OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIEKUN FAKTYCZNY to:

osoba, która wykonuje obowiązki opiekuna bez konieczności prawnej; nie ma prawa do wykonywania w imieniu osoby, którą się opiekuje, czynności prawnych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.938

AFIRMACJA, KRAKERS, ELOKWENCJA, FUTRO, KRYPTOKOMUNIZM, ATTACHÉ KULTURALNY, ZASŁUGI, FARTUCH, KARDIOIDA, CZARNY KOŃ, DYKTA, BANIECZKA, DERBY, PARAPETÓWKA, KULUARY, SMUTNI PANOWIE, FILM MUZYCZNY, STRZYKAWKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, FUKS, FIZYKA ATOMOWA, ORBITA GEOSTACJONARNA, NIEGOTOWOŚĆ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, DEOKSYNUKLEOTYD, FOTOGRAFISTA, ZWAPNIENIE, SUBSTANCJA CZYNNA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, UZDRAWIACZ, MANICURZYSTKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, FOTOGRAFIKA, CAMPUS, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, LOS, RZEZAK, SUWNICA POMOSTOWA, OBIEKTYWNOŚĆ, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ZASŁUŻONY, GEODEZJA WYŻSZA, BIAŁY BEZ, RETROGRADACJA, POLSKOŚĆ, STARY LIS, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, WZGÓREK ŁONOWY, WTYCZKA, REAKCJA ODWRACALNA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, SILNIK SKOKOWY, LINA NOŚNA, SPIĘTRZENIE, TUBKA, EFEKT UBOCZNY, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, TOKARKA KŁOWA, PYTANIE SIĘ, APOLLO, SPÓR, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FIVE O'CLOCK, SŁAWA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, NASZ CZŁOWIEK, MESJASZ, NIEPOKORNOŚĆ, KOKSOWNIK, SETKA, GITARA BASOWA, NAZWA JEDNOSTKOWA, SATURACJA, TARYFA ULGOWA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KOMBINACJA, STOCZNIA ZŁOMOWA, KOBIETON, ZAKRES ZNACZENIOWY, ZSTĘPNICA, CANTUS FIRMUS, TOR, BIURO MATRYMONIALNE, SITWA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, BOREWICZE, ARMIA ZACIĘŻNA, CHAOS, SZKŁO SPINOWE, KLASYFIKACJA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SIŁA PŁYWOWA, ENDOMIKORYZA, PĘCHERZ, GORETEX, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KAMARAN, HISTORYCYZM, WSPÓŁRZĄDCA, DZIEŃ ŚWIETLNY, GROSZ PRZY DUSZY, MRÓWNIKI, KONFEKCJA, DIETA, POMPA GŁĘBINOWA, PAS, DROZD, PRASOWNIA, KROK ŁYŻWOWY, MOWA ZALEŻNA, KRYSZNAIZM, MAORYJSKI, SYLABA OTWARTA, BŁĄD FORMALNY, PUENTA PŁASKA, EGZEKUTOR, HURYSKA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, SUPRESJA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PÓŁCZŁOWIEK, LARWA, GRZYB JADALNY, CHOMIK TURECKI, UNIWERSUM HERBRANDA, STONKA, OFICER NAWIGACYJNY, POLICJA DROGOWA, KRZTUSIEC, KORNICKI, DWUPODZIAŁ, MIEDZIORYTNIK, ANONIMOWOŚĆ, WYWRÓT, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, WIDEOFON, ROZŁUPKA, KRUCZEK, WEBDESIGNER, OPOŁEK, ROŚLINY NASIENNE, ZAINTERESOWANA, MIGI, NIMFOMANKA, UŻĄDLENIE, POKEMON, MARCIN, BUKIET, NAPINACZ, MAKIJAŻYSTKA, MĘŻCZYZNA, ROPUCHA WODNA, NIEKLAROWNOŚĆ, WAR, AKADEMIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ELOPSOPODOBNE, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KARTA PODATKOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, WYROK, TRZĘŚLIKOWCE, HYDROSKOP, MEDYCYNA SĄDOWA, KOŁO, POŚREDNIK, NIEZMIENNIK, ŚLEDZICIEL, PSYCHODYDAKTYKA, RESPIRATOR, ZAWÓD, NASIERDZIE, BEZROBOCIE UKRYTE, POŻAR, NIKOLAITA, PISMO TECHNICZNE, WIDELEC, PRZEWODNICZĄCY, SARABANDA, OSIOŁ PATENTOWANY, ŚLIZG STAWOWY, POMORZE ŚRODKOWE, DOKTRYNERSTWO, BIRBANT, GRUPA AZOWA, CHOROBA ZAWODOWA, MAGIZM, ZWARCIE, MARTWY PRZEPIS, AGENT, ASZKENAZYJKA, UCINKA, RELACJA LOGICZNA, KAPCAN, CIUCIUBABKA, ABSOLUTORIUM, LECH FALANDYSZ, NIEGOŚCINNOŚĆ, ALTOSTRATUS, PODGARDLE, LODOWICA, KŁOPOTANIE SIĘ, MOROSZKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, BOK, NIEOCZYWISTOŚĆ, AKCJA, ESKIMOSKA, CZYNNIK TERATOGENNY, OSTANIEC, POGOTOWIE, EP, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, FATUM, RUMIAN PSI, KLUB POSELSKI, ZŁOTY RYŻ, PENICYLINA PROKAINOWA, UPOWAŻNIENIE, KRASNOLUDZKI, CHWAŁA, SORBENT, CZAS MĘSKI, PACJENT, ZESPÓŁ BEHRA, MOHRG, KARTOWNIK, BUTELKA KLEINA, PALEC BOŻY, PEPPERONI, JEDENASTKA, WSTRZYMANIE, WSPÓLNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, CEDET, METODOLOGIA NAUK, OBCY, SŁODKA IDIOTKA, PROTEZA, ŚWIADKOWA, ŻABA MARMURKOWANA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, BRAMA TRIUMFALNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, OBÓZ KONDYCYJNY, KLUCZ PARTYJNY, LĘK, WOLNY, WINOGRODNIK, AMBULATORIUM, TRAGIZM, TWARDA DUPA, KOLUMNA MARYJNA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PRACA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, STARY WYŻERACZ, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, PRAWO POWIELACZOWE, RYBA DRAPIEŻNA, TERMOS BUFETOWY, STRONA, FAJCZARNIA, SPEAKER, HUTTAŃSKI, FAGOT, NIESKUTECZNOŚĆ, PARA, KOŃCÓWKA, PŁASZCZ DOLNY, ROZSTRZAŁ, BURSZ, TACKA, OBOROWY, DŁUŻNIK, SZCZOTECZKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, CHEMIA NIEORGANICZNA, HEROS, RYNEK PRACY, TREN, GENTIL, MAŚLANE OCZY, ELEGANCIK, BOM, KOPISTKA, KONTRDEMONSTRACJA, JUGOSŁOWIAŃSKI, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WODOROST, GŁUCHOŚĆ, ?SEMINARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIEKUN FAKTYCZNY osoba, która wykonuje obowiązki opiekuna bez konieczności prawnej; nie ma prawa do wykonywania w imieniu osoby, którą się opiekuje, czynności prawnych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIEKUN FAKTYCZNY
osoba, która wykonuje obowiązki opiekuna bez konieczności prawnej; nie ma prawa do wykonywania w imieniu osoby, którą się opiekuje, czynności prawnych (na 16 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OSOBA, KTÓRA WYKONUJE OBOWIĄZKI OPIEKUNA BEZ KONIECZNOŚCI PRAWNEJ; NIE MA PRAWA DO WYKONYWANIA W IMIENIU OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJE, CZYNNOŚCI PRAWNYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast