Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁY TRĄD to:

leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.)LEISZMANIOZA SKÓRNA to:

leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.910

PĘCINA, INŻYNIER DUSZY, CZEKOLADZIARNIA, PRZYGOTOWALNIA, TEMPERATURA KRYTYCZNA, CERTACJA, SZKATUŁA, OPCJA WALUTOWA, KATA, WATA CUKROWA, MECENAT, FILAMENT AKTYNOWY, WAHADŁO, MŁOT, CHIRURGIA URAZOWA, ZADRAPANIE, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, PRZEWALENIE SIĘ, PRZĘDZIWO, ŚLEDŹ, SIATKA, SURREALIZM, RESTAURATOR, VERAIKON, SULFADYMIDYNA, FLĄDRA, WYZIEWY, BIAŁY TRĄD, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, MARZEC, CHMURA NISKA, BREK, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, JĘZYK, OŚCIEŻNICA, GUGIEL, EMMERSON, POLICJA SĄDOWA, VITARA, EKSPERT, KWADRAT MAGICZNY, HUROŃSKI, IMPAS, JĘZYK PENDŻABSKI, ATASZAT, KOTEW, TRZMIELOJAD, ANEROID, DOJŚCIE, FENOMENOLOGIA, MATKA-POLKA, INDUKCJA WŁASNA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, WÓZEK INWALIDZKI, TABLICA CAYLEYA, CELTA, PODATEK EKOLOGICZNY, POŁYKACZ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, FATAMORGANA, SYN MARNOTRAWNY, IZBA DEPUTOWANYCH, DIEREZA, MISIACZEK, ŁAGODNOŚĆ, EPISTOLOGRAFIA, PIERWSZOROCZNY, ZAĆMIENIE, BIAŁAS, BOLERO, ABOLICJONISTKA, WIELKI WYBUCH, KORNICKI, CHOROBA WODUNKOWA, KLOCKI, ZAUROPSYDY, LUTNIA, STAŁA CZASOWA, BIOLOGICZNOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, ŚMIESZKA, NEONTOLOGIA, PORÓD POŚLADKOWY, OBWÓD AUTONOMICZNY, ROMANISTYKA, POLITYKA ENERGETYCZNA, URZĄD POCZTOWY, LIMUZYNA, AMORY, CIAŁO SZTYWNE, CYNODONTY, BRAT, JAZ RUCHOMY, GONDOLA, BRZĘKACZ, TRADYCJA LITERACKA, MORA, WŁOS, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, GRUBA LINIA, CRASHTEST, MORŚWINOWATE, HELING, KASZANA, CHEDYW, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PŁOMIEŃ, NAUKA PRZYRODNICZA, TYFUS OSUTKOWY, LUTERSTWO, MALAJALAM, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, CYGARO, GĘSTOŚĆ PLANCKA, FILIPIN, RODZINA PATCHWORKOWA, ZARZUTKA, ATLANTYDA, ZBROJA KRYTA, ADWENTYSTA, THRILLER, FUNT GIBRALTARSKI, ZESKOK, GULASZ, SANIE, NATARCZYWOŚĆ, SPÓŁKA CÓRKA, DOM AUKCYJNY, PANEK, SEKRECJA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, GLOSA, ASTRONOM, TEBY, PODATEK BASENOWY, LOGOPEDA, DAWKA PROMIENIOWANIA, NARĄBANIE SIĘ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, STOPKA, HIBERNACJA, EWOKACJA, PĘDZLIK, PSZENICA DURUM, SUBWOOFER PASYWNY, BUŁGARSKI, WIDZOWNIA, CEBULA, DYSTANS, GRUPA FOKUSOWA, WIĘZADŁO KARKOWE, BUNT, AUDIENCJA GENERALNA, DROGA, KOLUMNA AMUNICYJNA, JĘZYK NAHUATL, AKCELERATOR KOŁOWY, UMOWA BUKINGOWA, CAYLEY, FUNKCJA ACKERMANNA, KAPUCHA, WIĄZANIE, CHODNIK, KANAŁ NADGARSTKA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ALEUCKI, FIKCJONALIZM, GŁÓD, MIKSER, KEDYW, REWIZJONIZM, NIEDYSKRETNOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, BIAŁA MAGIA, SAMOŁÓWKA, ANKIETOWANA, LIKWOR, HORROR, INDUKCJA, AMFIBIA, KONDYCJONALIZM, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SKRĘCENIE STAWU, SZASZŁYKARNIA, GEOMETRIA CZYSTA, FERMENTACJA METANOWA, METR, KWEZAL, RZEZAK, CHOROBA KÖNIGA, BUDOWNICTWO WODNE, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PROMENADA, PUSTA STRUNA, KSIĘŻYC, SPOWINOWACONY, AMUR BIAŁY, OBCIĄŻENIE, PANICZĄTKO, OBORNIK, WYWIAD SKARBOWY, BOŻY BOJOWNIK, SKOŃCZONOŚĆ, INFLACJA KONSUMENCKA, SENAT, MALAKOLOGIA, GRANICA CIĄGU, PISUAR, NALEŚNIK GUNDEL, INTERWENCJA, OSTRA AMUNICJA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, BIAŁA SALA, TRIAL, WĘZEŁ, BULANŻERIA, DEZINSTALACJA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, LAMPA OLEJNA, MONITOR, ZAPAŚĆ, SYLWA, KASTRAT, SMOLUCH, KWIT DEPOZYTOWY, TOROS, OLEJ ARACHIDOWY, GROSZ PRZY DUSZY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, TAŁES, NIRWANA REZONANSOWA, ŚWIĄTYNIA, KIBLA, TERAPSYDY, KRAKOWIAK, WALTORNIA, GAWORZENIE, POLIGAMIA, PIUSKA, PUGET, DANDYSKI, PASYWIZM, GHI, KOTLINA KŁODZKA, SAMOGŁOSKA NISKA, SZKODNIK, RUCH PRECESYJNY, DWA OGNIE, PRZETARG OGRANICZONY, TYTAN, TĘCZA, CUKRZYCA BRĄZOWA, BROCHE, MEADE, PRZEBIEG, JEDNORAZOWOŚĆ, MIĘSOPUST, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SAMOGŁOSKA TYLNA, NACIEK JASKINIOWY, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, TOWAROZNAWSTWO, SZYDEŁKO, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SANDBOX, KONTROLA INSTANCYJNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, SZCZUPAK, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, RZEKOTKA, ARTYSTA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, STRZEMIENNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, COACHING, BARKAN, DRES, WAWRZYN, SĘKACZ, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, KAMIZELKA, NOC ASTRONOMICZNA, TRIAL ROWEROWY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, CIĄG, ANOMALIA PELGERA-HUETA, SUWNICA POMOSTOWA, MAJĄTEK RUCHOMY, RÓŻOWIEC BIAŁY, KONWERGENCJA, MUSLIM, TRANSLATOR, NEUTRALIZACJA, PUDER, SŁUPOZĘBNE, BALUT, LOGIKA DEONTYCZNA, CHARLESTON, PUNKT FILTRACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEISZMANIOZA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE L. MAJOR, L. TROPICA, L. MEXICANA, L. AEOTHIOPICA, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ OWRZODZENIA SKÓRY, MARTWICA TKANEK POZOSTAWIAJĄCA BLIZNY PO DŁUŻSZYM CZASIE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY; ZMIANY CHOROBOWE OBEJMUJĄ NAJCZĘŚCIEJ TWARZ, SZYJĘ I KOŃCZYNY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
biały trąd, leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.)
leiszmanioza skórna, leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁY TRĄD
leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 9 lit.).
LEISZMANIOZA SKÓRNA
leiszmanioza wywoływana przez wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica, której objawami są owrzodzenia skóry, martwica tkanek pozostawiająca blizny po dłuższym czasie, trudno gojące się rany; zmiany chorobowe obejmują najczęściej twarz, szyję i kończyny (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x