OSOBA PŁYWAJĄCA SPORTOWO NA ŁODZIACH, KAJAKACH; ŻEGLARZ LUB OSOBA, KTÓRA PŁYWA, UPRAWIAJĄCA SPORT PŁYWACKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODNIAK to:

osoba pływająca sportowo na łodziach, kajakach; żeglarz lub osoba, która pływa, uprawiająca sport pływacki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WODNIAK

WODNIAK to:

harcerz, który jest sprawnym żeglarzem, odważnym pływakiem i doskonale zna techniki harcerskie (na 7 lit.)WODNIAK to:

Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych (na 7 lit.)WODNIAK to:

zaburzenie polegające na nagromadzeniu płynu ustrojowego w jamie ciała lub narządzie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PŁYWAJĄCA SPORTOWO NA ŁODZIACH, KAJAKACH; ŻEGLARZ LUB OSOBA, KTÓRA PŁYWA, UPRAWIAJĄCA SPORT PŁYWACKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.755

WIELKA JEDNOSTKA, DROBIAZG, CELOZJA, SKĄPIARZ, PRAKTYCZNOŚĆ, RACHUNEK ZDAŃ, PENSJA, ADVOCATUS DIABOLI, MARA, RODODENDRON, LUSTRO, PIERWSZEŃSTWO, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, PROFIT, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ŁYK, CZARKA, POMIDOR, ANTYSEPTYK, WARIACJE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ESKADRA, KABESTAN, EUROREALISTA, SKALA, INWALIDA WOJENNY, NÓŻKA, ABSORPCJA, ŻUŻLOBETON, EROTOMAN, FONDUE, MOC ZNAMIONOWA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, SIŁA ROBOCZA, WELWET, KONIEC, GNIAZDO, KUCHNIA GAZOWA, IMAGE, BIURO PARLAMENTARNE, ŚNIEŻNIK, MARTWA FALA, CZAS PRZESZŁY, BAND, PRZEJAW, KITESURFERKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, MASŁO, NOTARIAT, EPIGRAF, FILM OBYCZAJOWY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, POJEDYNKA, ROBUSTA, MAŁOPOLSKOŚĆ, ŁOŻNIK, DOSTOJNIK, REGUŁA, JEDNOWŁADCA, PRÓBA, FAB LAB, PALINGENEZA, KOLEJ LINOWA, TRANSAKCJA SPOT, POLIFONIA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, KORTYNA, ZAMIANA, JAZ, GORĄCZKA PONTIAC, ZAPŁON, BALANGOWICZ, PUNKT OKOSTNOWY, BUTLA, PĘCHERZ, OBJAW ZASŁONOWY, DZIAŁ PERSONALNY, AKROBACJA, IZOMER, CIĄGACZ, ULICZNICA, WIENIEC, ANIMATOR LITURGICZNY, SMILEY, WZIĘCIE POD WŁOS, OTWARTOŚĆ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ANALIZA FUNKCJONALNA, TOR, PLURALISTA, KIESZEŃ, DERYWACJA ALTERNACYJNA, UGNIATARKA, BLOK, RDZA, KOŃ TROJAŃSKI, PUCH KIELICHOWY, ZARYS, KLEIK, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, MODYFIKACJA, EWANGELIA, VADEMECUM, DIVA, POKRZYWA, INWALIDA WOJSKOWY, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KAWA BEZKOFEINOWA, KALEKA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, MUFKA, KONIEC ŚWIATA, ZWIERCIADŁO, BAKAŁARZ, ALDEHYD, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TOUROPERATOR, KATODA ŻARZONA, ŁEBEK, NIEZMIENNIK, MANSZETA, RYBA PO GRECKU, PRÓG PODATKOWY, KĄT PROSTY, REGION STREFOWY, ROTA, AKADEMIA, REGENT, MARNOTRAWCA, SZEFOWA KUCHNI, KOSZTORYS INWESTORSKI, ŁÓŻKO, DOGODZENIE SOBIE, LIGATURA, CENZUS MAJĄTKOWY, KOLCOROŚL, KRAB, KOLOR OCHRONNY, MATKA, AKROBATYKA SPORTOWA, MARTWY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ŚLIWKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, CHARTER, ABLUCJA, LADA, CZAS ZIMOWY, RZECZ PRZYSZŁA, MANIERA, KORD, SZWADRON ŚMIERCI, ŁAŃKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WIZYTÓWKA, PAROWCZYK, MINUTA, ZRAZÓWKA, REFLEKS, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PANŚWINIZM, KANCONETA, KONDYCJA FINANSOWA, MAŁPOLUD, AKOMODACJA, OFIARA, SANDALIN, SKRĘTNIK, CZEKOLADA GORZKA, ŻYWA PAGINA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PROLEK, WORECZKOWY, KRUCHE CIASTO, MÓL KSIĄŻKOWY, ANALIZA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ŚWIAT, MUZYKA CERKIEWNA, WIOLINISTA, BEAN, NARKOTYK, GUMNO, ŁUSKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SZYFER, NASIERDZIE, WODOROSIARCZEK, MASZYNA ENERGETYCZNA, CIS POSPOLITY, ŻEBRO, DERYWAT, UPROWADZENIE, ŻAGIEW, PASEK, SEKS ORALNY, SKAŁA WULKANICZNA, PUSTA STRUNA, KAŁAMARZ, POSTING, KŁĘBEK NERWÓW, BEŁT, CHAMSKI CYC, ELEMENT, DEZINSTALACJA, DESTRUKCYJNOŚĆ, TANIEC, ANALFABETA, NIEWIERZĄCY, DWUDZIESTY PIĄTY, KANONIK, STANDARD EMISYJNY, ZAMEK, FOTORECEPTOR, SYGNAŁ CIĄGŁY, DOWÓD ONTOLOGICZNY, MUSZKA, KOŃ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NIEMIASZEK, TERAPIA REINKARNACYJNA, SKOPEK, BASEN ARTEZYJSKI, DOBRO PRAWNE, OPERA, AMBICJUSZ, FORMACJA, CUG, KULTURA MATERIALNA, METAL NIEŻELAZNY, KARTAUN, CUGANT, WSTAWKA, UZDATNIACZ, OPOZYCJA, KIOSK, WIERCIPIĘTA, KAZACZOK, ESPRINGOLA, CIEPŁE KLUSKI, NIEREGULARNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, MULTIKULTURALIZM, MROZIWO, PULPIT, MACHANIE RĘKĄ, KONTRAKT TERMINOWY, MENEDŻER, HOMOGENAT, WYKLUCZENIE, REFERENDUM LOKALNE, HERB, POMURNIK, JĘZYK, DZIEŁO ROGOWE, PÓŁWYSEP, ADHEZJA, REN, SEKSUOLOGIA, KARRUKA, SKALA, ZAPISOBIORCA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ARANŻER, KOŁO HISTORII, KRYNOLINA, KRYSTALOMANCJA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, BUDYŃ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WZGARDZICIEL, PROMIEŃ, STACJA, BURRITO, UDAR, KAMIONKA, ZABORY, NAPASTNICZKA, FACSIMILE, WIELOKROTNOŚĆ, NASŁANIEC, CEREMONIA, TOR, DOBIEG, ŻÓŁTODZIÓB, TESTOWANIE WZORCOWE, PISTON, SAMOLOT BOMBOWY, PARAFRAZA, POTAPOW, WYBRANEK, OTWARTOŚĆ, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, CYMBAŁ, BIOGEN, OBENAUTA, OKTET, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osoba pływająca sportowo na łodziach, kajakach; żeglarz lub osoba, która pływa, uprawiająca sport pływacki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA PŁYWAJĄCA SPORTOWO NA ŁODZIACH, KAJAKACH; ŻEGLARZ LUB OSOBA, KTÓRA PŁYWA, UPRAWIAJĄCA SPORT PŁYWACKI to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODNIAK, osoba pływająca sportowo na łodziach, kajakach; żeglarz lub osoba, która pływa, uprawiająca sport pływacki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODNIAK
osoba pływająca sportowo na łodziach, kajakach; żeglarz lub osoba, która pływa, uprawiająca sport pływacki (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA PŁYWAJĄCA SPORTOWO NA ŁODZIACH, KAJAKACH; ŻEGLARZ LUB OSOBA, KTÓRA PŁYWA, UPRAWIAJĄCA SPORT PŁYWACKI inni sprawdzali również:

