POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT BOGACTWA to:

polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 13 lit.)EFEKT MAJĄTKOWY to:

polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.769

ABOLICJONISTA, ZBOŻE, KOSZÓWKI, MODEL PAJĘCZYNY, NIESAMOWITOŚĆ, GŁOWACZ, CHAŁTURA, TUKAWA, MECENAT, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TARAN, SEMINARIUM, CELKA, PODBIERACZ POKOSÓW, KAWLATA, RYT, DIURETYK, LISTWA, LEJNOŚĆ, CZERPAK, OKAP, LIST, DAWCA NARZĄDÓW, CENA DETALICZNA, KULA, RAPORT, KOMPLIKACJA, KONCERT, AHISTORYZM, OPERETKA, SZYBOLET, POMNICZEK, KONTYNGENT TARYFOWY, CYZELATORSTWO, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KOMISANT, KONKURENCJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, OMYŁKA, UFNOŚĆ, TRINIA, FANPAGE, KOMAT, MAKRON, RABACIK, SUKA, MOGISYGMATYZM, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PÓŁKA SKALNA, HANTABA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, JAZ, STREFA RYFTU, DERMOKOSMETYK, PODATEK EKOLOGICZNY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, SIŁA WYŻSZA, PYTANIE, POPRAWIACZ, UCIECZKA, CIOS, OBIEKTYWNOŚĆ, DZIAŁ, ONE-LINER, POKRZYWA, GIGANT, JASTRYCH, BENTO, PŁANIETA, GRZEBIEŃ, KRAJ, STRAŻ, ATUT, PROCES BIOLOGICZNY, BIAŁA DIETA, ENHARMONIA, CEMENT, AMFITEATR, BULWARÓWKA, FALC, LOGOFET, KORSARZ, PĘTO, BAMBUS, REJESTR, KAMIEŃ NERKOWY, MARTWOTA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ARMIA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SZUPINKA, PRAINDOEUROPEJSKI, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, INFUŁAT, PERSYFLAŻ, OPONA, APARTAMENT, LAMA, RAJDER, OKNO, TWIERDZENIE RAMSEYA, RENOMA, MUSZTARDA SAREPSKA, JEDWAB NATURALNY, KOLEC, POLE ELEKTRYCZNE, PEPICZKA, PRZEWAGA, JONIZACJA, EFEKT VEBLENA, PUSTAK ŚCIENNY, KSIĘŻYCOWY KWIAT, KRÓLOWA RENET, ABLACJA, MEDALION, MIKSER, BERCEUSE, SKANER BĘBNOWY, INKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KANTON, KORYFEUSZ, SOS, LAS, POCHODNA, EWALUACJA SPLOTOWA, OKRĘT SZPITALNY, TARANOWANIE, POLEPA, LOKACJA ATELIEROWA, HEVESY, WOLNOBIEG, KONWERTOR, PAŁKA, TRUCHŁO, MARATON, OBCY, JAZ, SYSTEM SZWAJCARSKI, SCENARIUSZ, SEGMENTACJA, ODPRAWA POŚMIERTNA, BAZYLIA, RETROGRADACJA, WARSTWOWANIE, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, BAMBO, RYT, WIDMO RENTGENOWSKIE, SEZAM, ROZWARSTWIENIE, DRUK ROZSTRZELONY, KONTO, ODDZIAŁ WYDZIELONY, GRENADYNA, MATAMATA, KNECHT, NIEWYPAŁ, OSOBA, SZUM, BESSA, BEZŻENNOŚĆ, KASZA, RÓJKA, DESKA RATUNKU, KALIKO, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POZIOMNICA, WODOWSKAZ, PIĘKNY WIEK, WRÓBEL POLNY, CZAS PÓŁTRWANIA, KATAPULTOWANIE, UTRILLO, SUMA, MERZYK GROBLOWY, PARAFRAZA, MASŁO, DŁUGIE RĘCE, TYNKTURA, DEGENERACJA, PASTA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PORTUGALSKOŚĆ, TOKSEMIA, DYSCYPLINA NAUKOWA, STUZŁOTÓWKA, MOSH, WEŁNIAK, OZONEK, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DOMEK, ADIUSTACJA, PRZELICZNIK, PODZBIÓR, TRAGEDIA, KOŃCÓWKA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, CZERPNIA POWIETRZA, HUNTER, TORII, MECENASKA, WĄTPLIWOŚĆ, PIERWSZY OFICER, ROZWÓJ RODOWY, SAKWA, WYRÓB TYTONIOWY, WSPARCIE FINANSOWE, PACHOŁ, ZYSK, URLOP WYCHOWAWCZY, ROKIET, OPUS, ŻÓŁW MALOWANY, SPINANIE, MANIERY, JAJECZNICA, PLATYKLADUS, GOŁĄBEK, MANIAK, ZESTRÓJ INTONACYJNY, GLIPTYKA, HAMULEC OBROTOWY, PROMIEŃ, SĄSIEDZKOŚĆ, LILIPUTKA, ZABYTEK, SZCZI, DYSTYCH, KWADRATURA, AHA, PREZYDENTKA, KLASA, FETYSZYZM, INFORMACJA, KAWALKATA, ANTENA YAGI, GUMA, CYNK, JĘZYK LODOWCOWY, CHOCHOŁEK, ADAPTACJA, POSTOŁ, KRĘGOWIEC, MANKIETY, RETUSZ, KOMISUROTOMIA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, LAMPA ŁUKOWA, KOLCZAKOWATE, KUŁAK, SKRZYDŁA, PRZYŚPIEW, EFEKT SKALI, KORONKA, STAROSTA GENERALNY, KLAWITERAPIA, BANAN, PLAN ZDJĘCIOWY, KWASJA, ŚMIERDZIEL, IMITATOR, KLESZCZE, SKWARKI, AMINOKWAS, OBÓZ, NIEŚMIAŁOŚĆ, RYBA AMFIDROMICZNA, KISZKA WĄTROBIANA, TRANSLOKACJA, KONTRAMARKA, FOLKSDOJCZ, WAPORYZACJA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KATAR SIENNY, OBROTÓWKA, BULIONÓWKA, DYKTAT, AMULET, STARA GWARDIA, BIAŁA BIERKA, WARIACJE, ZASYP, KONURBACJA, TRANSFORMATORNIA, TARLATAN, LOT NURKOWY, TERYTORIUM MANDATOWE, ZMAGANIA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KRAKERULA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, APTAMER, KONDOTIER, PŁATNIK, DODATEK STOPOWY, ?UCHWYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT BOGACTWA polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 13 lit.)
EFEKT MAJĄTKOWY polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT BOGACTWA
polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 13 lit.).
EFEKT MAJĄTKOWY
polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie) (na 14 lit.).

Oprócz POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POLEGA NA ZMIANIE POZIOMU AUTONOMICZNYCH WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH WYNIKAJĄCEJ ZE ZMIANY REALNYCH ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH (NP. W EFEKCIE WYGRANIA NAGRODY W LOTERII, ALE TEŻ HOSSY LUB BESSY NA GIEŁDZIE). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x