FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYB KONWERSACYJNY to:

forma pracy dająca użytkownikowi możliwość bezpośredniego ingerowania w proces wykonywania programu, np. w języku programowania BASIC (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.348

STOPNIOWALNOŚĆ, NADPROGRAM, KWAZIKRYSZTAŁ, PRAKULTURA, KOMISJA, LECZNICTWO STACJONARNE, WILK HISZPAŃSKI, NETTO, CIT, ODCZYNNIK, MOTYWIK, DEBRA, PROCES SPOŁECZNY, DŁUBANKA, ZATRUDNIENIE, ZASTOSOWALNOŚĆ, POLIGYNANDRIA, ZĄBEK, WRĘŻNIK, DEZAKTYWACJA, EFEKT DOMINA, WŁADZA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NAMNAŻANIE, GRA SIECIOWA, PROCES FONETYCZNY, EFEKTYWNOŚĆ, RÓJKA, PARKOUR, PROCES PSYCHICZNY, URLOP ZDROWOTNY, ANGLISTYKA, TRAMPOLINA, PLASZOW, FRYZJERNIA, GALIARDA, PRZEMYSŁ, FOSFORAN PIRYDOKSALU, PROFESJONALISTA, ZIELONA KARTA, OBIEKT, WYDATKI SOCJALNE, PRANERCZE, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, PRZEKŁADANIEC, PROCES KANONIZACYJNY, ROZSZCZEP JĘZYCZKA, ŻYCIE KONSEKROWANE, DANE TELEADRESOWE, NAGRODA, PRZYRZĄD, ARANŻACJA, FASZYZM, ZAUSZNIK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, LIBERUM VETO, WYTCHNIENIE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, HIPOTEKA KAUCYJNA, MIKROSKOP OPERACYJNY, JĘZYKOZNAWCA, WYROBNIK, PUNKT PROGRAMU, CZAS, UPADŁOŚĆ, BAZA, BANKRUCTWO, BIEG BEZPOŚREDNI, KURATELA, MARCHWIANE RĘCE, FORMA, KEM, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ROZTOPY, WYSŁUGA LAT, ZACHOWEK, PIES UŻYTKOWY, AKCJA UPRZYWILEJOWANA, GOSPODARSTWO LEŚNE, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, OPIEKUN FAKTYCZNY, SAMOROZPUSZCZANIE, WERTEB, CZAS TERAŹNIEJSZY, DYFUZJA CHEMICZNA, ASEMBLER, FUTURE SIMPLE, MODEL, BOCZNICA, CHOROBOWE, KOŃ MAŁOPOLSKI, PROCES HYDROTERMALNY, TEJU WODNY, GÓRMISTRZ, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, SUMO, ROBOT KUCHENNY, DWUFAZOWOŚĆ, GRUPA DYSKUSYJNA, NACZYNKO, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, HEADHUNTER, HISTORIA, OGRANICZNIK, WEEKEND, SAMOUNICESTWIENIE, ODCZYN ZAPALNY, FUNKCJONAŁ DWULINIOWY, HEAD-HUNTER, RÓJKA, PRZYRZĄD POMIAROWY, BRACTWO CERKIEWNE, STOPOTONA, ROZPORZĄDZENIE, DOJRZEWANIE, METYLACJA DNA, WYSIŁEK, PREZYDENTKA, FAKTORYZACJA, AGREGACJA, KURATORKA, DERYWACJA, CYBERNETYZACJA, KURIEREK, JĘZYK MASZYNOWY, METROSEKSUALISTA, EROZJA WODNA, APLIKACJA REFERENDARSKA, POTAJNIK, ZADANIE KONIUNKTYWNE, TARKA, SAŁATA LODOWA, MOTYLICA WĄTROBOWA, PRAWO FARMACEUTYCZNE, TRYB DORAŹNY, ETAT, MENUET, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, GALAGO, DUET, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, MECENAS, CZTEROPOLÓWKA, KANCJONAŁ, MASZYNA LICZĄCA, REDAKTOR NACZELNY, INSTALACJA, BRUZDA LODOWCOWA, INHIBICJA, WEKTORYZACJA, DYSJUNKCJA, POSTĘP NAUKOWY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, BASEN OCEANICZNY, REKRYSTALIZACJA, TACHOGRAF, LEWOSKRĘT, WEGA, PERFUMIARSTWO, ANOLIS WODNY, NÓŻ OGRODNICZY, IZOBUTAN, RYNNA