KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYB to:

kategoria gramat. czasownika (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYB

TRYB to:

jeden z zębów, elementów koła zębatego (na 4 lit.)TRYB to:

kategoria gramatyczna (na 4 lit.)TRYB to:

jeden z typów skali muzycznej (na 4 lit.)TRYB to:

sposób działania czegoś; sposób, czasami określony przepisami, w jaki np. sprawa jest prowadzona (na 4 lit.)TRYB to:

koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn (na 4 lit.)TRYB to:

w harmonijce tonalnej: rodzaj skali, gamy, tonacji (na 4 lit.)TRYB to:

np. rozkazujący (na 4 lit.)TRYB to:

orzekający - nie w maszynie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 226

ZDANIE, TRYB OZNAJMUJĄCY, WAGA PIÓRKOWA, JAMRAJ, FORMA, PODKLASA, ŻABUTI LEŚNY, STOPIEŃ, METAJĘZYKOWOŚĆ, PRAKULTURA, ŻURAWIOWE, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, OTRUPKA WESTWOODA, ITERATYWNOŚĆ, KIJANKA, DOKONANOŚĆ, PASSIVUM, TRYB ROZKAZUJĄCY, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ERGATYW, KATEGORIA URZĘDNICZA, TRYB, ĆMA, STRONA CZYNNA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, NIEDOKONANOŚĆ, GRUPA, GALAGOWATE, KATEGORIA KOGUCIA, ODMIENNOŚĆ, KATEGORIA LEKKA, MANDAT KARNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, OSOBA, PIRAT, METAJĘZYKOWOŚĆ, EPIKUREIZM, KATEGORIA FLEKSYJNA, HIPOPOTAM, SZCZEP, RODZAJ, NUTRIOWATE, OZNAJMIENIE, MIASTOWOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, DOMENA, IMIESŁÓW BIERNY, UDAR, OSKARŻENIE PUBLICZNE, CZAS, WAGA PÓŁCIĘŻKA, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, STRONA, SPOSÓB, CZAS PRZYSZŁY, TRASZKA PIRENEJSKA, GRUPA, PĘCHERZOWCE, WYRAK, USTONOGI, JAMRAJ, LEPILEMUROWATE, KRETY WORKOWATE, TRYB DORAŹNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, FUTURUM, WIELOKROTNOŚĆ, KATEGORIA, SUPINUM, RODZAJ GRAMATYCZNY, FAKCJA, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE, PLEMIĘ, TRYB, ADVERBIUM, KATEGORIA, PROGRAM, OKAPI, PRZYPADEK, TRYB, MANDAT, TRYB WARUNKOWY, POCIĄG OSOBOWY, SYRENY, SYBARYTYZM, TRYB, OPTATIWUS, ŚLEPCE, WAGA LEKKA, PRAWO FARMACEUTYCZNE, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, OPTATIVUS, KOMIZM, TRYB, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, KATEGORIA SŁOMKOWA, HEDONIZM, DZIOBAK, MOTYL NOCNY, WAGA, WAGA MUSZA, ŻABY WĄSKOPYSKIE, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, STRONA BIERNA, KATEGORIA, BEZROBOCIE JAWNE, PODGLĄD, CZAS PRZESZŁY, JEDNOKROTNOŚĆ, WYRAK, KATEGORIA GRAMATYCZNA, BIEG BEZPOŚREDNI, ANOLIS WODNY, PONOCNICA MIRIKINA, LUJ, MURARKA OGRODOWA, BIEG, METROSEKSUALISTA, GALAGO, OKAPI, MRÓWNIK, KLASA, TRANZYTYWNOŚĆ, MRÓWNIK, LICZBA, CONIUNCTIVUS, ROPUCHY STRUMIENIOWE, LICZBA, MULTIPLAYER, CZASOWNIK FRAZOWY, TRYB WSADOWY, DIALOG KONKURENCYJNY, ELITA, KONIUNKTIWUS, ZAKŁADKA, RZĄD, KATEGORIA SEMANTYCZNA, KLASA, SZCZEP, ROZKAŹNIK, KATEGORIA LEKKOŚREDNIA, WAGA LEKKOŚREDNIA, ASCETKA, DRZEWOŁAZOWATE, ZDANIE LOGICZNE, TRYB NIEPROCESOWY, REZULTATYWNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZALNY, KATEGORIA ŚREDNIA, JASTRZĘBIOWE, OSKARŻENIE PRYWATNE, LUJEK, NOMADYZM, KATEGORIA CIĘŻKA, CZAS GRAMATYCZNY, OLTP, BACHANTKA, SZPONIASTE, PRZECHODNIOŚĆ, PĄCZKOWCE, PROCEDURA, NOMINALIZACJA, TRYB, KOLCZAKOWATE, ASPEKT, CZAS PRZESZŁY, PRZYSŁÓWEK, IMPERATIVUS, GROTESKA, ADWERBIUM, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, TEJU WODNY, GRUPA PODATKOWA, TRYB KONWERSACYJNY, KATEGORIA SPOŁECZNA, WAGA CIĘŻKA, WĄSKOPYSKOWATE, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KATEGORIA OPEN, DIATEZA, TRYB BEZPRZETARGOWY, GATUNEK, ŚLUZICE, TRYB, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŚLEPUCHOWATE, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, TEMPORALIZACJA, SIDLISZ PIWNICZNY, FAKCJA KLASOWA, KOHORTA, TRYB ŻYCIA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, UNDEAD, KATEGORIA SUPERCIĘŻKA, SQUATTER, ASCETA, POCIĄG POSPIESZNY, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, MURARKA RUDA, NOZDRZAKI, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, PREDYKCJA, GALAGO, AMFISBENA, TRYB, NIEUMARŁY, MAŁY RUCH GRANICZNY, JEŻ AMURSKI, CHOMIKOWATE, CZASOWNIK MODALNY, USTONOGIE, TRYB, KATEGORIA MUSZA, KATEGORIA PIÓRKOWA, GRA SIECIOWA, IMPERATIWUS, CYSTOIDY, PRZYSŁÓWEK, NIEŻYWOTNOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, WYGODNICTWO, RODZAJ, PLUSKWIAK WODNY, NOSOROŻEC, ?SZAKAL.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYB kategoria gramat. czasownika (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYB
kategoria gramat. czasownika (na 4 lit.).

Oprócz KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - KATEGORIA GRAMAT. CZASOWNIKA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x