ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEŻYNA to:

roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 6 lit.)OSTRĘŻYNA to:

roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 9 lit.)OŻYNA to:

roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEŻYNA

JEŻYNA to:

Rubus - rodzaj roślin z rodziny różowatych o tak złożnonej systematyce, że zajmuje się nimi specjalna dziedzina botaniki: batologia (na 6 lit.)JEŻYNA to:

owoc (wielopestkowiec) rośliny o tej samej nazwie (na 6 lit.)JEŻYNA to:

roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 6 lit.)JEŻYNA to:

OŻYNA krzew z różowatych; pędy z kolcami, owoce czarne lub ciemnoczerwone, jadalne, bogate w witaminy (na 6 lit.)JEŻYNA to:

kuzynka maliny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.801

OBRÓT POZAGIEŁDOWY, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, BUCHTA, TOLERANCJA, OCTOWNIA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, RENESANSOWOŚĆ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, AKSAMITKA LŚNIĄCA, ŻÓŁW SŁONIOWY, WYSADEK, SPRZECIW, SUCHOROŚL, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, USTNIK, LANGOSZ, ZASTANOWIENIE, ROZDZIELCA, KOTWICZNIKOWCE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, STRZAŁA KUPIDYNA, KURONIÓWKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ARTRETYZM, ANTYCIAŁO, ŁYŻKA CEDZAKOWA, OSIOWIEC, ŚLUZAK, PASAŻ, ILUZORYCZNOŚĆ, STYL TOSKAŃSKI, ZWÓJKI, DOM WIELORODZINNY, FLAMING, PETREL, FALOCHRON, TECHNIKA OLEJNA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, POMOC DROGOWA, SKRYTOSKRZEL, TŁO, STAROBIAŁORUSKI, TOLERASTA, DZIEŻA, MRAŹNICA, SZENG, EPILEPTOLOG, MRÓWKOJADEK, KOPERTA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, RZADKOŚĆ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SKRZYDLATE SŁOWO, KORNICKI, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PRZEMYTNIK, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, STREFA PODKOSZOWA, MOL, ORGANISTA, KOD ROZWINIĘTY, PIESZY, MELODYKA KANTYLENOWA, WRAŻENIE, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, KOPIOWANIE, GZY, OWODNIOWCE, MOC WYTWÓRCZA, WIROPŁAT, EBA, KURS, LANGUR KSIĄŻĘCY, ROSA MIODOWA, KARŁO, SOLARZ, ASOCJACJA GWIAZD, ORLICZKA KRETEŃSKA, KOBULETI, BŁĘDNIK KOSTNY, SKÓRNIK, SAMOOCZYSZCZANIE, SUNDAJCZYK, FLAWONOID, HISTORIA, ASTROBOTANIKA, ŚMIECIUCH, KIERZNIA, BIOSELENOLOGIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, PŁOW, ROŚLINA JEDNOROCZNA, BURMISTRZYNA, SACZEK, USPOKOJENIE, BRONTOZAUR, OTORYNOLARYNGOLOGIA, WIECHA, TORFOWCOWATE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, RYTM ASYMETRYCZNY, EDYL, NOWOZACIĘŻNY, MORALNOŚĆ, AGRAFON, FILM PSYCHOLOGICZNY, DIZAJN, GORETEKS, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, TREN, TROJAN, SYNTAKTYK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PROTOZOOLOGIA, ŁUK, ODROSTY, ODSTĘPSTWO, FIZYKA JĄDROWA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, FIRMAMENT, BECZKA BEZ DNA, BEZCELOWOŚĆ, REOLOGIA, POKÓJ, TEORIA CIAŁ, SEANS, BRUKSELKA, DYFUZOR, FUNT GIBRALTARSKI, KOCIEŁ, MILLET, SOBÓR, HERB, GANGSTERSTWO, KUMULACJA, SZWABSKI, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GATUNEK ZBIOROWY, FORMIZM, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, REGION, LINIA TRAMWAJOWA, WIKIPEDYSTKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, STOSUNEK PRZERYWANY, SERYJNY MORDERCA, PEKTYNA, KUNA, NERECZNICA VILLARA, SLEGA, IMPOTENCJA, URBANIZACJA, AUKSYNA, GEOFIT KŁĄCZOWY, ŚLIZGAWICA, ASTER NOWOBELGIJSKI, FARMA, KAMELEON, BŁONA NACZYNIOWA, UPADŁOŚĆ, WĄŻ, SZMUGLERZ, MALAKOLOGIA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, BELLOTTO, DRABINOWIEC MROCZNY, RĘKAWEK, PRAWO JOULE'A, OBIJACZKA, OCZKO POLODOWCOWE, TEBY, KOKILKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SZOTRING, GRAFA, TYROMANCJA, BANAT, DUK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WILCZY OBŁĘD, KISZKA, POŚREDNIK, AMERYKA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ŚLIZG STAWOWY, PARASOLNIK, ACENA NOWOZELANDZKA, ATRAKCJA, MINUSY, WIATRAK, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SITAR, CYTRYNADA, MIŁOŚĆ, HIACYNT, INTERPRETACJA, DIAFTOREZA, BACKGROUND, ŚWIDOŚLIWKA, PIENIĄŻEK, LINIA KREDYTOWA, EKSPRES, ROŚLINA PASTEWNA, FRONT STACJONARNY, JARZĘBINÓWKA, PARTNERKA, FRAGMENTACJA PLECHY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DYSTYCH, KANAŁ ENERGETYCZNY, WIZYTÓWKA, TRIADA CARNEYA, TEATR LALEK, PORZĄDEK JOŃSKI, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PAJAC, SOCJOGRAFIA, ALTERNARIOZA, WEBDESIGNER, WYRZEKANIE, KUSZYK, LOSOWANIE WARSTWOWE, PROMINENT, GĄBKA, PLACERIAS, PEŁNIA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ŚLEDZIOPODOBNE, POTENCJAŁ, ZATRZYMANIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, GALAKTYKA, ACETABULARIA, WYKŁADZINA, RARYTAS, PARCIANKA, GŁOGOWIEC, OWOCARSTWO, MIANOWANIEC, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ŚMIESZKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MASZT, TRANSMISJA, RUPIA INDYJSKA, WALCOWNIA ZIMNA, HUMOR, BAROSKOP, OWCA ROMANOWSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, SOMATYZACJA, PUB, RUTYNIARZ, OKAZ, VIP, KONKURENT, SPICIE SIĘ NA UMÓR, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, ARCHAISTA, TELEMARK, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, FLUORESCENCJA, NEUROLOGIA, RYJEC, RAKIETKA TENISOWA, ŚMIGACZ, HACKNEY, IMMUNOFLUORESCENCJA, PORĘCZ, PRZECIWNAKRĘTKA, MŁOT HYDRAULICZNY, POSTĘPAK, ZASTAWKA MITRALNA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PALEOKLIMATOLOGIA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MISTERIUM, TUNICZKA, LANGUR WSPANIAŁY, SYNDROM WILKOŁAKA, KARCZOWISKO, MIKROFALÓWKA, BEZPIEŃKA, ODCZUCIE, CHOPIN, SUWNICA BRAMOWA, FOTEL ROZKŁADANY, BAJKOPISARZ, BIEGŁOŚĆ, SYROP, TERAPIA GESTALT, CHRYSTOFANIA, GUZ ZŁOŚLIWY, SAMOCHODZIK, ?DZWONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEŻYNA roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 6 lit.)
OSTRĘŻYNA roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 9 lit.)
OŻYNA roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEŻYNA
roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 6 lit.).
OSTRĘŻYNA
roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 9 lit.).
OŻYNA
roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców (na 5 lit.).

Oprócz ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ROŚLINA Z RODZAJU RUBUS CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZARNĄ BARWĄ OWOCÓW. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast