VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECH JAWAJSKI to:

Vesicularia dubyana - gatunek mchu należący do rodziny rokietowatych (Hypnaceae); pochodzi z tropikalnych obszarów Azji (Indonezja, Filipiny, Malezja), ciemnozielona roślina o długich i silnie rozgałęziających się pędach z drobnymi listkami, nadaje się do akwarium i jest łatwa w uprawie, może pływać swobodnie, można go też osadzić na dnie, tworzy bardzo dobre schronienie dla ryb i narybku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.182

CZAPLA SZAROBRZUCHA, FILEMON JASNOSZYI, KARBIDKA, WIDŁOZĄB BRĄZOWY, PROBLEMISTYKA, NUR LODOWIEC, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BEZGŁOŚNOŚĆ, PERKOZEK TRÓJBARWNY, ABAK, MODEL REDUKCYJNY, CZYSTKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KUPON PODARUNKOWY, WIDOWISKO, NORWESKI, PLENER MALARSKI, ZWOJEK SZTYLETOWATY, SADZIEC PURPUROWY, STOŻEK, LAJKONIK, JASZCZUR OGNISTY, SKRZYNKA MAILOWA, KORALNIK MODROPŁATKOWY, DOBRY, GALOPKA, PAROLIST, AKWARYSTYKA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MIEJSCE, SKRĘCENIE STAWU, MIODOJAD CIENKODZIOBY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PUSTKOWIK KRESKOWANY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, TOLO, MABUJA TĘCZOWA, BEZKRĘGOWIEC, COŚ NIECOŚ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, STRUKTURALISTKA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, PROTEZOWNIA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KORONKA BRABANCKA, SZYSZAKI, OUTSIDER, MARGAJ, RYJEC, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ENERGIA GEOTERMALNA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, PROTARCHEOPTERYKS, REZEDA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, CHOPIN, GETER, DŁUGOSZPON KORALOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, DYSTORSJA, AYER, DYWETYNA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, HIPERMETROPIA, CYPRYSIK LAWSONA, KRUCHAWECZKA, FERMION CECHOWANIA, BIFORIUM, PIEPRZ GWINEJSKI, KWADRANS AKADEMICKI, WAŁKÓWKA, PRZEPLOTKA, TANECZNOŚĆ, KARTRIDŻ, BRZANKA PURPUROWA, KĄTNIK POLNY, WYRĘBISKO, PRZYCZÓŁEK, WULKANODON, KAJMAN, GMACHÓWKA CIEŚLA, WELUR, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, KOTWICA ZAPASOWA, DUJKER CZARNOPRĘGI, PODSKOCZEK MYSZOWATY, OCHOTNIK, BIEGUN NIEBIESKI, BAZYLISZEK, KERN, CHRONOMETR OKRĘTOWY, EBA, KAPOK, STONKA, MAKATKA, ŁASKUN, ROPUCHA, METACENTRUM, SSAK OWADOŻERNY, PLANETA WEWNĘTRZNA, RAJA NABIJANA, GLINA LODOWCOWA, ZWINNIK JARZENIEC, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, KRANIOTOMIA, MUTUALIZM, PRZEŻUWACZE, KOD GENETYCZNY, AGENEZJA NERKI, ŻÓŁW PUSTYNNY, CZUWANIE, AKCENT, TRÓJBÓJ, MALMIGNAT, CHOROBA LENEGRE'A, ALKOHOLIZM, AUTONOMIZM, MGNIENIE OKA, KORMORAN CZARNY, KOMA, ŻWACZ, FAŁDOWNIK, WYSPA MAN, POMNIK, WIDŁOZĄB ZIELONY, BOHEMISTYKA, ALMARIA, BORÓWKA, ADAPTOWANIE SIĘ, ULICA, GRINDWAL, TUKANIK GUJAŃSKI, AERONOMIA, PRZYCZYNA FORMALNA, RETORYCZNOŚĆ, PELIKAN KĘDZIERZAWY, BUSZÓWKA RDZAWOCZELNA, KOREK, CYWILKI, KINKAŻU, ZARODZIEC OWALNY, FILOZOFIA PRAWA, MŁOT, DONŻUANIZM, TERROR, TURAK TĘCZOWY, PYTAJNIK, STRZECHWA WŁOSISTA, TARANTULA NARBOŃSKA, CIĄG GEOMETRYCZNY, CZTEROKROPEK, DYSK LOKALNY, PIANO, DIGITALIS, DUJKER CZARNY, KUSACZ KARŁOWATY, WĘDRÓWKA DUSZ, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, IMMUNOHEMATOLOGIA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, POPRAWNOŚĆ, WALIDACJA