TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREPA to:

tkania jedwabna, wełniana lub bawełniana z silnie skręconej przędzy, matowa, używana jako oznaka żałoby (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREPA

KREPA to:

matowa tkanina z jedwabiu, bawełny lub wełny, charakteryzująca się splotem krepowym (na 5 lit.)KREPA to:

czarny strój noszony na znak żałoby (na 5 lit.)KREPA to:

kauczuk naturalny sprzedawany jako półprodukt, w formie arkuszy (na 5 lit.)KREPA to:

żałobna opaska (na 5 lit.)KREPA to:

tkanina żałobna (na 5 lit.)KREPA to:

tkanina na żałobne stroje (na 5 lit.)KREPA to:

... chińska, tkanina (na 5 lit.)KREPA to:

matowa tkanina jedwabna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.229

FRAZEOLOGIZM, DEINSTALACJA, KAMIKADZE, INSEKT, PASEK, BLUZG, WÓZEK, CHOROBA, AZT, RZYMSKI, ŁAWA KOMINIARSKA, CZERPNIA POWIETRZA, IGLICA, LENIWKA, MIESZACZ, PĘDRAK, RUDBEKIA, KRYNOLINA, KORPUS, KROPKA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ACID WESTERN, PART, UPRZĄŻ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, SAKSOŃSKI, PIEPRZ RÓŻOWY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ŚCIANKA, TINA, KLOZET, MELTON, DUCHOWY PRZYWÓDCA, RAMA, WIERSZ, CHOMIK SYRYJSKI, MIĘKKI ENTER, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KORONA, KOT, STYLISTKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, LOG, WAMPIR, LEMONIADA, NÓŻKA, ZNAK NAWIGACYJNY, DEGRADACJA, ŚLEPA AMUNICJA, SĄD KOLEŻEŃSKI, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, SERWETECZKA, PLUWIAŁ, RUNO, TOWARZYSZKA BRONI, KARBIDEK, OTWARTOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, FARA, OCZKO, CARAT, SIKAWKA, ASTER NOWOBELGIJSKI, MOSTEK, LIMETA, GAD, WŁOCHACZ, OBIEKT, MOL, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ZRANIENIE, AUGUST III SAS, SMAKOWITOŚĆ, TREND ROZWOJOWY, PIERÓG, PRZEWÓD SŁUCHOWY, OWOC POZORNY, KRATKA, NIEODZOWNOŚĆ, FEROMON, FILM OBYCZAJOWY, ZĄB, MORGAN, WELON, SIŁACZ, ZAJĄKNIĘCIE, KOSKINOMANCJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KOMOSA, MAPA TEMATYCZNA, TYNKTURA, STRATEGIA, EKSPLOATACJA, STRZAŁKA, DERESZOWATA, KREPA, WSPÓŁZAWODNICTWO, NIEŚPIESZNOŚĆ, PRECYPITACJA, KRZYŻÓWKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MOGISYGMATYZM, SZTUKA, ROGER, TUBA, PARAPET, POPARZENIE, STROP, BARYCENTRUM, CHLOROHEKSYDYNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ALUMINIUM, KOCHAŚ, OPAŁ, UZYSK, KLISZA, WELWETON, GŁOWICA KONWENCJONALNA, POPRAWIACZ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, TERMINAL PASAŻERSKI, BELKOWANIE, CZYŚCIOCHA, PRĄTNIKOWCE, SUBWOOFER AKTYWNY, STEARYNA, LEGENDA, ANGINA MONOCYTOWA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WRZUTA, NIEDODMA PŁUC, TACZKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, INWIGILACJA, RUBASZKA, TRYKOTYNA, WARTOWNIK, PODATEK GRUNTOWY, ZAPINKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, OZDOBNIK, TROLLING, MUSZTARDA DIJON, REJESTR, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ŚWIERK SREBRNY, SUBSTANCJA OBCA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CZUPRYNA, RURKA INTUBACYJNA, AKCJONARIUSZ, BEZPIECZNIK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KLAG, NOPKI, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KARPLE, OLEJ LNIANY, GÓWNIARZ, CYTADELA, DRAPIEŻCA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, EMPORA, ASTRAGALOMANCJA, UŁAMEK PIĘTROWY, NA JEŹDŹCA, JEZIORO GLACJALNE, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SKRÓT, GANOIDY, ECHOLOKACJA, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, DYSKONTO, WIZERUNEK, OSPAŁOŚĆ, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, PRZYGOTOWANIE, TWIST, HUBA, FILIGRAN, KONTUR, SATELITA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, SZKLIWO CERAMICZNE, MINUTA, SKUTER, TON, CYNKOGRAFIA, BRAZYLIJSKOŚĆ, WYRZUTNIA, KURATORSTWO, CIĄGACZ, SIT, SETKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PĘK, SIOSTRZYCZKA, ŻYWOTOPIS, MISKA KLOZETOWA, NIESPAW, LIZANIE , PROMIEŃ, SIATKA, ANALIZA WARIANCJI, ANTYFAN, SKRĘTNIK, OKIENKO TRANSFEROWE, DEZAKTYWACJA, APATIA, ASYNCHRONIZM, FRASZKA, HULK, RUCHANKA, OSTRZAŁ, KUNINGAMIA CHIŃSKA, MONOPOL, MASZT ANTENOWY, NAWIS, KALWARIA, WIEŻA KONTROLNA, PROLEK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, HYBRYDALNOŚĆ, BELKA, SMILEY, GRAB, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CHINTZ, RETROGRADACJA, PULWERYZATOR, ORFIZM, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ANARCHIA, JARZMO, WERYSTA, TYTUŁ, SZAGRYN, DENDRODOA, OTĘPIAŁOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, DZIKIE WINO, ASYGNACJA, LITERATKA, BLOK, NAUKA MEDYCZNA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, AKT PŁCIOWY, TOLERANCJA, WARNIA, TERATONA, PÓŁTUSZA, SZPALTA, TYLOZOID, ATRAPA, DRWINA, POWIEŚĆ S-F, DZWONY RUROWE, KOŃ TROJAŃSKI, PIKA, REGISTER, AGERATUM, KAKAOWIEC, TUTOR, MAZUREK, NOWALIA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PĘCHERZ, EKSPLANTAT, EMIRAT, RZUT, KLASTER, BROŃ NUKLEARNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, FAKSYMILE, KAPONIERA, GODZ, KOTLET SCHABOWY, IDEACJA, POMORSKI, TAKSON MONOTYPOWY, BEFSZTYK, MAŹNICA, CZEREP, SECESJONISTA, DZIEŁO, ACEFALIA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ALFABET MORSE'A, SCHRONISKO, BURZA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, KEYBORD, WAŁ, ANCHOIS, PASTEL, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PACHOŁEK, ?RAPORT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREPA tkania jedwabna, wełniana lub bawełniana z silnie skręconej przędzy, matowa, używana jako oznaka żałoby (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREPA
tkania jedwabna, wełniana lub bawełniana z silnie skręconej przędzy, matowa, używana jako oznaka żałoby (na 5 lit.).

Oprócz TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TKANIA JEDWABNA, WEŁNIANA LUB BAWEŁNIANA Z SILNIE SKRĘCONEJ PRZĘDZY, MATOWA, UŻYWANA JAKO OZNAKA ŻAŁOBY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x