KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEŻYWOTNOŚĆ to:

kategoria i cecha rzeczownika, związana z desygnowaniem przez rzeczownik obiektu niebędącego istotą żywą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.895

ZAWIESZENIE BRONI, OTOCZKA MIELINOWA, SZCZENIACTWO, POLIO, SZTUCZNE OGNIE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ÚLAIRE, LORIA, KARTAGIŃSKI, WŁADCZOŚĆ, SPOWIEDŹ, BEŁKOTLIWOŚĆ, DONIESIENIE, ROZSZCZEPIENIE WARGI, TRANSLATOR, BRAHE, WIELKA WOJNA KOZACKA, DRABINA ANALGETYCZNA, FATALIZM, DODATEK AKTYWIZACYJNY, GRZECH, FERTYCZNOŚĆ, NEGOCJACJE AKCESYJNE, ZDOBNICTWO, INTELIGENCKOŚĆ, OSTRY DYŻUR, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ARMILLA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, COSTER, RODZINA PEŁNA, ŚNIADOŚĆ, RYNGRAF, NACIEK JASKINIOWY, TROP, TERMITIERA, PROSTOŚĆ, AKT ADMINISTRACYJNY, INTUICYJNOŚĆ, KOŃ TORYJSKI, STATECZNIK, WYCUG, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, MICRA, NORWID, PRZERZUT, BEZKRYTYCYZM, WYKRÓJ, FORD, UBÓJ, UNISONO, ŚCISŁOŚĆ, WYKONAWCA, MYDLANOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ZJADLIWOŚĆ, SZCZENIACKOŚĆ, PRZESTRZEŃ, SZCZEBIOT, KATEGORIA SEMANTYCZNA, BERMYCA, OKREŚLONOŚĆ, CZUPRYNA, IMMUNOSUPRESJA, KARELIA, ŚREDNICA KĄTOWA, PORZĄDEK PUBLICZNY, MELANCHOLIJNOŚĆ, POSTOŁ, WALEC KOŁOWY PROSTY, SPRĘŻYSTOŚĆ, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, JĘZYK LITERACKI, CYK, BYLEJAKOŚĆ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ŻÓŁW OLIWKOWY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, NAZGULE, GWARANCJA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ZWIERCIADŁO, LACHS, KOŃ, OWOCNIK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZALEŻNOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, BIURO LUSTRACYJNE, OKUPACJA, KLAKSON RĘCZNY, PORZĄDNOŚĆ, CHOJRACTWO, KOMBINACJA LINIOWA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ZATOR PŁUCNY, CHODNIK OBRONNY, ŻEREMIA, ATASZAT, KONTROLA DROGOWA, PRZYZWOITOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, LAKTACJA, CZEPEK, KRETYŃSKOŚĆ, PASAŻ, DOMINIKANIE, METODY, WĘŻYK, BLIŻSZOŚĆ, JUMPER, ZWARCIE, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, KOK, NAZWA ZWYCZAJOWA, SIMO, TYRANIA, ABAJA, KANAŁ, WRZÓD TRAWIENNY, PUSZYSTOŚĆ, GENIALNOŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, INDUKCJA, SAMOTNICZOŚĆ, GENIALNOŚĆ, PUNKT NASTAWCZY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, WYŚCIGI, STROIK, WIELOETATOWOŚĆ, CHORDOFON, NIESPOKOJNOŚĆ, ZMĘCZENIE, SKOKOWOŚĆ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, VITARA, EGZEKUCJA, DZIEWIĘCIU, CUKRZYCA, DŹWIĘCZNOŚĆ, HAIN, LOGAN, AUT, NAJDUCH, WIEDŹMIN, NIESŁUSZNOŚĆ, MANDYLION, PUSTY PIENIĄDZ, MYSZOWATOŚĆ, UŻĄDLENIE, BIPOLARNOŚĆ, GRANICA PAŃSTWA, ZAJĘCZA WARGA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ECCHI, GLOSA, WARTOŚĆ LOGICZNA, GDERLIWOŚĆ, GIMNASTYKA MÓZGU, PROWINCJA, GĘDZIOLENIE, ALARM OZONOWY, NIEMORALNOŚĆ, TRAGIZM, ŁUK DŁONIOWY, SERWITORIAT, DOBITNOŚĆ, AGREGAT, POZIOM SPOŻYCIA, POCIĄG POSPIESZNY, PRZECIWCIAŁO, REN, OPĘTANIE, ABISYNKA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, POŁAĆ DACHOWA, PASTORAŁKA, CIENKA SKÓRA, MYDELNICZKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, LUSITANO, NIEJAWNOŚĆ, CEZURA, NIEJEDNOLITOŚĆ, BON LOKACYJNY, MEDIALNOŚĆ, TAHITI, PRZESUWALNOŚĆ, PREFINANSOWANIE, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, ORGIA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, NIEREGULARNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, LEGANZA, ETOLA, POBLISKOŚĆ, ŻÓŁW BRUNATNY, ŚCISŁOŚĆ, PŁYTA PILŚNIOWA, TAU, KSIĄŻKOWOŚĆ, USTNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, WAPNO NIEGASZONE, BRYLASTOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, PASKUDA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, STRAJK OKUPACYJNY, KOHORTA, SSANIE, GENIUSZ, KULMINACJA, JEZIORO WYDMOWE, PRZYĆMIENIE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, KUREK, PASIAK, GDERLIWOŚĆ, SAMSON, BÓJ SPOTKANIOWY, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, WIECZNE PIÓRO, NADPRZESTRZEŃ, DOCHÓD NARODOWY, RĘKAWICA GOLFOWA, FALABELLA, PRZEJRZYSTOŚĆ, KUKŁA, MONARCHIA STANOWA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, ANTYFUTBOL, SYMETRIA FIGURY, KLAN, SYTUACJA DECYZYJNA, DEKIEL, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, CENTRALNOŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, SZTUBACKOŚĆ, PRZEWÓD, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, UNDOROZAUR, KIJ BEJSBOLOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ, SPOTKANIE MODLITEWNE, CZUCHA, CHARLES, POKŁAD GŁÓWNY, HIPOTEZA SUSLINA, TOUAREG, WIRUSY DSRNA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, GEN HIPOSTATYCZNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WYCZERPYWALNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, REZONATOR, KATEGORYCZNOŚĆ, PŁATANIE, MISJE, ŻARTOBLIWOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, DOMEK JEDNORODZINNY, SOLAMNIA, WIBROBETON, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KOŃ DOŃSKI, ROZETKA, ŚWIATŁOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, OSŁONKA RDZENNA, SCEPTYCYZM, WIELOETAPOWOŚĆ, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, NIEPODZIELNOŚĆ, PRODUKCJA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, KONCERT, USTAWNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, BORDER, HYBRYDALNOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ?BULIONER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEŻYWOTNOŚĆ kategoria i cecha rzeczownika, związana z desygnowaniem przez rzeczownik obiektu niebędącego istotą żywą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEŻYWOTNOŚĆ
kategoria i cecha rzeczownika, związana z desygnowaniem przez rzeczownik obiektu niebędącego istotą żywą (na 12 lit.).

Oprócz KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KATEGORIA I CECHA RZECZOWNIKA, ZWIĄZANA Z DESYGNOWANIEM PRZEZ RZECZOWNIK OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO ISTOTĄ ŻYWĄ. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x