PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROMIENIOWANIE ALFA to:

promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.136

GÓRNICTWO OTWOROWE, STACJA NASŁUCHOWA, LAJKONIK, WSPÓŁBRZMIENIE, MĄCZNIAK RZEKOMY, TEORIA INFORMACJI, REKLAMIARZ, FEREZJA, WETERYNARIA, TEREBINT, KRUŻA, KREDYT KONTRAKTOWY, ŻYWOTOPIS, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KROK DOSTAWNY, MUSICAL, KOMISJA SKRUTACYJNA, SZTUKA LUDOWA, GÓWNOZJADZTWO, SCENA, ANTYCYPACJA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SZACHY, REGRESJA LODOWCA, OŚWIETLENIE, KUBIZM, BRODAWCZYCA KONI, KNAJPA, NAPĘD, LATAWICA, TABLICA, BIOMETRIA, INEDITA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, EUTENIKA, FORUM, HOMAGIUM, CUDOWNY OWOC, OCZKO, TRZYDZIESTKA, MONARCHIA STANOWA, DOLNOSASKI, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TLENOWNIA, DYWIZJON RAKIETOWY, TRANSFER, ZYDWESTKA, BAYES, SEKWANA, GLOBIGERYNA, UPOMNIENIE, STRUMIEŃ, MNOŻENIE MACIERZY, MAANAM, FACET, HODOSKOP, ROZTWÓR STAŁY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, UPIORY PIERŚCIENIA, TĘTNICA SKRONIOWA, MICHAŁ, PRAKTYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, REMONT BIEŻĄCY, BABESZJOZA PSÓW, STRATEG, TELETURNIEJ, FRAMUGA, MAŁGORZATKA, PRZEJEZDNY, RUMSZTYK, KULOODPORNOŚĆ, OKSACYLINA, NANDORIŃSKI, WYDZIELINA, PUCHAREK, ISTOTA SZARA, KOTWICA KINESTETYCZNA, KSYLOFAGIA, BOSY ANTEK, DIASTOLE, KRIONIKA, MŁOTKOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, MARKETING SIECIOWY, PAREJAZAURY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DRZEWKO, FILM DROGI, ŚLONSKI, HONORARIUM, HENOCHIAŃSKI, SPOWALNIACZ, NIESTRAWNOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, LINA RATUNKOWA, FULMAR, GLIZA, LISTA TRANSFEROWA, DYSCYPLINA SPORTOWA, UŻYTEK, STARY WRÓBEL, FTYZJOLOG, DAMA, POWIERNICTWO, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, RELACJA ODWROTNA, KAGANIEC, WRZASKLIWOŚĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, ZACHMURZENIE, FERRIMAGNETYZM, ART DECO, SYNTAKTYK, STREFA RYFTU, KAMIEŃ OZDOBNY, WYGASZACZ, SPONTANICZNOŚĆ, GWAŁT, DRZWI WAHADŁOWE, LEPTOSPIROZA, ZABIEG, HIPPIS, KRASNAL, SKRUPULANT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POŻYTEK, GALIA, BRYTYJSKI, PYTEL, PRZEKŁAD, BŁONA SUROWICZA, PUŁAP TLENOWY, IUE, AFLATOKSYNA, KOBIAŁKA, UDŹWIG, LĄG, TOCZYSKO, FIRMAMENT, GHI, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, TEORIA GIER, ANTYCYPACJA, ASTRA, KOJEC, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ŻEBRO, DZIKOŚĆ, WIBRACJA, ROZBUDOWA, ŁASKA, NIEPRZYJACIÓŁKA, SKOCZEK EGIPSKI, URANIDOWATE, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, DZIEŻKA, ZASADA PODCZEPIENIA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, PRZESUWALNOŚĆ, GARNITUR, PROSIAK, DZIADZIENIE, STREFA PODMIEJSKA, EKSFOLIACJA, ATMOSFERA ZIEMSKA, SPOŻYCIE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, FAŁSZYZM, KRETOWINA, EKSTRAKLASA, OKUPACJA, WICIOKRZEW, ŚLIZGACZ, DEFOLIANT, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PLAMA, PRZYPŁYW, FORMA, SREBRNY EKRAN, PROTAMINA, LIST KAPERSKI, WIDZENIE MASZYNOWE, PRÓBA, MAJOWY PRACOWNIK, ARTRETYZM, ŚMIGŁO, SZAFA, WROTA, GŁOWICA BOJOWA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, LASKA, WIR, PODGLĄDACTWO, CZANKA, MEREŻKA, ZESPÓŁ BEHRA, KLIPA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, JEDNOSTKA INFORMACJI, LOTNICTWO POKŁADOWE, TWIERDZENIE CEVY, NIECHCIUCH, REPETYTYWNOŚĆ, PILENTUM, PODWÓJ WIELKI, PSYCHOBIOGRAFIA, PROTUBERANCJA, MASZYNA WYCIĄGOWA, DEFINIENDUM, GŁAZ NARZUTOWY, PIENIĄDZ TOWAROWY, PODKŁAD, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, CENUROZA, ŁOMOT, ŁAŻENIE, GAWORZENIE, PARNOTA, KOLUR, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, PRZEMYT MRÓWKOWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, ASTROBOTANIKA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, FINKA, BACKGROUND, INFOBOX, SZLAUCH, GRAFFITI, GŁUPTAK, SEGMENTACJA, BULWA, CRIOLLO, TACZANKA, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, KUC DALES, RZEZAK, WAHACZ, ODCIEK, MUSLIM, CZYNNOŚĆ PRAWNA, ANTYCYKLON, NERWICA NIEDZIELNA, ZIARNOJAD, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, SYNANTROP, WERSJA REŻYSERSKA, PAPIER BEZDRZEWNY, CHLOASMA, GRACA, BEZBRZEŻE, AKROCYJANOZA, EKRAN, OBSADKA, ZAUROPSYDY, LILIPUTKA, EGZOSZKIELET, LUFA, REASORTACJA GENOWA, USZKO, GLIKOPEPTYD, ISKRA ELEKTRYCZNA, CZERECHA, ŚMIEĆ, SKWIR, KALENDARZ, SERIALIZM, WIKTYMIZACJA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, INTERWAŁ, ZIMA, SPRĘŻYSTOŚĆ, PAPILOTKA, PROMIEŃ, TRYB, BADANIE PRZESIEWOWE, WODORÓWKA, JUBILEUSZ, PASZTETNIK, POROST, BEZROBOCIE SEZONOWE, ANALOGIA, KONTYNGENT TARYFOWY, POLAK, BLISTER, NIEUCHRONNOŚĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SAMOZNISZCZENIE, SUNDAJCZYK, ESCUDO ANGOLSKIE, TERMOS, ACHROMATYNA, ?YPRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROMIENIOWANIE ALFA promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROMIENIOWANIE ALFA
promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 18 lit.).

Oprócz PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE EMITOWANE PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCE STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast