W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLURALISTA to:

w polityce: zwolennik pluralizmu tj. jednej z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLURALISTA

PLURALISTA to:

w filozofii: zwolennik pluralizmu tj. teorii, w myśl której rzeczywistość składa się z różnorakich bytów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.434

OWAD, OSKÓREK, CZARCIK, ROZDZIAŁEK, BUDOWA, KAPTUR, SIŁY, TRYBUT, IZOFONA, WYPALANKA, POLICJA, DAUMONT, PUENTYLIZM, MIMEZJA, SPRZEDAWCA, KONSULTANTKA, KAMARYLA, HEGEMONICZNOŚĆ, KOMA, DIPLOPIA, DYKTATORSTWO, LYCRA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, SZLAUF, FOTORECEPTOR, ADWEKCJA, PION ŻYROSKOPOWY, MATURA POMOSTOWA, PRZEKIEROWANIE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, WIESŁAW, ALARM SZALUPOWY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, STAN CYWILNY, ŁASKAWCA, BROKATELA, ANTYIMPERIALIZM, KARDIGAN, FLUORESCENCJA, MIMEOGRAF, ODTRUTKA, USZTYWNIACZ, NACIĄG, IZOLATKA, MARIONETKA, KOR, REDAKTOR NACZELNA, BRYTFANKA, ZAPITA, DISACHARYD, AKTYWISTA, MOŁDAWSKI, DRUHNA, TRAMPKARZ, KRWIOŻERCZOŚĆ, KURZYSKO, HODOWCA, KRAKÓW, ANIOŁ STRÓŻ, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, OSTROŚĆ, GLOSA, OPUCHLIZNA, WELON, PTASZYNA, DULKA, KĄPIEL, HIPERWENTYLACJA, CHARAKTERYSTYKA, NIECHLUBNOŚĆ, PETRYFIKACJA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WERSJA LEKTORSKA, ETERIA, STARTER, LENA, KAZAMATA, BOLSZEWIZACJA, PRZEMYT PLECAKOWY, FIREWALL, KOŁNIERZ MARYNARSKI, BOOT, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SEKULARYZACJA, KOABITACJA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, WŁADCA, KANADYJKA, KANU, ZAĆMIENIE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PIEROGI, IZOTROPIA, OGNIWO ELEKTRYCZNE, STYMULACJA, KRATOWNICA, WYKONAWCA, LIGOWIEC, SUKIENKO, RADIACJA ADAPTATYWNA, CHOCHOŁEK, MENZURKA, CZARTER, FORMANT, ZAWÓR, BRAMKA KONTAKTOWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KLASYFIKACJA ABC, KOMPLEKS, KONFISKATA, IZOMORFIZM, LITOTRYPSJA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ZAKWAS, KOSZER, LATANIE, PIEPRZ CZARNY, NAWÓZ ORGANICZNY, ZAPRAWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, FEROMON, MENDELISTA, HI-HAT, EMAKIMONO, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MAKIMONO, AFILIACJA, RICHELIEU, NIERÓWNOŚĆ, BAGNO, JOSE, MŁODZIK STARSZY, PRZESIEW, KARTA RABATOWA, DODATEK MOTYWACYJNY, PIESIO, CZĘŚĆ ZDANIA, MUTUALIZM, METALOPROTEINA, WYCIERACZKA, PIKADA, WF, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, GRA HAZARDOWA, ROZDWOJENIE JAŹNI, KOMPRES, MIĄŻSZ, GATUNEK AGAMICZNY, ABSTRAKCJA LIRYCZNA, SZTUKA DEKORACYJNA, ZAMEK, SZCZEPONOGI, MANEŻ, POJAZD JEDNOŚLADOWY, KAMIZELKA, KONTROLA, OBAWA, DZIAŁ, MASZYNOWNIA, STRZAŁECZKA, POLSKI, DZ, IRRADIACJA, WYCHODŹSTWO, OBRONA, BAŁWOCHWALCA, CHOROBA WRZODOWA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SZCZYTNICA, AKTORKA, PAWIĄZ, BEZAN MASZT, DUPLIKACJA, AUTOCASCO, CYMELIUM, STEROLOTKA, BAZYLISZEK, PRZESTĘPNOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, SZMATA, EKSPOZYCJA, BASKINA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ALGA, DESKA ŚNIEŻNA, ŚWIECA, PRZYSZŁOŚĆ, STYLISTKA, ZRAZOWA, OSPA, WIERTŁO, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, DYSPENSER, WIZYTOWNIK, MORFEM LEKSYKALNY, GOTOWALNIA, KURS, POR, RZEKA CHWILOWA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PRZYSTAŃ, VIOLA BASTARDA, WĘZEŁ, POLIGINIA, TRZYDZIESTKA, DACH, PTASZEK, MOIETA, BARCZATKA, CENZURA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, POŚWIĘCENIE, ZWIĄZKOWIEC, INTERNACJONALIZM, BACIK, KOSZT BEZPOŚREDNI, OŚCIEŻE, STOPIEŃ, PORTRET PAMIĘCIOWY, MACIEJ, RELISH, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KARP PO KRÓLEWSKU, PISK, WYBUCHOWOŚĆ, KARAWAN, WOLUMTERYCZNOŚĆ, DOPING, FIRMANCTWO, ZBROJENIE, INGRES, AGREGACJA, OKRĘT SZPITALNY, OSTATNI MOHIKANIN, ODKOS, RUMUN, URSZULA, BADANIE JAKOŚCIOWE, LESZCZYNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, WYŚCIGI, PAPIERZAK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, NATRYSK, KRUSZYNA, LABORATORIUM, STALLE, LENIWKA, MIEJSCE, DZIAŁANIE, RENTA INWALIDZKA, MAŁA GASTRONOMIA, TYGIELEK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, POSEŁ, ANIOŁEK CHARLIEGO, KAPSUŁA POWROTNA, KNEBEL, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, IDIOSYNKRAZJA, LAMINAT, SUPERKOMBINACJA, PREPARAT, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SYGNATURKA, MASZKARON, AFISZOWANIE SIĘ, RESORTACJA GENOWA, ZŁĄCZENIE, ŁADUNEK, LIMNIGRAF, ALGORYTM EUKLIDESA, PODATEK, PREPAID, PLATFORMA CYFROWA, UGRUPOWANIE, KAJUTA, CZARNINA, HARVEY, ARYTMETYKA WYBORCZA, MIKROSOCZEWKA, MURZYSKO, ARENA, MELUZYNA, CAR, MAKARON, SEŁEDEC, WYDOLNOŚĆ, UKŁAD URBANISTYCZNY, DOROBEK, IGLICA, ŁUK, ŁUPEK MARGLISTY, SPADKOBIERCA, BAKTERIA, ?TANIEC IRLANDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.434 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLURALISTA w polityce: zwolennik pluralizmu tj. jednej z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLURALISTA
w polityce: zwolennik pluralizmu tj. jednej z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie (na 10 lit.).

Oprócz W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W POLITYCE: ZWOLENNIK PLURALIZMU TJ. JEDNEJ Z ZASAD FUNKCJONOWANIA PARLAMENTARNYCH SYSTEMÓW PARTYJNYCH, POLEGAJĄCA NA ISTNIENIU DWÓCH LUB WIĘCEJ PARTII POLITYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE PROGRAMY I ORIENTACJE, WALCZĄCYCH O ZDOBYCIE WŁADZY W PAŃSTWIE. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast