMONIALNE, ANDRUT, TAŚMA FILMOWA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, ZAPAŁECZKA, TRZECIACZKA, AUTOTELICZNOŚĆ, DELEGAT, ONOMASTYKA, GÓGLE, SIEROTA SPOŁECZNA, TANIEC BRZUCHA, PĄK, BRUDNICOWATE, PISTOLET, MAZEROWANIE, PANTOFAG, UNDOROZAUR, KRYZYS, PARADOKS, ADMIRER, PRZEJEZDNY, LUKI, CZUMAK, ORBITAL, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA, MANEŻ, MIĘKKI RESET, ZGNIŁOŚĆ, ANALITYKA MEDYCZNA, MIR, POTNICA, MAZAJA, PORA, DAMA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, FORMALIZM JONESA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, SAURON, GORZELNIA ROLNICZA, KOMENTARZYK, RABV, MEWY, OPCJA BARIEROWA, KONIK DULMEŃSKI, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, ROZTOCZE, NEURONAUKA, ROZKOJARZENIE, ASTRA, FOCUS, SKUPYWACZ, MAŁA OJCZYZNA, SPRAWDZIAN, KOLEJKA LINOWA, PRZYBLIŻENIE, OSAD ABYSSALNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, STRATEGIA, HIPIATRIA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, SPŁYW, TRZĘŚLIKOWCE, BIOLOGIA, ŁUSKOWIEC, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, MĘTNOŚĆ, OTĘPIENIE, MAGDALENKA, HIPOTEZA HANDICAPU, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ANDROPAUZA, DZIEŃ, BŁONA SUROWICZA, ANTAŁECZEK, WIĘŹNIARKA, FRYZYJSKI, AKWAWITA, METEOR, DRUT, KATEGORIA SPOŁECZNA, RULETKA, CHÓR, LAMBADZIARA, GANGLIOZYDOZA GM2, TAUTOCHRONA, NUMULIT, GRAFIKA WEKTOROWA, ZSYPISKO, ZADRAPANIE, PRACA SEZONOWA, SKÓRZAK, RISOTTO, OŚWIETLACZ, WIELOŚCIAN FOREMNY, NIEUCHWYTNOŚĆ, RAJSTOPY, PAŁASZ, TURANIEC, ?KARTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁY TRĄD leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.)
LEISZMANIOZA SKÓRNA leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁY TRĄD
leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.).
LEISZMANIOZA SKÓRNA
leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.).

Oprócz LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x