zatoka Morza Białego u brzegów Federacji Rosyjskiej - (Płw. Kanin) ,
półkolista widownia wznosząca się ku górze, np. w sali koncertowej ,
niski, krępy koń ,
zgraja, banda ,
muzyka, do której tańczy się tarantellę ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
lekceweważąco, pogardliwie: osoba, która dorobiła się majątku i pozycji społecznej, wkroczyła na salony nie będąc osobą uprawnioną do tego z urodzenia, rażąca swoim brakiem ogłady, prostackim gustem itp ,
ptak z rzędu łaźców; Eurazja, Afryka ,
pokrywa garnki szkliwem ,
zastępca szefa banku ,
francuska marka ekskluzywnych samochodów sportowych i wyścigowych, produkowanych w latach 1910-1956, 1991-1995 oraz znów od 2005 roku ,
śpiewaczka (sopran) i pedagog (1899-1988); solistka La Scali, Covent Garden, Opery Poznańskiej ,
mała rozeta, motyw ornamentacyjny o układzie koncentrycznym ,
gra, do której potrzebna jest lotka ,
pilot (1913-1942), uczestnik walk o Wielką Brytanię ,
metoda wykrywania przekłamań w transmitowanych wiadomościach ,
to, że ktoś/coś jest doskonałe, wspaniałe ,
ogólny, czysty hiszpański ,
zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej ,
morał, przestroga, nauczka ,
główny element naboju artyleryjskiego, posiadajacy postać skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym, zapalającym lub inną zawartością w zależności od przeznaczenia ,
pisarz mołdawski ur. 1912r, poezje, sztuki teatralne, satyra, krytyka literacka ,
osoba prowadząca przedstawienie, zapowiadająca poszczególne punkty programu, nadająca kształt widowiskom artystycznym o charakterze estradowym ,
kiepski wierzchowiec ,
Scincella lateralis - gatunek gada z rodziny scynkowatych, jeden z najmniejszych w tej rodzinie, występujący na południowo-wschodnich terenach Ameryki Północnej ,
gobelin lub arras przedstawiający pejzaż, drzewo lub krzewy z postaciami zwierząt i ptaków ,
machina służąca celom wojskowym, stosowana szczególnie w okresie starożytności i średniowiecza, służąca zarówno oblegającym i oblężonym, a także w czasie walk w otwartym polu czy na morzu ,
dorosły piłkarz ,
pieśń liryczne - sentymentalna mająca prostą budowę zwrotkową ,
PUR, PU - polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi; w jego głównym łańcuchu występuje ugrupowanie uretanowe

OSOBA PŁYWAJĄCA SPORTOWO NA ŁODZIACH, KAJAKACH; ŻEGLARZ LUB OSOBA, KTÓRA PŁYWA, UPRAWIAJĄCA SPORT PŁYWACKI. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x