GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI POLINEZYJSKIE to:

grupa języków oceanicznych (wschodnioaustronezyjskich) z rodziny języków austronezyjskich, którymi posługuje się ok. 1 mln rdzennych mieszkańców wysp Oceanii (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.550

ŚWIATEŁKO W TUNELU, WYWALENIE SIĘ, DZIECKO ULICY, GRABARZ, ŁABĘDŹ NIEMY, ALETOPELTA, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, CIENNIK, TWARDY TYŁEK, ANTYCYPACJA, OWCA MERYNOSOWA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, POPRZEDNIK, PĘDZARNIA, PACHNICA, DOJŚCIE, NELSON, APTAMER, SOCJOBIOLOG, ORNITOLOG, WOJOWNIK, ŻOŁDAK, HEMATOLOGIA, ZIELONE PŁUCA, GRZYBEK GORZKI, KOK, ŻAGLIK SIERPOWATY, OSŁONKA, BOCZNIAK ŁAGODNY, BAR MICWA, BAŁWANICA, RZEPICHA WĘGIERSKA, KOZAK, CEBER, GILOSZ, OBSERWATOR, BARCZATKA RYMIKOLA, TROGLOBIONT, HIGHLAND, NAKŁAD POŁOWOWY, ARCUS TANGENS, SWERCJA, MANGABA, ŁAMANY DACH POLSKI, PSZENIEC LEŚNY, PLATFUS, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ORDYNUS, TRZMIEL ZIEMNY, OSIEDLENIEC, INWAZJA, LABIRYNT, ŻYWORODEK JEDNOPLAMISTY, BLUES, TUKANIK GUJAŃSKI, JAŹWIEC, MAIL, KARLIK ŚREDNI, WRÓBEL OLIWKOWY, BOA, WIWERA MALAJSKA, HALLING, RAK PRĘGOWATY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SOWNIK WĄSATY, MORNA, HERBOWOŚĆ, PETREL BIAŁOGŁOWY, EKRAN, PRAWO RUSKIE, GÓRALIK, SOGDYJSKI, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, WYMIANA, PISMO FONETYCZNE, OSADY DENNE, DRABINA, ENKLAWA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, DRABINOWIEC MROCZNY, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, GRUPA AMINOWA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ELOKWENCJA, MIRAŻ, URLOP TACIERZYŃSKI, KUSACZ JASNOBREWY, PRZYBYTEK, LORISY, GUMA NATURALNA, ZIMÓWKA, TROGON KOSTARYKAŃSKI, NARCYZ BIAŁY, JĘZYK TELUGU, CANOSSA, ŻUWIPALMA MALAJSKA, ŚMIAŁOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, CANZONA, CHOROBA TANGIERSKA, REGENERATOR, HAKODZIOBEK CZARNY, CZEPIGA RUDAWA, OBELISK, KONFIRMACJA, ŚMIERDZIUCH, ERPEG, ARCYDZIĘGLEL, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, GRABARZ, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, CHOROBA KENNEDY'EGO, KNOT, RYCYK, POWŁOCZNIK, ŚCIÓŁKARZ MODRY, PŁOTEK, KORLAN, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ZASTRZALIN, FORUM, KROPIATKA, JĄKANIE, ŁUSZCZKA, MIODÓWKA MYSZATA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, HELIOFIZYKA, STERNICZKA MASKOWA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MAMON, WYŻERACZ, EPIZOOTIOLOGIA, BRODEK UCIĘTY, FOTOKSIĄŻKA, CHOROBA MORGELLONÓW, AUŁ, MRÓWNIKI, KNAJPA, GOTOWOŚĆ, ZERÓWKA, KONTEMPLATOR, EKLIPTYKA, ANTENA TUBOWA, ORKISZ, GWIAZDA, ANATOMIA ROZWOJOWA, DELFIN WYSMUKŁY, BOBIK, SZELĘŻNIK, TURZYCA CIBOROWATA, ZOOMETRIA, KROCIONÓG, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, UROJENIE KSOBNE, TĘCZANKA NIEBIESKA, UCHWYT ŚLIZGOWY, PISTACJA TERPENTYNOWA, WONNICA, WSTECZNICTWO, DELFIN PACYFICZNY, PRZYPŁYW, JĘZYK INDOARYJSKI, PRZYLEPKA, GRYZIEL TAPETNIK, TEREN ZIELENI, INTUICJONIZM, OLIWKA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, GAZELA