CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZOWCE to:

cystoidy, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.381

ANTROPOSFERA, SSAK MORSKI, BAŁAGULSZCZYZNA, NIENOWOCZESNOŚĆ, NATURALIZM, CZAS MĘSKI, KRZYŻYK, NAPRAWIACZ, NEOKATECHUMENAT, KARMA, BŁĘDNE KOŁO, SZCZUR DRZEWNY, GALAGO, EPIKUREIZM, TAUTOLOGIA, ŻACHWA, DRAPACZ, ELASMOZAUR, TRYB BEZPRZETARGOWY, POJAZD SZYNOWY, BYŁA, MEDYCYNA SĄDOWA, KANCZYLOWATE, OSADA FABRYCZNA, WIEK DOJRZAŁY, BIOMAGNETYZM, JEŻOWIEC, DRZEWOSTAN NASIENNY, HISTORYZM, LĘGNIOWCE, LANCETNIK, CELOFYZY, KLERYKALIZM, CASUAL, COWES, PIŻMAK, ŻUBR GÓRSKI, IZBA GOSPODARCZA, KOPROLIT, KOŃ TORYJSKI, WIOSNA, MANDAT, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, ZGRAJA, PARWOWIROZA, PARADOKS EASTERLINA, RYBA WĘDROWNA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, PELIKOZAUR, ELOPSOWATE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, SIATKA CENTYLOWA, HEŁM TURNIEJOWY, KRETY WORKOWATE, PIERWIASTEK CHEMICZNY, BIOGENEZA, USTONOGIE, GHOUL, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, JOSEPH GOEBBELS, OWOC RZEKOMY, POSŁUSZNIK, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, IKONA, BRUNATNICE, DOM OTWARTY, CEDR, WŁOS, SKOTOPASKA, DWUDZIESTOPAROLATEK, MAKOWSKI, PRAESEPE, NECEL, ZMIANA WSTECZNA, BOWEN, RAMFORYNCHOWCE, PLEZJOZAURY, MIRAKL, TOBOŁKI, ANTIBES, KOLEJE LOSU, PASTERSKOŚĆ, DŹWIGNIA FINANSOWA, FIZJOKRATYZM, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NERD, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MĄCZNIAK RZEKOMY, GRUNT, SAMOWOLNOŚĆ, CIERŃ, BIOFILIA, WYŚWIĘCENIE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ZAKŁAD POPRAWCZY, KIJANKA, UPOLITYCZNIENIE, SZYNSZYLA, JUAN, DEMISEKSUALISTKA, KARLIK DROBNY, EDAFOZAURY, SZEOL, CHITON, DZIECIĘCTWO, ROSSKOPF, MOIETY, ANOLIS WODNY, KOSYK, BIEDA AŻ PISZCZY, ABSOLUT, PROCES BIOLOGICZNY, WSCHÓD, OSKARŻENIE PUBLICZNE, MUMIA, PLUSKWIAK WODNY, OBLĘŻENIE, LEMURKOWATE, SAPROFAG, ROŚLINY NASIENNE, SAKSONIA, CHOROBA AUJESKIEGO, STARORAKI, HYGROPSAMMON, LONGHI, PIRAT, KOMUNA LUDOWA, TARSJUSZE, PROKONSUL, JELITODYSZNE, PASO FINO, SZUPINKA, ŻYRAFA MASAJSKA, HIGROFILE, DOM POPRAWCZY, TRANSAKCJA AUTONOMICZNA, AKWARIUM, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SERPULA, WNIEBOWZIĘTA, KOSECKI, CUKIER BURACZANY, TRZYDZIESTOPAROLATKA, SAKALA, HORMEZA RADIACYJNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KOALOWATE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, WILK WORKOWATY, EKSTRAKLASA, DYSKRECJONALNOŚĆ, ZAKON ŚWIECKI, PRAMIĘSOŻERNE, ŚLUZICE, MAŚLAK, SKOCZKOWCE, TRAP, WIOSENKA, ŻUBR KAUKASKI, MAMUTAKI, ŻYRAFA KENIJSKA, SEWELOWATE, JER TYLNY, LIROGONY, JAMRAJ, ELIKSIR ŻYCIA, ZAĆMA NABYTA, RYBY MORSKIE, GROMADA ZUCHOWA, PUCK, TRANSFORMIZM, BENNET, WYLOT, STAROPANIEŃSTWO, PROTOROZAURY, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, KUROBRODY, NAJBLIŻSZA RODZINA, ROŚLINA KSEROFILNA, JAMRAJ, PAPROCIOWE, PROZA, SPRZĄGLE, JAPOK, BANANOJADY, GATUNEK KATADROMOWY, GROMADA GALAKTYK, TRASZKA, ANDROPAUZA, HARPUN, WYWIAD, SAPROFAG, LAS OCHRONNY, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, PRAESEPE, RINSER, PODATEK OBROTOWY, ŻYCIE KONSEKROWANE, SEN, ZEJŚCIE, PODGLĄD, WIELBŁĄD, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, GINSENG, TAZZY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, EUKLIDES, MOTYL NOCNY, KARAŚ, PĄCZKOWCE, RZEŹWOŚĆ, DENAZYFIKACJA, MATERIALIZM DZIEJOWY, HIPOKSEMIA, MENTALIZACJA, GLYPTODON, ARCHIDIECEZJA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DORE, SKRZYPY, ASTROWCE, ŁONO ABRAHAMA, WANGI, FREATOBIONT, MOGIŁA, ŻYWOT, CYSTOIDY, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, CHIMEROKSZTAŁTNE, LEGIA CUDZOZIEMSKA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, DUJKER JENTINKA, PALCZAKI, SUBSYSTENCJA, KONIUGACJA, ENDOPSAMMON, ZGROMADZENIE ZAKONNE, JASTRZĘBIOWE, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ŻURAWIOWE, BAWOLEC, KORYNT, FORMACJA, SPARTANIN, SROKACZE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, LYNCH, MELANCHOLIA, PROMIENIOPŁETWE, ADAPTACYJNOŚĆ, EKTOPLAZMA, HIPSTER, DRIOPITEK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, FAŁDOPŁETWE, POŚWIĘCENIE, IRONICZNOŚĆ, FALANGA, DÉJA VU, DZIOBAK, CHOROBA AUJESZKYEGO, SZYNSZYLA MAŁA, ZAGRODA MINOWA, WĄSKOPYSKOWATE, URWANIE DUPY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, LEK SIEROCY, BLOK SOCJALISTYCZNY, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, TREPANG, KULTURA, CYKL PASYJNY, ODRODZICIEL, MOAKI, ELOPSOPODOBNE, ZGROMADZENIE, NATURYZM, REGISTER, ALGAZEL, WYCINEK, SKIOFIT, GLIŚIĆ, LEMURKI, DEMISEKSUALISTA, MAJĄTEK OSOBISTY, HORSZOWSKI, PAJĘCZAKI, ZAKON RYCERSKI, WĘGORZOKSZTAŁTNE, PRZEŻYCIE, MENOTTI, NĘDZA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, PODZIEMIE, GONIATYTY, EBNAR, AEROFIT, ?NOSOROŻEC TĘPONOSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZOWCE cystoidy, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZOWCE
cystoidy, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 11 lit.).

Oprócz CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CYSTOIDY, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x