CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARGINALNOŚĆ to:

cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 12 lit.)MARGINESOWOŚĆ to:

cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.128

ŚCIANKA, PRZEZORNOŚĆ, WYCIERACZKA, PANCERKA, SZACHT, PLEKTRON, ANOMALIA TERMICZNA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, UNIWERSAŁ, KUC SZETLANDZKI, SOCZEWKA, OBWÓD AUTONOMICZNY, DIATRYBA, KANARKOWOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KOD DWUWARTOŚCIOWY, WIERCENIE, FERTYCZNOŚĆ, FILET, WĘGLÓWKA, DYKTATORSTWO, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, STOWARZYSZENIE, OPASANIE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, CUDZOŁOŻNICA, ODSYŁACZ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, FAKTURA, AMBRAZURA, LEWAREK, KALANDER, KARAWANA, BEZLOTKI, TWIST, OBCHÓD, WOSK, KASECIAK, DYSZEL, IDEALIZACJA, KARAFECZKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KOT, DACH ŁAMANY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, SUPRAPORTA, TRANSMISJA, GŁUPKOWATOŚĆ, SEKSTET, BŁYSZCZ BIZMUTU, ANON, KANAŁY, KUOKA, MIKS, SĄD PODKOMORSKI, DZIEŁO ŻYCIA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, GRZEBIEŃ, BOWLS, WIERTACZ, NIEUCHRONNOŚĆ, ŚMIESZKA, MUFKA, LOTOKOT, ZACHYŁKA, UCHO, PATENA, PRZEBIEGŁOŚĆ, OGNISKO, DZIÓB, ŁOBODA, TERMOJONIZACJA, DOLNOSASKI, BIURO, MĄDROŚĆ, BAJADERA, ADRES, SKUNKS, KOLORYT, RADA, BECZKA PROCHU, OPONA, PRZEPIĘCIE, JAD PSZCZELI, KSIĄŻKA ADRESOWA, PIERZASTOŚĆ, NIECKA BASENOWA, JĘZYK EZOPOWY, WŁĄCZNIK, NOCEK WĄSATY, SKŁAD, LOFIKS, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, KONTAKT, AGENCJA, KARTA WIZYTOWA, HUMANISTYKA, GWINT, PŁUCZKA WIERTNICZA, OBSERWATORKA, GOTOWOŚĆ, HEL, POZABIBLIJNOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, PRAWDA, NEFROLEPIS, SPARING, WIDMO, OTĘPIENIE, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, FUNT-SIŁA, SOPRANISTA, MUZA, OPAŁ, NANERCZ, GORGONZOLA, PAKLON, INSTRUMENT MECHANICZNY, MEDALION, PIERWSZOŚĆ, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, BANDYTYZM, ŁAJNO, PRODROM, WYPYCHACZ, ZAMSZ, CHOMIK TURECKI, INTENSJA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KĄT, EKSPOZYCJA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FOTOALBUM, RELACJA, LAWATERZ, BURAK STOŁOWY, MURARKA RUDA, PAWĘŻ, CIĄGNIK BALASTOWY, OJCIEC CHRZESTNY, PRZYBYTEK, ŁĄCZNIK GAZOWY, GALASÓWKA, WIATR, LINIA CZYSTA, EGZONUKLEAZA, REHABILITACJA, PALIWO KOPALNE, SZKARADZTWO, SANDWICZ, PAŃSKOŚĆ, KLAUZULA DUALNA, RANA, GRA WYŚCIGOWA, OPŁATA CZYNSZOWA, KOZIBRÓD, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, NIECZYNNOŚĆ, MAKROCYTOZA, STYGOKSEN, NIEROZŁĄCZKA, SCYT, MAKROPOLECENIE, KONFIGUROWANIE, KARP PO POLSKU, ALKOWA, PARK MIEJSKI, MAGAZYN, MADZIARSKI, TAJNE NAUCZANIE, TANIEC, LOGIKA NIEFREGOWSKA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, ODBÓJ, SZLACHCIURA, MOCZ, AHISTORYCZNOŚĆ, EUKARIOT, BADANY, REIFIKACJA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, UCHO, DZIAŁOWIEC, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PUCHAR, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE, RAMIENICOWE, SUBSTANCJA OBCA, OLBRZYM, KAKADU, TREŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, NEANDERTAL, ROD, STYLISTKA, BŁONA LOTNA, WIRTUOZERIA, AUTOMOBIL, GRAF PRZEDZIAŁOWY, STRATEGICZNOŚĆ, WRĘBNIK, PRZEZIERNIK, DRUHNA, WOLUMEN OBROTÓW, ZEPSUTOŚĆ, KOMPENSATOR, BAKARAT, CUDZOZIEMSKOŚĆ, UJŚCIE, MIODNIK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, DOWCIPNIŚ, KAZIRODCZOŚĆ, WELON, ZIEMNIACZEK, OBÓZ, ADVOCATUS DIABOLI, KUPA, DUCH OPIEKUŃCZY, KOLIDAR, DZIEŁO OTWARTE, MOWA EGOCENTRYCZNA, SILNIK, KOTWICA ZAPASOWA, KITAJ, NAPRĘŻACZ, NATRĘTNOŚĆ, SPARTANKA, KREW Z MLEKIEM, DZ, MŁODA, BASKINKA, PORWAK LODOWCOWY, RECYDYWISTA, FETA, NAPADZIOR, PŁEĆ, MILANEZ, TABUIZACJA, WIZUALNOŚĆ, ANTYWIRUS, UKŁAD FIZYCZNY, JASZCZURECZKA, DŻUNGLA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, TEMPO, NIELOGICZNOŚĆ, JESIOTR ROSYJSKI, ASFODEL, WICEMISTRZ, SKURCZ, BOMBARDA, SŁUŻKA, PRZECIER, DYWESTYCJA, AGROWŁÓKNINA, ZABIEG, FAZA, PARA MINIMALNA, GŁUPKOWATOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, POUSSIN, SAUNAMISTRZ, UTYLITARYZM, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, HARFA EOLSKA, MIKROFON CEWKOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, POWIERNICTWO, TAGER, WSZECHWŁADNOŚĆ, LOKACJA ATELIEROWA, URCEUS, USTRÓJ RODOWY, DRUK ULOTNY, MARAN, BALON, KORZYSTNOŚĆ, ALTERNATYWA, KRZYŻAK ROGATY, PODCAST, KLAUZULA UMOWNA, NOTKA, OBRÓBKA, BRODAWKA STÓP, KORSARZ, POJEDYNCZOŚĆ, TRAGIZM, NASTAWA, KASZTAN, BIEGUN MAGNETYCZNY, ?RANWERSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARGINALNOŚĆ cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 12 lit.)
MARGINESOWOŚĆ cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARGINALNOŚĆ
cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 12 lit.).
MARGINESOWOŚĆ
cecha tego, co jest mało lub mniej istotne, nieważne, poboczne (na 13 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST MAŁO LUB MNIEJ ISTOTNE, NIEWAŻNE, POBOCZNE. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast