TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPTATIVUS to:

tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.)OPTATIWUS to:

tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPTATIVUS

OPTATIVUS to:

tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.)OPTATIVUS to:

czasownik w trybie życzącym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 181

SAMOGRAJ, WYRAK, BIEG, SIDLISZ PIWNICZNY, DOBRANOC, REALISTYCZNOŚĆ, TRYB, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, UDAR, ZIMNICA, ZŁOTY CIELEC, TRYB KONWERSACYJNY, OPTATIVUS, ZAKŁADKA, GALAGO, BIS, KOLCZAKOWATE, ABSORPCJA, NOZDRZAKI, ASTRALNOŚĆ, USTONOGI, WYRAZ MODALNY, BIEG BEZPOŚREDNI, CYSTOIDY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, EFFENDI, ODSTĘPNE, ŚWISTEK, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, WĄSKOPYSKOWATE, HIPOSTAZA, FORMIERZ, AKCENT SŁABY, TRYB, ŻURAWIOWE, JEŻ AMURSKI, JASTRZĘBIOWE, OTRUPKA WESTWOODA, SZPONIASTE, CF, SQUATTER, OPTATIWUS, MAŁY RUCH GRANICZNY, SPOSÓB, ŚLEPCE, CHAN, ROPUCHY STRUMIENIOWE, SYRENY, LN, DZIOBAK, VACATIO LEGIS, BŁONKA, PĘCHERZOWCE, TRYB BEZPRZETARGOWY, BACHANTKA, PONOCNICA MIRIKINA, GRAFIKA WARSZTATOWA, DEKA, TRYB WARUNKOWY, METROSEKSUALISTA, MRÓWNIK, PROCEDURA, TRYB, LUJ, ŻABUTI LEŚNY, FIGA Z MAKIEM, FRAG, TRYB, SYBARYTYZM, AMFISBENA, ZNAK DODATNI, TEJU WODNY, EFENDI, OSŁONKA, BELECZKA, ŻYCZENIE, GWIZD, NUTRIOWATE, GALAGO, MOTYL NOCNY, ŻABY WĄSKOPYSKIE, EPIKUREIZM, PROGRAM, SZAKAL, LUJEK, CAPSTRZYK, BIS, KILO, ZNAK PISARSKI, OKAPI, OSKARŻENIE PUBLICZNE, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MURARKA OGRODOWA, TEORIA DESKRYPCJI, TRASZKA PIRENEJSKA, EJDETYKA, HEDONIZM, STRZAŁKA KIERUNKOWA, BIS, KTOŚ, DIALOG KONKURENCYJNY, TRYB, GRA SIECIOWA, MULTIPLAYER, PODGLĄD, PASCHA, SYGNAŁ ALARMOWY, MANDAT KARNY, PĄCZKOWCE, WIWAT, TRYB WSADOWY, TRYB OZNAJMUJĄCY, APERCEPCJA, PANIEŃSTWO, ĆMA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, ŚLEPUCHOWATE, ASCETA, ŚLUZICE, NOSOROŻEC, ZNAK UJEMNY, CUKRZYCA, DOR, TRYB ROZKAZUJĄCY, OPTATIVUS, OKAPI, JEDNA DRUGA, ZEKS, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, APEKS, ZIEMIA ŚWIĘTA, SKRZYDŁO, USTONOGIE, CHOMIKOWATE, ŻÓŁTY ALARM, WYGODNICTWO, WAKUOM, PIRAT, JAMRAJ, NOMADYZM, PRAWO FARMACEUTYCZNE, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE, CAPSTRZYK, PLUSKWIAK WODNY, WIDZENIE FOTOPOWE, OSKARŻENIE PRYWATNE, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, LEPILEMUROWATE, ANOLIS WODNY, PSEUDOARTYSTA, ŻYCZENIE SOBIE, GALAGOWATE, MRÓWNIK, TRYB DORAŹNY, PRAKULTURA, TRYB, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, WYRAK, KRETY WORKOWATE, TRYB, ASCETKA, TRYB, MURARKA RUDA, POBUDKA, MANDAT, LEK, POBOŻNE ŻYCZENIE, MIASTOWOŚĆ, TRYB NIEPROCESOWY, KALENDARZ JULIAŃSKI, KIJANKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, DHARMA, ZNAK OCHRONNY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, JAMRAJ, HIPOPOTAM, TRYB ŻYCIA, DRZEWOŁAZOWATE, TRYB, ?RF.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPTATIVUS tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.)
OPTATIWUS tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPTATIVUS
tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.).
OPTATIWUS
tryb czasownikowy oznaczający życzenie zrealizowania postulatu mówiącego (na 9 lit.).

Oprócz TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - TRYB CZASOWNIKOWY OZNACZAJĄCY ŻYCZENIE ZREALIZOWANIA POSTULATU MÓWIĄCEGO. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x