DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROJEKT to:

dokument z rysunkami i obliczeniami, który zawiera dane techniczne potrzebne wykonania urządzenia lub budynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROJEKT

PROJEKT to:

plan, schemat, szkic czegoś, zarys czegoś (na 7 lit.)PROJEKT to:

zamiar zrobienia czegoś, koncepcja, pomysł na coś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.088

GĘŚ, KAMELIA, OTWÓR DRZWIOWY, IMIONISKO, SALATERKA, BARANI ŁEB, CHOŁODEĆ, OFIARNIK, CO, POWIĄZANIE, GRAFICIARZ, PRZYBUDOWA, ZNAK ZAPYTANIA, STECZKA, DŻET, SKARYFIKACJA, LIMFOBLAST, PIEC PŁOMIENNY, RĘCZNIAK, PORCELANA STOŁOWA, POLE DRUMLINOWE, PRĄD MORSKI, ILOCZAS, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, ELITARNOŚĆ, DOKTOREK, DWUMECZ, GÓROŁAZ, STRĘCZYCIEL, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, WOSK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, FLAK, DYNAMICZNOŚĆ, RECEPTARIUSZ, SIORKA, WITAMINKA, PYZATOŚĆ, ŚCIANA, APANAŻ, AUTOMAT TELEFONICZNY, CIĘŻKA ARTYLERIA, OCIOS, STARZENIE MORALNE, UZYSK, ELIKSIR ŻYCIA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, TAPETA, KUPON PODARUNKOWY, WADA WZROKU, ADAPTACYJNOŚĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, FREE JAZZ, PRÓŻNIAK, RAMIĘ, POWIETRZE WENTYLACYJNE, LEGOWISKO, PRZEJŚCIÓWKA, CARSTWO, ŁONO, OGNISKO, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, DZIEŁO OTWARTE, STILON, MONOGAMIA, PTASZEK, KOS, FOTEL OBROTOWY, CZARODZIEJSTWO, PODWÓJNY AGENT, KONSERWATYWNOŚĆ, ARSENIAN(III), KNOT, DEVELOPER, PRAWO MAJĄTKOWE, GRZYWNA, AUDIOBOOK, ANEGDOTA, KANAPA, GRABINA, PROJEKT, RAKIETA, MŁODZI, SZPATUŁKA, SYGNAŁ ZIELONY, GERONTOKRACJA, NEKTAR, NATRYSK, KRZYŻAKOWATE, BENCHMARK, POKAL, BERBEĆ, SKOPEK, PRYMITYW, REDAKTOR TECHNICZNY, BLOKADA, WCIERKA, RÓW MELIORACYJNY, ZBROJA ŁUSKOWA, PLAFON, JARZYNIARZ, SYSTEM KASTOWY, ANALITYK, MOŁODYCA, WERSJA LEKTORSKA, MAKLER, KOMBINACJA, CHLEB PYTLOWY, KORA, CHŁYST, RADIOELEKTRYKA, INTERGLACJAŁ, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, LAGUNA, PROMIENNIK, ZASADA, ROZWÓJ ZARODKOWY, SZYJA, RACHUNEK OPERATOROWY, GÓRNICA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ZAPISYWACZ, ANTAŁEK, ARENDA, MISTRZ MURARSKI, UKŁAD CAŁKUJĄCY, DZIELNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, KRAN, ODMA OPŁUCNOWA, SZYSZKA, VADEMECUM, STRATEGIA, KSIĘGA, PŁATKONOS OGNISTY, REDAKTOR NACZELNY, KATATONIA, BROŃ BIAŁA, WIĘZADŁO OBŁE, ALBUMIK, BLOCZEK, KOŃCÓWKA, UŁAMEK PIĘTROWY, SEPTET, TOPOS, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, SZTYCH, PRAWO WEWNĘTRZNE, TOFFI, MUZYKA CERKIEWNA, RESTART, SUCHOWIEJ, BARWICZKA, AKROBATYKA SPORTOWA, SZTUBAK, NIEMRAWOŚĆ, SZMELC, POSTOŁ, RUS, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, SUBSTANCJA OBCA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SAMOORGANIZACJA, KLONOWANIE, KRÓL, STEK, WASZA WYSOKOŚĆ, ROBOCIK, ZNACZNIK, DZIUPLA, ORKUS, RING, CIĄG, KAREL, SZCZĘK ORĘŻA, STREFA POŻAROWA, PRZETWÓRCZOŚĆ, WYCHODŹSTWO, KOT, KISZONKA, KABEL, DOKUMENT, AMBASADOR, NADZIEMNOŚĆ, ODSTĘP, KONSTYTUCJA, DOCHTÓR, TAJEMNICA, LESZCZYNA, TARTALETKA, FORMA, OBSADA, MINERAŁ, ZATOKI, DINO, SŁODYCZ, OWOC POZORNY, KOMEDIANT, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, BIFURKACJA, BAWEŁNA, PRZYPAŁ, FOKI, QUADCOPTER, OŚWIETLACZ, STANOWISKO, WSZARZ, COŚ NA ZĄB, APARTAMENT, ŁATA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, TLENOWIEC, CZESALNIA, MAJDAN, WÓDKA, PUNKT ODNIESIENIA, DOKŁADNOŚĆ, CIĄG POLIGONOWY, SZYSZKA, BURKA, WIMANA, MEMBRANA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PUNKT WYJŚCIA, DRUŻYNA, KRÓWKA, TUTORIAL, KLEROMANCJA, MONTAŻ, LIBERIA, DOCHÓD WŁASNY, POWŁOKA GALWANICZNA, KOMBATANT, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, REKOMENDACJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, TREPY, HACKAMORE, TRANSPORTOWIEC, ZRZĘDNOŚĆ, KOMENDATARIUSZ, FILET, FUTURE SIMPLE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SZTUCIEC, ŁAWA KOMINIARSKA, GLAZURA, KOGNITYWIZM, SŁUP, PIÓRO, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, CZARODZIEJ, CIERPIĄCY, WIDMO SYGNAŁU, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PRZEBIERANIEC, CEREMONIA ZAPACHOWA, RABA, BINDA, SPRZĘG, PRZERÓB, EXPAT, OSIEDLENIEC, ŚWIĘTY JAN, BIEGACZ, SZKIC, DYSPENSA, KĘPA, ODEZWA, STRATA, POPRAWA, BUT, WELIN, BARANEK, MROZIWO, KOSZULKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ŻEBRO, TONAŻ, BINDA, SAJGONKA, BAREŻ, AFERALNOŚĆ, REFLEKS, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DZIEŁO, LODOWIEC REGENEROWANY, NOSICIEL, ZAKON KLERYCKI, KURANT, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KLERK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, EWOKACJA, AŁYCZA, DZIEDZICZNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ?POWIASTKA FILOZOFICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROJEKT dokument z rysunkami i obliczeniami, który zawiera dane techniczne potrzebne wykonania urządzenia lub budynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROJEKT
dokument z rysunkami i obliczeniami, który zawiera dane techniczne potrzebne wykonania urządzenia lub budynku (na 7 lit.).

Oprócz DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DOKUMENT Z RYSUNKAMI I OBLICZENIAMI, KTÓRY ZAWIERA DANE TECHNICZNE POTRZEBNE WYKONANIA URZĄDZENIA LUB BUDYNKU. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x