INDYJSKA, OLEJARNIA, LOTOS, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, MYSZ PANCERNA, GADZIOGŁÓWKA, WOODSTOCK, STREFA CZASOWA, HULMAN ZWYCZAJNY, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, BATON, IZOTROPIA, PRZYZWYCZAJENIE, FURIOSO, ULĘGAŁKA, CHWASTÓWKA, CYPRYS PATAGOŃSKI, CZAPLA SROKATA, PIELĘGNICA ELLIOTA, JIVE, TELECENTRUM, ŁUSKIEWNIK, STOPNIOWALNOŚĆ, KIEROWNIK MUZYCZNY, EGIPSKI, GRZYB PIASKOWY, LEGWAN GŁUCHY, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, KILBLOKI, BUSZOWY SPYCHACZ, BRODEK RANDA, SARDYNY, WANGA CZARNOLICA, PSTROLISTKA, BRAMKA, MANTELLA SPODZIEWANA, ORIJA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, BĄCZNIK, NESTOR SKALNY, ANDOKOLIBEREK, BUTELKA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, PROMINENT, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, NISZCZUKA PLAMISTA, UDNICA CEBULANKA, KRWAWNIK ĆMY, TEORIA KATASTROF, MARKETINGOWIEC, HOHENZOLLERNOWIE, KOŻUSZYSKO, PŁOMYK, PŁOMIENIE, ŚWIERK WILSONA, SEMITOLOG, WIDZENIE MASZYNOWE, LARYNGOLOGIA, JASTRZĘBIE, CHA-CHA, TAKKA, STOKŁOSA KOSTRZEBA, PTASZNIK ŚNIEŻNY, KOSZATNICZKA GÓRSKA, KONGREGACJA, MINA, SOCZEWKA FRENSELA, BIAŁOUCH GÓRSKI, GALANGAL MNIEJSZY, SOPLICA KAURI, ROZPŁOCH, PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, NAŚLADOWNICTWO, PUDU SZATANEK, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, STAROANGIELSKI, NARZECZEŃSTWO, PIRAMIDA, BIEGACZ, PŁETWA, STEREOIZOMER, CZERWOŃCZYKI, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, GNU PASIASTE, KAJMAN ŻAKARE, WAMPIR, ASZKENAZKA, FOKA, GLOTTODYDAKTYKA, MORGANUKODON, KUJNOŚĆ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, KRAWIECTWO, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, EKSKREMENTY, WYŁOŻENIE SIĘ, SĄD OPIEKUŃCZY, AZDARCHOIDY, MICHAŁ, NOWOBOGACKI, ALERGOLOGIA, KUMAK WŁOSKI, BORASUS WACHLARZOWATY, JAMA GARDŁOWA, WODA PO KISIELU, MIECZNIK, STRAJK OSTRZEGAWCZY, TYTANOZAUR, PRZEDNÓWEK, HARMONIA, JEŻYNA, IMBIR MALAJSKI, DZIERZYK ZAROŚLOWY, BOROWIK DUPAINA, PIRANIOWATE, KARLIK, NEMEGTOZAUR, TYFLOLOGIA, SIODEŁKOWCE, PIES OGRODNIKA, SALWINIOWATE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ASTER WRZOSOLISTNY, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, BAJT, PŁONKA, WIDŁOZĄB BRĄZOWY, POGO, INTENCJONALIZM, ?BIJATYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI POLINEZYJSKIE grupa języków oceanicznych (wschodnioaustronezyjskich) z rodziny języków austronezyjskich, którymi posługuje się ok. 1 mln rdzennych mieszkańców wysp Oceanii (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI POLINEZYJSKIE
grupa języków oceanicznych (wschodnioaustronezyjskich) z rodziny języków austronezyjskich, którymi posługuje się ok. 1 mln rdzennych mieszkańców wysp Oceanii (na 19 lit.).

Oprócz GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - GRUPA JĘZYKÓW OCEANICZNYCH (WSCHODNIOAUSTRONEZYJSKICH) Z RODZINY JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ OK. 1 MLN RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WYSP OCEANII. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast