ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZEKUTYWA to:

organ organizacji społecznej lub politycznej, zajmujący się wykonywaniem ustaw i rozporządzeń (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EGZEKUTYWA

EGZEKUTYWA to:

organ władzy o tej samej nazwie (na 10 lit.)EGZEKUTYWA to:

obrady organu o tej samej nazwie (na 10 lit.)EGZEKUTYWA to:

możliwość wykonania czegoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.870

PŁYTA, MAKINTOSZ, LUKA STRATYGRAFICZNA, KURWIARZ, KLASA, WIELKA JEDNOSTKA, KOLEKTOR, DOMINACJA PEŁNA, WARSTWA GRANICZNA, PIONIER, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KAMARYLA, LAMBDA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, UCHWYT, BELKA, DAMKA, TURANISTA, CEPISKO, PROSIAK, KAPITANA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KOZACZKA, MECHANIZM, DEZABIL, STRZELNICA, PREZENTER, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, HAFT KRZYŻYKOWY, CONCEPT ART, WSCHÓD, ŻUŻLAK, KOCIOŁ WIROWY, MIMETYZM, ODCHYŁKA, GARNEK, MATERIAŁ BUDOWLANY, HÄNDEL, KANONIERKA, FOREMKA, UCIOS, DIAGONAL, CEL, ZĘBOWCE, ZBROJENIE SIĘ, WIĘŹNIARKA, BEZPIECZEŃSTWO, MORESKA, AKCELERATOR CYKLICZNY, ŁAWRA, ŁĄCZNOŚĆ, WYROBNIK, SYSTEM SYMBOLICZNY, SKROMNOŚĆ, KADZIDŁOWIEC, WYSPA WULKANICZNA, SĘK OTWARTY, KAMICA, PINGLE, PODKAST, WOREK, KĄDZIEL, ZACHOWAWCZOŚĆ, SĄD, SZARMANT, ZACIERKA, STARORUSKI, JEZIORO ZAPADLISKOWE, RADA SPOŁECZNA, ROPUCHA PANTEROWATA, ASPIRANT, NIEŚMIAŁOŚĆ, POGODNOŚĆ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, NASTAWA, MUSZKA, KOLEGA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ALERGOLOGIA, PAJACYK, ŁĄCZNIK, STEREOTYPIA, NARCIARZ DOWOLNY, ORZESZEK PINIOWY, TEMBLAK, KUFF, ASYSTENT, ROZCIEŃCZALNIK, TEST, PÓŁNOCNY ZACHÓD, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SKLEP MONOPOLOWY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, DZIECIAK, WSPÓŁPRACOWNIK, REKUPERATOR CIEPŁA, KRAB, KREMOGEN, BOREWICZ, SZTUCER, ALERGIA PYŁKOWA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, TŁO, CASTING, CHONDRYT, HUNCWOT, WATA, KRÓWSKO, BEKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RÓG, ELANA, BURKA, PREPPERS, PAULINIA, HARMONIJKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, MAREMMANO, KARZEŁ, MAJÓWKA, STAROGERMAŃSKI, STANOWISKO, PONCZOWNICA, RÓŻOWA LANDRYNKA, PARAFRAZA, SIŁACZKA, OPASKA, TOR WODNY, PRACOWNIA, ZMORA, TEMPERATURA MROZU, KURONIÓWKA, TRÓJNÓG, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, MOTYW, JAJKO W KOSZULCE, RUM, ZIARNOJAD, INSEKT, KULEBIAK, BIUSTONOSZ, MASZT, TRAIL, PETREL, RÓŻOWA LANDRYNKA, LEJ KRASOWY, EFEKT RYGLA, MOPS, GNIAZDO, ROZKŁAD, KAPITAN, RYNEK HURTOWY, HAMLETYZM, TERAPIA REINKARNACYJNA, JELEC, OŚWIECICIEL, WĘZEŁ WINDSORSKI, OFICER TAKTYCZNY, EFEKT DOPPLERA, KWAS, ŻALE, ŚCISŁOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PAROWCZYK, ŚMIERDZIUCH, RUCH PRZYŚPIESZONY, TENOR, ZASTÓJ ŻYLNY, ORGANIZM MODELOWY, WĘDRÓWKA DUSZ, PODATEK BASENOWY, DEMENTI, TURMA, DIALOG, KOŃCZYNA, SPALINY, SAMOISTNOŚĆ, STREFA CZASOWA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, EMBRION, KOR, PACHCIARKA, TERMOS BUFETOWY, SIEDEMNASTY, KOSMOS, ŁACIŃSKOŚĆ, ANASTYLOZA, TUNEL, GORZELNICTWO, MÓŻDŻEK, BAROSKOP, LIDER, ZBIORNIK, ŁAWICA SKALNA, KOCZ, WYMIENNIKOWNIA, PODZIAŁ METRYCZNY, SZARLOTKA, KONSOLETA, BORDO, TŁUK PANCERNY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, GODNOŚĆ, REWIZJONIZM, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, HELING, DEZAKTYWACJA, KLAPA, JAPONKA, SANIE, MASZYNA TŁOKOWA, SKIBOB, OPERATOR, ODBOJNICA, HELIOFIZYKA, KARCYNOLOGIA, STRZAŁ, JADŁOSPIS, HYCEL, SZPADA, DEMOT, KUFEL, GÓRNICTWO, FILOZOFIA, NIELOTNOŚĆ, HISZPAŃSKI, ANTENA MIKROPASKOWA, PRAGERMAŃSKI, PRZEPŁYW, ZAPROSZENIE, USZKO, KONWOJER, CIEMNOBLASZEK, SNICKERS, POLE, GAL, POTWÓR, MLECZARZ, ESPERANTYSTA, TARTINKA, JĘZYK DAHALIK, SHAKER, CZYSTKA ETNICZNA, SKURCZ, KLATKA SCHODOWA, AHISTORYCYZM, WIECZNE PIÓRO, RÓJ, DŻINN, CHRZEST, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ATOPINA, WETERYNARZ, TYTULIK, TEKST, JĘZYK NAHUATL, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, FACHOWIEC, EUFONIA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, TRANSPORTÓWKA, TYRANIA, KARL, KULTURA MINOJSKA, SŁOMIANY ZAPAŁ, WIDOWNIA, BAJOS, BIELMO, KURS, LIGAND, UBOŻENIE, LEGENDA, WŚCIEK DUPY, AMNEZJA, SZEW, KWINTET FORTEPIANOWY, ŁAWA, FASHIONISTKA, TIOSÓL, LOT ŚLIZGOWY, PROLETARIUSZKA, RZĄD, PRZEBŁYSK, BAR, SELSYN, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEBITKA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, APARAT SZPARKOWY, SITCOM, REWIZOR, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KLEJNOT HERBOWY, SPÓŁKA POWIĄZANA, WYRAZISTOŚĆ, WYPITEK, ?KABINA STEROWNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZEKUTYWA organ organizacji społecznej lub politycznej, zajmujący się wykonywaniem ustaw i rozporządzeń (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZEKUTYWA
organ organizacji społecznej lub politycznej, zajmujący się wykonywaniem ustaw i rozporządzeń (na 10 lit.).

Oprócz ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ORGAN ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ LUB POLITYCZNEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYKONYWANIEM USTAW I ROZPORZĄDZEŃ. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x