GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGAN to:

gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGAN

ORGAN to:

część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.)ORGAN to:

wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.)ORGAN to:

urząd lub narząd (na 5 lit.)ORGAN to:

dziennik partii (na 5 lit.)ORGAN to:

wątroba lub nerka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.927

KLASTER, SĄCZEK, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, DREWNO KĘDZIERZAWE, NAUKA SPOŁECZNA, KWIATUSZEK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, REŻIM, CZAS GRAMATYCZNY, JĘZYK HUROŃSKI, AKTYWNOŚĆ, KONCENTRACJA, ŁÓŻECZKO, GERYLASI, KONEW, PROSTAK, TECHNOKRATA, WOREK, SŁUPICA, DAWKA PROGOWA, TEUTON, UKŁAD URBANISTYCZNY, PIŻMOSZCZUR, PROTETYKA, HOTENTOCKI, REGION STREFOWY, NIECHLUJA, WYWIAD, NAKAZ PRACY, BASKINA, ROSZCZENIE ZWROTNE, PRAWNICTWO, APANAŻ, RÓWNINA ZALEWOWA, LALA, ATEST, POWRÓZEK NASIENNY, KORKI, TEORIA MNOGOŚCI, MAKAGIGA, JUWENALIA, SUKCESJA, SOCHACZKI, KOŃ, HOL, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, BOREWICZ, NOWALIA, BANK KORESPONDENT, NABAB, SZCZEĆ, PIŁKA RĘCZNA, SPOINA, REFREN, LAKTACJA, KROKIEW, ZAJĘCZA WARGA, WYRZUT, BAŃKA, SCENKA, IMAGE, APPALOOSA, MIMESIS, SZPITALNICTWO, UPIĘCIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, KASZA PERŁOWA, SERBSKI, KONWERTYTA, ZIOŁO, STRAPONTEN, ALLELUJA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, GORĄCZKA, PLANETA SKALISTA, WŚCIBSKOŚĆ, STATEK, ODWROTNOŚĆ, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ADORACJA, GRAFOLOG, DAWCZYNI, RZECZ NIERUCHOMA, MISIEK, SAKLA, SOBÓR POWSZECHNY, TALK SHOW, SYSTEM INSTANCYJNY, KANAŁ ENERGETYCZNY, DUŻY PION, ARYBALLOS, CHOROBA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, HERMA, CZOPEK, KAZALNICA, KONSEKWENTNOŚĆ, ANTYSOWIETYZM, PARTIA, OBLĘŻENIEC, KRA, BOCIANIE GNIAZDO, SZCZOTECZKA, DZIECINNOŚĆ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, DOBYTEK, SIECIÓWKA, NUR PACYFICZNY, BEZPLANOWOŚĆ, GÓGLE, OBSŁUGIWANIE, WRÓG, KULT JEDNOSTKI, OSTROGA REGULACYJNA, LAWINA GRUZOWA, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, AKTYWISTA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, NAJEM, WYKRZYKNIK, DYSPENSER, GHI, ŚWIADECTWO, DWUTERCJA, PIĘTA, WIETRZENIE CHEMICZNE, PODDAŃCZOŚĆ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, RULETKA, SŁOWNIK, KWASJA, ZAJĘCIE, ANTROPOZOONOZA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, PLURALIZM, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KOŹLAREK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, IZBA, MARAN, TAMARILLO, OPĘTNIK, DANE, PAIŹA, NOŻYCE CEN, KURATORKA, NIEDOROZWÓJ, KOŻUCH, ŻYŁA OCZNA DOLNA, KIWI, ODWRÓT, ALGEBRA BANACHA, MASA KAJMAKOWA, CIEPLICA, ZNAK, PRZYŁBICA, NAMASZCZENIE CHORYCH, ROZKŁAD, ALEC, FLAKI, DYSTANS, EWOLUCJA, TURGOR, BEAN, WCIĄGARKA, NÓŻ DO CHLEBA, IRYS, KRZYŻYK, ŁUPEK DACHOWY, ADWENTYSTA, NAWIETRZNIK, CYTWAR, KUTIKULA, WOLUMEN OBROTU, MIÓD, NAPIĘCIE, HAFT, JER SŁABY, ANTROPOSFERA, KLAMRA, DOMENA PUBLICZNA, KOŹLAK, ZWAŁA, PASIAK, ASTATYZM, NARÓD, TUBA, KAMIEŃ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KARABIN BERDAN, LIEBERMANN, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, TAŁES, ZIEMIA ODNIESIENIA, ORGAN, SŁUŻBA, HORMEZA RADIACYJNA, SENIOR, KARMA, USTAWA, PATOGENICZNOŚĆ, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PRYMULA, KOMENTARZYK, WKŁADKA, DYSPEPSJA, GAWIALOWATE, TURECKOŚĆ, POCHODNA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, TRZYDZIESTKA, PENETRACJA GENU, WYMIAR, GĘSTOŚĆ, ABREWIATURA, DZIAŁANIA, WYBRANKA, FLANSZA, BLUES, VASARELY, ZBOŻE, NOTOWANIA, KARP PO KRÓLEWSKU, STADIONIK, LATA, STREFA RYFTU, STEWA, BIAŁACZKA KOTÓW, BALON, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, REKWIZYCJA, EGOISTYCZNOŚĆ, ZBIORNIK NASIENNY, SZASZŁYKARNIA, TEKA REDAKCYJNA, WYBRANIEC, MARKIZETA, PRASADAM, OSŁONKA RDZENNA, CHOROBA VELPEAUA, COLA, WIATROWNICA, DYDAKTYKA OGÓLNA, ZEZWŁOK, AMARANTOWOŚĆ, FINISZ, SAFIZM, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, NAKŁAD, KASZKIET, BAZIA, LEJTNANT, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SIEROTA, PODSADNIK KULISTY, POBYT CZASOWY, KONTROLA DOSTĘPU, ALIT, PLECIONKA, FUNKCJA GREENA, PACHOŁ, EMBLEMAT, GÓRNICTWO, RAPORT BEVERIDGE'A, PATOLNIA, KOREK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BIEG, BUTLA, NIEZAMOŻNOŚĆ, MORENA CZOŁOWA, KAMIEŃ U SZYI, KURATELA, ANILANA, MŁODZI, SATYRA, KASZA JĘCZMIENNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, MOC, PODCENTRALA, BĘBEN, RANA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, HAMBURGER, WIGILIA, CHLEB POKŁADNY, JEZIORO EPISZELFOWE, RUSKOŚĆ, KROKIET, ROZPIS, LEKCJA, PROPAGANDA, DOKUMENT, MASZKARA, MUCHOMOR BULWIASTY, ?SMAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGAN gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGAN
gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.).

Oprócz GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GAZETA LUB INNE MASS MEDIA WYDAWANE PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LUB ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, GRUPĘ ARTYSTYCZNĄ BĄDŹ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ W CELU PROPAGOWANIA CELÓW I SPOSOBÓW JEJ DZIAŁANIA LUB OPINII JEJ ZARZĄDU I CZŁONKÓW. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x