OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPIEG GOSPODARCZY to:

osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)SZPIEG PRZEMYSŁOWY to:

osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.788

GMT, UCZEŃ, APROBATA, METAL, MAPA FIZYCZNA, ŁACIŃSKOŚĆ, MĄŻ, UNYTKO, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MODYFIKACJA, USTĘPLIWOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, PASZA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, ROZMACH, SWAR, DYSCYPLINA POKAZOWA, WARIAT, TWIERDZENIE MAYA, WERSJA KINOWA, KRUMMHORN, OWCA JACOBA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BANK EMISYJNY, KAPITULANT, FAJTŁAPA, PILOT, ANTYSZTUKA, OBWISŁOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KINOMANIAK, NAGOŚĆ, BIAŁA, PULSACJA, CZERWONKA, APEL, ROŚLINKA, WDROŻENIOWIEC, PEDOSFERA, KÓŁECZKO, MATERIALNOŚĆ, KLISZA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PUSTA STRUNA, NIEZDARA, ZADUPIE, FIRLETKA, WAREG, SPUST, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, OŚLICA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, EKTENDOMIKORYZA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, NIEUNIKNIONOŚĆ, DZIURA, CZARNUCH, UKOICIEL, WLAN, ZAGRANICZNOŚĆ, RODZAJ LITERACKI, KOMBINATOR, KNAGA, BLACKJACK, ZACHYLNIK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SUWERENNOŚĆ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, RODZINA KATYŃSKA, KUSICIEL, MISKA, METALURGIA PROSZKÓW, KORMORAN PLAMISTY, HURTNICA WSTYDLIWA, MESJASZ, CHOROBA MORGELLONÓW, LODÓWKA, TYSIĄC, FETYSZYSTA, SKLEROTYK, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, UMOWA KONTRAKTACJI, KARBOWNIK, TARYFIARA, BAR MICWA, GÓGLE, PYZA, RODZICIELSKOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, REPUTACJA, RACHUNEK BANKOWY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SZTUKA KONCEPTUALNA, POKOLENIE SANDWICZOWE, PRACOWNIK, WALOSZEK, DEIZM, TEOKRACJA, FIZYKA SŁOŃCA, MRÓWKA, CZŁONEK RODZINY, TRANDOLAPRYL, PERFUMA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, PODZIEMIE, TRZYKROTNOŚĆ, CZUJNIK CHEMICZNY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SKAŁA PLUTONICZNA, OBRZYD, MIECZOGONY, PRAKTYCZNOŚĆ, DOM KULTURY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, HB, TANCERKA, KOPARKA ZBIERAKOWA, ATUT, CHOMIK TURECKI, DRAPIEŻNOŚĆ, GLOSATOR, SNOWIDZ, WIŚNIÓWKA, GŁOSKA PREPALATALNA, GROCH CUKROWY, BERYL, KRETYŃSKOŚĆ, MSZYCZNIK, INFORMATOR, DEMON, ZASZCZEPICIEL, GRUSZA, PIEG, PRZESTARZAŁOŚĆ, POTWÓR, KSIĘGOWY, NIESTANOWCZOŚĆ, MADREPORA, ŁAŹNIA PAROWA, WIEK PROKREACYJNY, ORDYNARNOŚĆ, PIRAT, PRAKTYKARZ, IMMUNOSUPRESJA, RESTRYKCJA, SZEFOWA KUCHNI, KLON, GRZECH, TYPIZACJA, BURŁAK, DUPERELA, MASTYKS, ŁUPACZKA, HECARZ, KAZNODZIEJA, GALICYJSKI, KUC KASPIJSKI, PROGRAM ROZRYWKOWY, DOBRODUSZNOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, ARBITRAŻ DEWIZOWY, BACHANT, WROTA WĄTROBY, PERFUMKI, DEBILNOŚĆ, OCZERNICIEL, PAPA MOBILE, BATERIA PŁASKA, KACZKA CZERNICA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WESTERN, TAUTOCHRONA, YURI, KLEZMER, SOCZEWKA, SMARKULA, MAPA GEOLOGICZNA, PATATAJKA, UKŁAD LOGICZNY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, JĘZYK ARABSKI, KILOBIT, NIEMORALNOŚĆ, STAWONOGI, NIPA, MLECZ, BOMBA BURZĄCA, TYMOLEPTYK, NAJEZDNIK, ŁOKIEĆ TENISISTY, OUTSIDER, PLURALISTA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KAJMANY, OBŻARTUCH, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, OCHRONA, TURECCZYZNA, PLEJADY, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PŁETWOJASZCZURY, CAP, GLINIANE RĘCE, SIEDEMDZIESIĄTKA, PORTATYL, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, NIEMRAWOŚĆ, KRETYN, LEŃ ŚMIERDZĄCY, PIECHUR, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ZAINTERESOWANY, NAPADZIOR, REKLAMANT, CZEPOTA GAMBIR, DWUPRZODOZĘBOWCE, KRĘTARZ WIĘKSZY, HAFTARZ, NUŻENIEC LUDZKI, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, PRODUCENT, WŁAŚCIWOŚĆ, HOKEJ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DETAL, PODŁOTA, PROWOKATOR, GMERK, POGONIEC, CIUŁACZ, OMIEG SERCOWATY, OPERATOR UNITARNY, NIEPOBOŻNOŚĆ, MAH JONG, KOMISJONER, CHUDOŚĆ, MECZ MISTRZOWSKI, LEMUR KARŁOWATY, DESKRYPTOR, AGATIS, SUBTELNOŚĆ, WAZONKOWCOWATE, PĘPAWA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, MARSZAŁEK POLNY, CENTRALA TELEFONICZNA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, AKROCYJANOZA, POLICJANT, ANTYMONARCHISTA, ARABSKI, ABORTER, BRUTALNOŚĆ, WIGILIA, NACHALNOŚĆ, WSIUR, SZYKANA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ANIMATOR, ANAPSYDY, WYPRAWIACZ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, GEREZA BIAŁOBRODA, DRZEWORYTNIA, PORZĄDNICKI, ŻEGLARZ JACHTOWY, SZABROWNIK, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ORGAN, SZATAN, 2-AMINOETANOL, CZYTELNIK, STACZ, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KATEGORIA OPEN, ODZYSK, PELENG, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, GANOIDY KOSTNE, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, SYMPATYCZNOŚĆ, KOMISANT, NEPOT, ZBAWICIEL, REPUBLIKA, RELACJA LOGICZNA, SIŁOWNIK, KABRIOLET, HUMANISTYKA, ADRESATKA, CIUCIUBABKA, WPŁYWOWOŚĆ, BAJRONISTA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, RZEŹNIA, TRANSWESTYTA, CŁO OCHRONNE, BULTERIER, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ?KONCERT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPIEG GOSPODARCZY osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)
SZPIEG PRZEMYSŁOWY osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPIEG GOSPODARCZY
osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.).
SZPIEG PRZEMYSŁOWY
osoba, której zadaniem jest zdobywanie tajnych informacji o obserwowanej firmie i przekazywanie ich zleceniodawcy (na 17 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OSOBA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZDOBYWANIE TAJNYCH INFORMACJI O OBSERWOWANEJ FIRMIE I PRZEKAZYWANIE ICH ZLECENIODAWCY. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x