FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRAJK WŁOSKI to:

forma strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.881

PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, DZIEŃ POLARNY, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, MIMESIS, MARKEVITCH, CHANEL, POTENCJA, MASZYNA ŻAKARDOWA, KRYTYCZNOŚĆ, MONARCHIA STANOWA, POLITYKA DYSKONTOWA, AMFIUMY, HETEROFONIA, EGZONUKLEAZA, AKT ADMINISTRACYJNY, OCEANNIKI, JEŹDŹCZYNI, ROKIET, LEJ KRASOWY, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, PRAWO PRACY, SPAWĘKI, KONFIGURACJA, POLE WIDZENIA, SYMULTANKA, TWIERDZENIE CANTORA, ZGUBA, EFEKT, SPRAWNOŚĆ, KLASA POSIADAJĄCA, KOVACIĆ, ARNO, REZERWAT PRZYRODY, ABSORPCJA, TALMUDYZM, NÓŻKA, STYGON, CERKIEW ŁEMKOWSKA, CZUJNIK GENERACYJNY, FILTRACJA, ABCHASKI, APARAT ABSORPCYJNY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, WĘZEŁ KRZYŻOWY, CARVING, PILATES, MEDIACJA, SARISA, KRZYŻ MALTAŃSKI, PROCEDURA KREDYTOWA, FESTMETR, SKWAPLIWOŚĆ, ORATORIUM, KRAKUSKA, PATOGENNOŚĆ, BALSA, PODATEK KOŚCIELNY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WALCZYK, MONARCHIA ELEKCYJNA, PODATEK POGŁÓWNY, ASEKURANT, KAZUISTA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, FORUM, TRYB KONWERSACYJNY, AKWATINTA, LAJKRY, KOMUNIKACJA, SZLIF, WĄTEK, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, KRĘCIEK, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, POŁAĆ, CZASOWNIKI, FREERIDE, RUCH JAŁOWY, MIKROKARTA, JASKINIA LAWOWA, FORD, CERKIEW BOJKOWSKA, MOC, STRATEGIA, AREMNO, OKUCIE, CZEPIEC, ORA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KURPIE, RAGLAN, DESPORTES, OBYWATELKA, SAMOLOT KOSMICZNY, PODZIEMIE, STAND-UP, PRÓG RZECZNY, REGOTYCYZACJA, MIKROKOMÓRKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, OPRYCHÓWKA, DROGA PUBLICZNA, BIURO PARLAMENTARNE, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, ARYTMOMETR, IKEBANA, PUPIL, PREWENCJA RENTOWA, KABOB, SUMO, VALLA, ODGAŁĘZIACZ, NACIOS, PODKAST, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PODATEK PORADLNY, WSTRZYMANIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BON OŚWIATOWY, KOSTKOWANIE, MAKIJAŻ, KRZYŻ PAPIESKI, SILNIK SYNCHRONICZNY, KSIĄŻĘ ALBERT, VANVITELLI, TRANSGRESJA MORZA, TYMBARK, NIMFOMANIA, EPOKA GIERKOWSKA, POŁYSK, PLATFORMA, ZAWODOWSTWO, MACEDONIA, NIKOLAIZM, NÓŻ NA GARDLE, KĄT ŚRODKOWY, WIELKANOC, ALBINONI, KRĄŻEK PRZESUWNY, DZIEŁO POŚREDNIE, FORMA PRENEKSOWA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, MARKETING INTERNETOWY, MIKROWENTYLACJA, SOLO, EHDV, POGOTOWIE GAZOWE, UROSTOMIA, BERGAMASKA, ZESPÓŁ LEŚNY, PAŁECZKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SCÉNIC, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, ANTIFA, KRYKIET, NADCZYNNOŚĆ, FIGURA ZASZCZYTNA, SZTUCZNE OGNIE, ULGA UCZNIOWSKA, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEGLĄDARKA, PRĄD PRZEMIENNY, KONIOWODNY, PERFUZJA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SYSTEM, NANDORIŃSKI, DYREKCJA, BETTI, ANTYBIOZA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PROWINCJA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, EGOCENTRYZM, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, TANCERKA, UNIA PERSONALNA, PISANO, PITEKANTROPUS, ABSZTYFIKANT, PIGUŁKA WIEDZY, TRANSKRYPCJA, SZEW, OPTYKA, ZAKŁADKA, DELEGACYJKA, ZWIERZĘTA, ROK ZWROTNIKOWY, FACH, ANTROPOCENTRYZM, GRZYBNIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BEZGŁOWOŚĆ, TEORIA PERTURBACJI, POLITYKA GOSPODARCZA, WIECZNE PIÓRO, SPORRAN, CAŁOPALENIE, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, LENINÓWKA, GALERY, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, UKAZ, FAKTURA, PISMO OBRAZKOWE, GATUNEK LITERACKI, APOLLIŃSKOŚĆ, PIEPRZ BIAŁY, FILOZOFIA, SYSTEM ORGANÓW, MIENSZEWIZM, MASZYNA TURINGA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, TEIZM, REFERENDUM LOKALNE, OBYCZAJE, BOJKOWSZCZYZNA, BENTLEY, KOLUR, NACISK, MATEMATYKA STOSOWANA, KOCIOŁEK SKALNY, WYRZUT SUMIENIA, HIBERNACJA, TREKING, INDUKCYJNOŚĆ, KOSTKI NAPIERA, SCREENSHOT, KRYPTOLOGIA, KREDYT PAŃSTWOWY, DEPORTACJA, CEMENTOWE BUTY, BUDŻET ZADANIOWY, SARABANDA, OBŁÓG, TELEMARK, GHOUL, SKARBEK, BOUCHER, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, IMPLEMENTACJA, KATEGORIA SPOŁECZNA, DOKSOLOGIA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, KEM, SREBRNY EKRAN, WALECZNOŚĆ, ARANŻACJA, OGÓREK MAŁOSOLNY, SZELF, PIANOLA, HYBRYDALNOŚĆ, PLUSKWA MILENIJNA, WZNIOS KAPILARNY, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, TYGODNIÓWKA, ZŁOTY CIELEC, HERMA, MIKROKROPKA, OBRZĄDEK, RAK PRĘGOWANY, BODZIEC, BRENNA, CHODNIK, ETYL, KOLARSTWO GÓRSKIE, FALA, ROŚLINY RUDERALNE, HINDUSTANI, FIGURACJA MELODYCZNA, CHAŁTURNIK, NADZÓR BANKOWY, STYL PRZERZUTOWY, ŁOŻYSKO, OFERTA WARIANTOWA, JĘZYK FALISKIJSKI, SYSTEM EKSPERTOWY, GŁODÓWKA, IZOTROPOWOŚĆ, EROZJA RZECZNA, SYJON, ODDZIAŁYWANIE, IGNOTUM PER IGNOTUM, KONSEKRACJA, DOSTYCZNA, MISJA DYPLOMATYCZNA, GRYZIEL STEPOWY, FUNKCJA, CIEŃ, ALFABET SEMAFOROWY, OKNO ATMOSFERYCZNE, CHOROBA RDZY, CIAŁO JAMISTE, KOMPRESJA DYNAMIKI, ?KOŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.881 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRAJK WŁOSKI forma strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRAJK WŁOSKI
forma strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego (na 12 lit.).

Oprócz FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - FORMA STRAJKU AKTYWNEGO POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU PRZEZ PRACOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W SPOSÓB SKRAJNIE DROBIAZGOWY, CO POWODUJE BLOKADĘ DZIAŁANIA ZAKŁADU W SPOSÓB ZBLIŻONY DO STRAJKU PASYWNEGO. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x