POLODOWCOWA, DELIBERACJA, WERNALIZACJA, WYROBNIK, MAKRO, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, EROZJA LODOWCOWA, ŁOWCA GŁÓW, TEOKRACJA, DIALOG KONKURENCYJNY, ANALFABETYZM MATEMATYCZNY, CHÓR, PROCES ODWRACALNY, STARTER, BOBOMIG, PĘDZENIE, CHOROBA ZAWODOWA, MOC WYTWÓRCZA, AKCENTACJA, DEZINSTALACJA, DŹWIGNIA, TRANSCENDENCJA, MALARZ, REWOLUCJA AGRARNA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, NACZYNIE, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TRYB ŻYCIA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PILOT, DWUIZBOWOŚĆ, SAMOIDENTYFIKACJA, PROCES STACJONARNY, BLACKOUT, TRASZKA PIRENEJSKA, ŚLEPUCHOWATE, PŁYTA DVD, ZMĘCZENIE, FILOLOGIA ORIENTALNA, STAND-UP, RURALIZACJA, REIFIKACJA, SPRAWNOŚĆ, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, CIĄGNIK MANEWROWY, ZMIENNA, SŁUPOŁAZ, IMPERATIVUS, TELETURNIEJ, MANI, MŁOTKOWY, AUTOMAT, BRAUN, OKIENKO, TRYB, FUNKCJONAŁ PÓŁTORALINIOWY, SIEROTA ZUPEŁNY, ROZPRAWKA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, SUW, WYWOŁANIE ZWROTNE, KOLEJKA, WYDAJNOŚĆ PRACY, RUG, JABŁCZAN, KUWETA, POGŁÓWNE, CHRONOMETR, GABINET STOMATOLOGICZNY, DEPOZYT SĄDOWY, AKCJONARIAT, SORT MUNDUROWY, WYROBNICA, ROZKŁAD, HIPOWENTYLACJA, PRAWO FIZYKI, LEASING KAPITAŁOWY, CANZONETTA, MIKROFON KRTANIOWY, SEKULARYZACJA, ADAPTACJA, SZANSA, UCHO IGIELNE, OBRONA CYWILNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, FONETYKA, FORMALIZM, OBJAWIENIE PRYWATNE, OBSERWACJA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, SŁUGA, WOLNA SOBOTA, AUKCJA, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, ŻABY WĄSKOPYSKIE, NEGACJA, CYKL ŻYCIOWY, TRYB OZNAJMUJĄCY, OGÓREK MAŁOSOLNY, HALA, SPÓŁKA OSOBOWA, SZKIC, EFEKT DOMINO, HISPANISTYKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, WSTRZĄS SEPTYCZNY, STEREOTYPIZACJA, MYSZ, FORMA, URLOP WYPOCZYNKOWY, MUR, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, KOMITOLOGIA, WYSZUKIWARKA, ACHEBE, FONETYKA AKUSTYCZNA, PRZYŁBICA, PRELUDIUM, ŻEBRO, WARUNKOWANIE, DIASTOLE, FREESTYLE, ŚCIEG, POSIŁEK REGENERACYJNY, WARSZTAT, KOMPOZYCJA, PRZENOŚNOŚĆ, ERGONOMIKA, TARAS, MORFOLOGIA, OGNISKO, ŻURAWIOWE, ŚCIGACZ TORPEDOWY, ?WAHADŁO FOULCAUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYB KONWERSACYJNY forma pracy dająca użytkownikowi możliwość bezpośredniego ingerowania w proces wykonywania programu, np. w języku programowania BASIC (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYB KONWERSACYJNY
forma pracy dająca użytkownikowi możliwość bezpośredniego ingerowania w proces wykonywania programu, np. w języku programowania BASIC (na 17 lit.).

Oprócz FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - FORMA PRACY DAJĄCA UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO INGEROWANIA W PROCES WYKONYWANIA PROGRAMU, NP. W JĘZYKU PROGRAMOWANIA BASIC. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x