KRZYŻOWA, MONSTERA, ROZBITEK, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, CIAMAJDOWATOŚĆ, NIENAGANNOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, ULWA SAŁATOWA, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, SASANKA, KOLBA, RODZIMOŚĆ, PILARZE, ZŁOTOŚĆ, RYTUAŁ, WINO LIKIEROWE, ANDÓWKA SZAROPIERŚNA, ERA, SŁABEUSZ, USŁUGOWOŚĆ, BALANSJER, POROŚL, WERSJA KINOWA, TEOLOGIA NATURALNA, FILAMENT, ŹRÓDŁO, RESZTKA, KAMA, SUBRETKA, STRZELEC, ORLICZKA CZTEROUSZKOWA, NIESUBTELNOŚĆ, STARONORDYCKI, BOMBARDIER, ESTETYZM, JASNOTA, CYKLON, MANGOSTAN, RZODKIEWNIK POSPOLITY, PRAKTYCZNOŚĆ, ORLICA, FIZYKA, SZCZERKLINA PIASKOWA, FOLIARZ, ELAND, FAWORYT, PIRANGA, LANE CIASTO, BANAT, HEŁMORÓG, ZAKRES POJĘCIOWY, SĄCZEK, TRZON TŁOKOWY, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, TURBINA GAZOWA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MUTUŁY, AMBULATORIUM, MANNA DUŻA, ŁUSKIEWNIK, MAZUR, JUKKA ZWISŁA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KORONIARZ SERCATY, KORZONEK, KLOZET, SHILLING, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, GOOGLE, GLORIA, POZIOM MORZA, UCINKA, IMIONNIK, PODOBRAZIE, PIZZA, KRAWAT, ŁUSKODRWAL MAŁY, RZEŻUCHA, POZYTON, OBROŃCZYNI, SOPLICA MOCNA, ORGANOLOGIA, KRAJALNIA, AMOREK ZIELONY, POLITYKA PODATKOWA, GNIAZDO PROCESOROWE, AKTYWNOŚĆ, WSZOŁY, KARŁATKA, HAFT ATŁASKOWY, GIĘTKOZĄB, DYSKALKULIA GRAFICZNA, SINGIEL, UCHWYT ŚLIZGOWY, GARNA, RAJTARIA, ZYSK INFLACYJNY, MINERALIZATOR, BIEGANINA, PASAŻ, PASCHA, WYJEC RUDY, REKINEK LENIWY, CHWASTÓWKA, KACYK PÓŁNOCNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, SZAFIARKA, DOBRO PUBLICZNE, RYNEK PRACY, HALABARDA, JEZIORO DRUMLINOWE, DZIERZYK GWINEJSKI, GERANIUM, ROŚLINA FOSYLNA, SKOMPROMITOWANY, DURNOWATOŚĆ, ARIZONAZAUR, STOPIEŃ ETATOWY, GIBONY, GRYSBOK PRZYLĄDKOWY, KOLCOPIÓREK MAŁY, ŻABA CZERWONOUCHA, HAKONOS, ZIARNOPŁON, FABROZAUR, PSTROKÓWKA NADOBNA, POŚWIĘCENIE, ŻYCIODAJNOŚĆ, PRZYSPOSABIAJĄCY, GATUNEK BLIŹNIACZY, STAN SPOCZYNKU, LIŚCIARKA, FALA RADIOWA, HÄNDEL, ?KSIĘGOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECH JAWAJSKI Vesicularia dubyana - gatunek mchu należący do rodziny rokietowatych (Hypnaceae); pochodzi z tropikalnych obszarów Azji (Indonezja, Filipiny, Malezja), ciemnozielona roślina o długich i silnie rozgałęziających się pędach z drobnymi listkami, nadaje się do akwarium i jest łatwa w uprawie, może pływać swobodnie, można go też osadzić na dnie, tworzy bardzo dobre schronienie dla ryb i narybku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECH JAWAJSKI
Vesicularia dubyana - gatunek mchu należący do rodziny rokietowatych (Hypnaceae); pochodzi z tropikalnych obszarów Azji (Indonezja, Filipiny, Malezja), ciemnozielona roślina o długich i silnie rozgałęziających się pędach z drobnymi listkami, nadaje się do akwarium i jest łatwa w uprawie, może pływać swobodnie, można go też osadzić na dnie, tworzy bardzo dobre schronienie dla ryb i narybku (na 12 lit.).

Oprócz VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - VESICULARIA DUBYANA - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY ROKIETOWATYCH (HYPNACEAE); POCHODZI Z TROPIKALNYCH OBSZARÓW AZJI (INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA), CIEMNOZIELONA ROŚLINA O DŁUGICH I SILNIE ROZGAŁĘZIAJĄCYCH SIĘ PĘDACH Z DROBNYMI LISTKAMI, NADAJE SIĘ DO AKWARIUM I JEST ŁATWA W UPRAWIE, MOŻE PŁYWAĆ SWOBODNIE, MOŻNA GO TEŻ OSADZIĆ NA DNIE, TWORZY BARDZO DOBRE SCHRONIENIE DLA RYB I NARYBKU. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast