SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYTOSTATYK to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.)LEK CYTOSTATYCZNY to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.)LEK PRZECIWNOWOTWOROWY to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.109

ANTECEDENCJA, DUŃSKI, OPERACJA, KREACJA, KONSOLIDACJA, BOSSA NOVA, MECENASOSTWO, PRZECHOWANIE, SAMOPOMOC, ESTETYKA, ŻAGIEW, ZBRODNIA, KRUCHE CIASTO, DUMP, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, FOTEL KLUBOWY, PRZYŚPIEW, POGROM, PAPILOT, INNA PARA KALOSZY, MINIATURA, ZIELE, SPOIWO BUDOWLANE, BAGAŻOWY, OSKARŻYCIELKA POSIŁKOWA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, NIEOSTROŚĆ, RUG, DYWIZJON RAKIETOWY, KILKAKROTNOŚĆ, BALOT, DUROPLAST, MUZYKA ELEKTRONICZNA, CZUBEK, DOROTA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, 1,4-BENZOCHINON, ĆWICZENIE, WYJAZD, OBSZAR WIEJSKI, ALLELOPATIA, PIERWSZY, ZAPRAWA KLEJOWA, KURACJA UDERZENIOWA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, TAPETA, KAPONIERA, CUGANT, RODZAJ, KOGUT, PORCJA, TKANKA NERWOWA, OPLOT, ORGANIZM WYŻSZY, DROGA TWARDA, STRZAŁ, POWTÓRKA, EMBRIOGENIA, JOGURT, OGONEK, KUKIEŁKA LESSOWA, DOK, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, TYGRYSIE OKO, PRĄTNIKOWCE, OTOCZKA BAKTERYJNA, ANKSJOGENIK, KRAJE, PAROWANIEC, CZOŁÓWKA, KISZKA PASZTETOWA, PICA, MAŚLANKA, PARAWANING, TRÓJKĄT, WAŻNIK, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ŁUNA, MONIZM, NIEWIERZĄCY, OKOP, SPŁYW, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZASADA REAFERENCJI, SONAR, BIOGEN, KHMERKA, HOOKE, MUZYKA PROGRAMOWA, BBS, KASZA, PUSTAK, WIR PYŁOWY, NARY, RZECZOWNIK POSPOLITY, WARIACJE, KORPUS, SZCZUDŁO, MINIATURKA, RIKSZARZ, FONDUE SEROWE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, HAMULEC, SZTUCER, INWAZJA, KURZYSKO, PEŁNIA, HASZTAG, PREFEKT, DYSOCJACJA TERMICZNA, BENZYNA SYNTETYCZNA, SZYSZKA, AKWEN, NIEWYPARZONY PYSK, FORMANT, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, SĘKACZ, SZCZOTECZKA, PRZEPIS KOŃCOWY, MATERIAŁ BUDOWLANY, DUBELTÓWKA, EKOLOGISTYKA, HANDEL ZAGRANICZNY, AGENCJA, PRZEDZIAŁ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, BASEN ARTEZYJSKI, LEJ KRASOWY, FRAZA, PALIWO GAZOWE, NAGRODZENIE, ODTWÓRCA, POMNICZEK, LALKARSTWO, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WOJSKO FEDERALNE, POPELINA, NAZWA RODOWA, EDYKUŁA, SALA, TUTOR, KOREGENT, KREPDESZYN, WRĘGA, TROLLKONTO, AKORD, WŁASNOŚĆ, KOMISJA REWIZYJNA, ZBOCZENICA, JEDNOSTKA NAUKOWA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, PRZYGOTOWANIE, TRANSPORTÓWKA, SŁAWA, PIĄTY, CIAŁKO KIERUNKOWE, PASZTECIK, ZWAŁY, DINAR, EKSPOZYCJA, JAGODÓWKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SYSTEM OBRONNY, SMALCZYK, ZATOKA, PODGLĄD, METABOLIT, CHUSTA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SRACZKA, CIEMNIK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, FAKTURA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, GENDER, ZASADA PODCZEPIENIA, INWALIDA WOJSKOWY, GŁÓWKA, BROKER, GABINET, NAWÓZ MINERALNY, SZTYFT, BAŁAMUTNICA, PANEGIRYSTA, NAŁÓG, GŁOWA KOŚCIOŁA, ZBIORKOM, RAJD GWIAŹDZISTY, OBŁO, DRÓŻKA, PRACA INTERWENCYJNA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, PUDEL, SKARB, AGROGAZ, OŚWIETLENIOWIEC, WRAK CZŁOWIEKA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ZŁOCIENICE, STROP KLEINA, HAK, PULPA, ANTYFONA, PAWĘŻ, MOTOR, OŚCIEŻE, CONCEPT ART, KRWAWNIK, BARANEK, GUMA, HEADHUNTER, FASOLKA MUNG, KARTAUN, TRYLINKA, GIERASIMOW, KARAWANA, KINO, BUM, DZIANINA, KRUPNIK, REZERWA, DUCHOWIEŃSTWO, POLE GOLFOWE, PEREŁKA, STUZŁOTÓWKA, SEQUEL, WEŁNIAK, CHRANCUSKI, WARIACJA, PODUSZKA SYNTETYCZNA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ŻAŁOBA, SREBRO, MOST PONTONOWY, PROWINCJA, GROMNICA, PRZEŚWIETLENIE, WYWABIACZ, TRAGICZNOŚĆ, WCIERKA, PATOGEN, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KARA UMOWNA, MCHY WŁAŚCIWE, SPECJAŁ, PLATFORMÓWKA, BAKTERIOSTATYK, OBLĘŻENIEC, MAGNETON JĄDROWY, GEOFIT KORZENIOWY, PLAMKA FORDYCE'A, MASZYNKA, AKOMPANIAMENT, BERLACZ, ŁZAWNIK, REKOMPILACJA, CZAS, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, KOŁO POLARNE, NARÓD, PRZEWÓD, KOLEUS, BORDER, SZEŚĆDZIESIĄTKA, LĘK, CHWALCA, NIEZDARSTWO, TRACKBALL, KONSERWA, JĘZYK NAUKOWY, KONWOLUCJA, CZĄSTKA DZIWNA, ROSOŁEK, BALSAM, WYŁAPYWACZ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, INSTRUMENT FINANSOWY, AKRECJA, PARAFARMACEUTYK, TARLATAN, GRANULAT, PRAWOMOCNOŚĆ, PERŁOWIEC, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, BALONET, STRAPONTEN, WITAMINKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MIKOZA, KONTUR MELODYCZNY, KARABINIER, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, FERMA, OSŁONOWOŚĆ, ?LAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYTOSTATYK substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.)
LEK CYTOSTATYCZNY substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.)
LEK PRZECIWNOWOTWOROWY substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYTOSTATYK
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.).
LEK CYTOSTATYCZNY
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.).
LEK PRZECIWNOWOTWOROWY
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x