Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYTOSTATYK to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.)LEK CYTOSTATYCZNY to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.)LEK PRZECIWNOWOTWOROWY to:

substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.470

FUNKCJA CELOWA, ODNALAZCA, RETROGRADACJA, ZARAZA, POLONISTYKA, SCHAB, RURA GŁOSOWA, BUTERSZNYT, JĄDRO, PATRON, MNIEJSZE ZŁO, MARKIZA, HARPUN, REKOGNICJA, DEMONSTRACJA, PĘCHERZYK, PORT MORSKI, BALDACHIM, WRZECIONO, SIODEŁKOWCE, SKAFANDER, KAMIENIARZ, WYSTARCZALNOŚĆ, ŻURAWIK, DOLNOPŁAT, TIOSÓL, BER, GOTYK, HYDROBUS, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, DEKONTAMINACJA, NOTABL, DRĘTWA, CZEREŚNIA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KULT, ESKONTO, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ZWŁOKI, WŁÓKNO, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KB, BASEN, ŁAPACZ, PADWAN, KOMIN, OCZKO, GLORIETA, OGÓR, KRYNOLINA, FILIGRAN, TENDENCJA, RUBASZNICA, BIEGUN ANIMALNY, GNÓJ, CIĄGOTY, KOSZTORYS INWESTORSKI, GEEK, REGION STREFOWY, KUPA, ODTWÓRCA, INSIMBI, TORPEDA, TERYNA, OSTATNI MOHIKANIN, STREFA NADGRANICZNA, MROZEK, ŚWIEŻAK, PIANOLA, STOŻAR, TALERZ, STRZELEC WYBOROWY, KLAG, POSADZKA, LINIA MONTAŻOWA, MAPA TEMATYCZNA, ŚWINIARKA, ETERYCZNOŚĆ, COLA, GRAFFITI, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BLUZA, EKLER, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, WSPOMINKI, BLUZG, MYKOHETEROTROF, ZAGROŻENIE, IZOTERMIA, REFLEKS, WINO DESEROWE, SIEĆ WODOCIĄGOWA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, PUCH KIELICHOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, PENSJA, BUŁGARSKI, PŁÓTNO, CENTRUM URAZOWE, BOLERO, SPADKOBIERCA, KARBURYZATOR, STRACH BIERNY, HIPODROM, WĘGIERKA, SPRAWUNEK, OPASŁOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, RUCH IZOSTATYCZNY, OSTINATO, GOLONKA, POMPA POŻARNICZA, ŁAŃCUSZEK, MADRAS, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KOŁO SEGNERA, BARANEK, KOMISJA SKRUTACYJNA, CIAŁKO KIERUNKOWE, MAŁA OJCZYZNA, KLEJÓWKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, TROCINÓWKA, GLIKOZYD FENOLOWY, SZYK, ZATOPIONA DEPRESJA, OCHRONNIK, MORENA, LUSTRO, ZDARZENIE PRAWNE, BROŃ, ADWENTYSTA, PEPICZEK, KASZTELAN, TIPI, GRÓDŹ, PODMIOT GRAMATYCZNY, OBSŁUGIWANIE, BANDAMKA, MARTWIAK, UPADEK, DMUCHAWKA, PISECZNICZKA, BIOGEN, DZIECIACZEK, LIDER, TRANSKRYPCJA, TYGIEL, WIDEO, GUMA, HULAKA, CZEBUREK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, WIELOKROTNOŚĆ, ODSYŁACZ, DIAMENT, KLAUZULA UMOWNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KANAŁ, MATOWOŚĆ, BŁOTNIAK, MIZUNA, SORBENT, ODSYŁACZ, BEZGŁOŚNOŚĆ, AKTORKA, PIKIETA, MAFIJNOŚĆ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CENZURA, KLINIEC, REKTYFIKAT, BAKTERIOCYD, WERBENA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CIOCIA, KATIUSZA, BONANZA, STUZŁOTÓWKA, KAŁAMARZ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SIATKA, GLORIA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KOŹLAREK, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, CYCERO, SZAŁAS, DYFUZJA KULTUROWA, HASŁO, RYM NIEPEŁNY, GATUNEK ZAWLECZONY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, DEGENERACJA, FISTUŁA, DEALER, EKSPOZYCJA, WYLĘGARNIA, SESJA, KROPLA, MONK, JEŻOWCE, TIUL, WYDAWNICTWO ZWARTE, GABINET, GIROSKOP, WZÓR UŻYTKOWY, MIŁOŚĆ, OCIOS, OBROŻA, RADIOODTWARZACZ, PIEPRZ, WZIĘCIE POD WŁOS, FORYŚ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, FERETRON, PUDER, TRANSFER BUDŻETOWY, ZABYTEK, CHWYTNIK, ŁYŻKA, PRZEMYT PLECAKOWY, BRZOSKWINIA, SKŁAD, ROLADA, TURYSTYKA SEKSUALNA, FOSFORYT, LICZARKA BANKNOTÓW, CZERNIDŁO, PERSONA, OSEŁEDEC, HOMOGENIZACJA, FAŁDA, PROFIL KAUZALNY, WRZĘCHY, OSZOŁOM, ANGIELSKA FLEGMA, PARTYCYPACJA, KLEJONKA, TRANSURANOWIEC, CLERESTORIUM, PRZYCZÓŁEK, ANTYBIOZA, FRANCZYZA, REFREN, SZWALNIA, PATOGENNOŚĆ, NEFROLEPIS, CYNGLE, PANEL ADMINISTRACYJNY, NACZYNIE, MINORKA, UBRANIE OCHRONNE, WIZYTÓWKA, TRANSPORTER, ORBITA POLARNA, SPERMATOGONIA, ZMOWA CENOWA, ELEWATOR, EDYKUŁ, WDZIĘK, POCHODNIK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, HULAJGRÓD, ARKUSZ POETYCKI, KAJMAKAM, BRAMKA, UMOWA ADHEZYJNA, CHORÓBKA, SMYCZ, FLOPS, POCHŁANIACZ GAZÓW, ŚWIECA, NOWENNA, STRZELNICA SPORTOWA, OKRES INTERGLACJALNY, MARYNARCZYNA, WIEŻA HEJNAŁOWA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, IMINA, GRAB, DYL, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PUSZKA, KLIN, EDYKUŁA, KOZACZKA, ADRES, PANTOGRAF, WSPÓLNOTA, ANTYSZTUKA, BUDLEJA, ZAŚPIEW, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, SŁOMA TARGANA, DRZEWO IGLASTE, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA NATURALNA LUB SYNTETYCZNA UŻYWANA W CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW, DZIAŁAJĄCA TOKSYCZNIE NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cytostatyk, substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.)
lek cytostatyczny, substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.)
lek przeciwnowotworowy, substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYTOSTATYK
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 10 lit.).
LEK CYTOSTATYCZNY
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 16 lit.).
LEK PRZECIWNOWOTWOROWY
substancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x