Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPIEG GOSPODARCZY to:

osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)SZPIEG PRZEMYSŁOWY to:

osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.741

POKRZYWDZONA, KUCHENKA MIKROFALOWA, DŁUŻNIK, ŻARŁOK, RADYKALNOŚĆ, NADREPREZENTACJA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, MONOLOG LIRYCZNY, SIECIÓWKA, ADIANTUM KLINOWATE, DRYF KONTYNENTALNY, KSIĘGA HODOWLANA, MINIMALIZM, WŁAŚCIWOŚĆ, BER, SALAMI, SUBSTANCJA OBCA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, KSENOFOBIA, IZBA DEPUTOWANYCH, ŻYŁA, KONDYCJONALIZM, PROSTOWNIK SELENOWY, KREDYT KONSORCJALNY, GLADIATORSTWO, CHOROBA ZASADOWA, HARAD, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KSENOFILIA, NAPADZIOR, BAJCA, ZWODNICZOŚĆ, ZEKS, AUDYTOR, ŚMIERDZIEL, GWIAZDKA, PATRONKA, RADIOBIOLOGIA, PODLIZUCH, ODSŁONIĘCIE, MAH JONG, DOKUMENTARZYSTA, PRYNCYPIALISTKA, PERSONEL, BETONOWE BUTY, SPŁYWNIK, KOŹLAK, PRZEKAŹNIK, STOIK, ŚMIGŁOWCOWIEC, CYBERPANK, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, FIZYCZNOŚĆ, PUPIL, ŚMIECIARZ, BOROWIK DUPAINA, IMPULS, USTRÓJ NIEWOLNICZY, TRANSPOZYCJA, IZBA NIŻSZA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, KONCERT ŻYCZEŃ, OLEJEK KAMFOROWY, DWORSKOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, ARESZT TYMCZASOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, DZIURA, ODKAŻACZ, ADAM SŁODOWY, SILNIK PAROWY, PACHISI, GÓWNIANOŚĆ, KOLONIA, HORROR, BARYCENTRUM, DUCHOWNY, OKOREK, PORTFEL, LEGAR, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, NIEZALEŻNOŚĆ, OKIENKO, POWIĘŹ, BELLADONA, BEZDNO, TAUTOLOGIA, MEA, BECZKA, BOOROOLA, NEPOTYSTA, CZAS TERAŹNIEJSZY, KANTYNIARZ, TABLICA, ASCETA, PRACOHOLICZKA, FOLIARZ, DODATEK KOMPENSACYJNY, TEREN ZAKRYTY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KOJARZENIE WSOBNE, INFORMATYKA, ODSTĘPSTWO, GADAJĄCA GŁOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, CHOMIK AZERSKI, WIĘŹBA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ŁOPATA, WYŚMIENITOŚĆ, MH, ZACHOWAWCZOŚĆ, KASKADER, BARANIA GŁOWA, PORÓD RODZINNY, LATINO, HYDROZOL, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, RODELA, PIŁKA RĘCZNA, DROZOFILIA, SŁUGA BOŻY, TREPAK, KURSOR, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, OSTROŚĆ, DYSTRAKT, WYŁAWIACZ, CUKIER INWERTOWANY, BUDDA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, DŻAGA, SEGMENT, TEMPERATURA KRYTYCZNA, WANDAL, HEAD-HUNTER, BULLETIN BOARD SYSTEM, FIGURACJA HARMONICZNA, ABSOLUTYZM, KRASOMÓWCA, ENDOMIKORYZA, PŁOTKA, WARZYWNIK, ODNAWIACZ, BOŻYSZCZE, MODELOWOŚĆ, BURŁAK, CHUDOŚĆ, CONCEPT ART, PRZEKLĘTNIK, OWAL CASSINIEGO, ZWROTNOŚĆ, LAMBADA, PÓŁKOLONIE, ZAĆMA POCZĄTKOWA, NERKOWIEC, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, KANAŁ ŻEGLOWNY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, PODCIŚNIENIE, STEROWANIE OPTYMALNE, CELOWNICA, KWOKA, TRIANGULACJA, PUŁAPKA KREDYTOWA, OWOC, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, UPRAWIACZ, MELODIA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, CISZA WYBORCZA, SPRZĘŻNICE, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, LICZNIK PRĄDOWY, PĘTLA, SĄŻNISTOŚĆ, RYCINA, ŁUCZNIK, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, NIEUCZCIWOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PRZESYP, LITERATURA FAKTU, ODRZYNEK, START NISKI, ŻUREK, POSTĘPACTWO, POLITYKA, PIANISTYKA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, ETIOPSKI, WRZÓD WENERYCZNY, SENSYBILIZATOR, OGIER, KLIRING, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, TYPOLOGIZACJA, CZAS, SYMBOL, DENAT, OCZODÓŁ, BOURBON, NONSENSOWNOŚĆ, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, DAWNOŚĆ, WSPÓŁZIOMEK, TRÓJLOJALIZM, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, KAPUSTA PASTEWNA, FREMENI, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, FUNKCJONALIZM, EKONOMICZNOŚĆ, ALTEMBAS, RÓWNIK NIEBIESKI, ALOCHTON, OCZERNICIEL, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, CZERSKA, TEORIA DESKRYPCJI, ABSORBANCJA, KICK BOKSER, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ZETTABIT, SUPERWAJZOR, GŁOWNIA, KREDKA ŚWIECOWA, GIĘCIE, WIDŁOGONKA SIWICA, GEJOSTWO, BĘBEN MAGNETYCZNY, KOREKTOR, MIESZAK, SUBSKRYBENT, SZERMIERZ, ŚMIERDZIEL, KAPSLA, BACHMISTRZ, LIOPELMOWATE, PRECEDENSOWOŚĆ, FRAZA CZASOWNIKOWA, GROMADA, GIGABIT, ZJAWISKO NATURALNE, KURATORKA, CŁO ZAPOROWE, KITESURFER, JACHT ŻAGLOWY, DYSKANCISTA, RATOWNIK MEDYCZNY, OKOLICZNIK CELU, WAĆPANNA, JUNKIER, TELEFON ZAUFANIA, ROSTBEF, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, MOWA EGOCENTRYCZNA, STYLIZATOR, MŁODY, PĘCHERZ, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, FRYBURG, DEZERTER, MEDYCYNA KOSMICZNA, REKLAMANT, WRÓBEL POŁUDNIOWY, HORMON TROPOWY, MAKRON, ORDYNACJA PODATKOWA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, PILŚŃ NERWOWA, SONDAŻOWNIA, PILOT RAJDOWY, ARCHAICZNOŚĆ, KANAŁ HAVERSA, MŁOTEK, BALOT, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, DURNOWATOŚĆ, ARANŻACJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PLOTKARSTWO, BAŁAGANIARZ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, FUNKCJE AMPLITUDY, TELEKOPIA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szpieg gospodarczy, osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)
szpieg przemysłowy, osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPIEG GOSPODARCZY
osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.).
SZPIEG PRZEMYSŁOWY
osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x