BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BETON STRUNOWY to:

beton sprężony, który jest wzmacniany specjalnymi strunami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.312

ZWARA, ŻART, REALIZM, RESOR, REFORMISTA, TRZEBIENIEC, PISANINA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SINUS HIPERBOLICZNY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, SYNSEPAL, EGZEKUTOR, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, DELEGACYJKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PTASZEK, DOROSŁOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, POEMAT OPISOWY, DWUKOŁOWIEC, RETORYCZNOŚĆ, OSTROŚĆ, HISTRA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, AMBITNOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, NEANDERTALCZYK, PRZYKRYCIE, OTWARTOŚĆ, BIOSFERA, NIEPRZYTOMNY, ŚWIDER, PRZEMĄDRZALEC, NOMADA, RAD, PRĄD TRÓJFAZOWY, WALEC, AGREGAT POMPOWY, OCHRONA REZERWATOWA, UNYTKO, HIPOSTYL, ZAPORA MINOWA, SERŻA, RZADZIZNA, PRZYCZÓŁEK, APERIODYCZNOŚĆ, KUGLARSTWO, BIELMO, LOKAJSTWO, JĘZYK GYYZ, PODŁUŻNOŚĆ, SILNIK UNIWERSALNY, NIŻSZE NACZELNE, PREPROCESOR, MASER GAZOWY, FREEGANIN, DZIEŃ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GITARA BASOWA, LINEARNOŚĆ, WRAK, DOR, ŚMIERDZIEL, DROGA, PORTUGALSKI, WYKONAWCA, OPERATOR BITOWY, KORONKARZ, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, IMAGE, FILOZOFIA PRAWA, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, MAJSTER, KOMIWOJAŻER, GLINIASTOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, RODZINA NIEPEŁNA, GARIBALDKA, KARCZMA, NEURON CZUCIOWY, ATRAKCJA, OSZCZĘDNIŚ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ROZPACZLIWOŚĆ, NAPĘD FUZYJNY, MORS, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PYZATOŚĆ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, BURMISTRZYNA, DOPŁATA OBSZAROWA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, GEN WIELOKROTNY, CIERNIOGŁOWY, PÓŁCZŁOWIEK, TOR ODSTAWCZY, OMIEG KOZŁOWIEC, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, WOOD, NIEOSTROŚĆ, SKANER, STAŁA HUBBLE'A, CHORĄŻY, FALA HARMONICZNA, PYRA, TUŁÓW, DOKTOR KOŚCIOŁA, DZWONEK RĘCZNY, LATIMERIA, SABATARIANIN, ZAŁAM, FILM ODWRACALNY, PRZESZKODOWIEC, POŻERACZ SERC, SYNTEZATOR, STER, PRÓŻNIA, AUTENTYCZNOŚĆ, NORNIK BURY, CIOS, CIASTECZKO, KRWINKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SILNIK OBCOWZBUDNY, NERKOWIEC, ESPERANTYSTA, TURYSTYKA KONNA, SULFON, SROGOŚĆ, BLADZIUCH, ROLNIK, CHWYTAK, SZCZEP, INFLACJA KONSUMENCKA, KARCYNOGEN, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, SZCZUPŁOŚĆ, ŚREDNIACTWO, PROMOTOR, ZAKŁADKA, KMIOT, SYSTEM WBUDOWANY, DIAKON, MENILIT, PRZEDROSTEK, MEDIALNOŚĆ, CZEDAR, ROZRZUTKOWATE, BODZIEC WARUNKOWY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, DOMINATOR, PIES PASTERSKI, KLIKALNOŚĆ, PODRÓŻUJĄCY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, NABIODREK, HIPPIS, INKOHERENCJA, INTERNACJONAŁ, MAJĄTEK OSOBISTY, OBSZAR METROPOLITALNY, PLAZMA, MIASTOWOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, NEK, URODZENIE ŻYWE, PISTOLET, WĘGRZYNEK, DZIŚ, MIEDZIOWNIK, TEORIA PERTURBACJI, NIETRWAŁOŚĆ, CIAPATY, KORZEŃ, ŁADA, KWADRAT MAGICZNY, PODRÓŻNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OWOLAKTARIANIN, CHUDOŚĆ, GWAJAK, BĄCZEK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MLECZARKA, OSŁONOWOŚĆ, OWOC POZORNY, RYSUNKI, MODRASZEK KORYDON, KĄT PEŁNY, CIAMAJDOWATOŚĆ, OŚMIORNICA, RZUT STEREOGRAFICZNY, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ODJEMNA, ASTERIX, ALGEBRAIK, GOLIZNA, BISKUP POMOCNICZY, KOMPENSATOR CIEPLNY, FISZBINOWCE, DEPESZOWIEC, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, CHAŁUPNIK, SILNIK BOCZNIKOWY, PRAWO PIĘŚCI, CHOMIK EUROPEJSKI, ROK PLATOŃSKI, PRECYZJA, ROZPRAWA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, POSYBILIZM, BROŃ GŁADKOLUFOWA, DŁOŃ, TRANSAKCJA TERMINOWA, ENKODER, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, PÓŁSFERA, TERMIN INSTRUKCYJNY, MROK, GROŹBA KARALNA, DŻUNGLA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ODWAR, LITEWSKOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, MINISTER, ZEBRA STEPOWA, SREBRNA PAPROĆ, DOBROWOLNOŚĆ, NIUŃKA, NIESTEROWNOŚĆ, HIMALAJE, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, FRATER, ASESOR SĄDOWY, INSTRUMENT DREWNIANY, PAUPER, PŁYTA DETONACYJNA, PÓŁWYSEP, KLAUSTROFOBIA, KASA CHORYCH, LOTNY FINISZ, WIZYTÓWKA, SEGREGACJA RASOWA, ODPYCHACZ, JĘZYK MANX, BIAŁY MURZYN, PAS, IZOTROPOWOŚĆ, MANIERZYSTA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, WNYKARZ, CYNKOGRAFIA, PATRON, MIEJSCÓWKA, SZUM, KRAMARZ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ZADZIORNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, BODZIEC PROKSYMALNY, OBŁĘK, PAPROĆ DRZEWIASTA, LODOWIEC GÓRSKI, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, LOKACJA, KOLCZATKOWATE, DYSKRYMINACJA CENOWA, POWTÓRZENIE, GRUBOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, BEZDENNOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PROSZEK DO PIECZENIA, GRUPA TOPOLOGICZNA, TACIERZYŃSKI, NOCEK BRANDTA, KREDYT INWESTYCYJNY, CHLUBNOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, NOCEK WĄSATEK, ZARZĄDZAJĄCY, HELIOFIZYKA, TRZECIA CZĘŚĆ, AUTONOMIZM, POTWIERDZENIE, MŁYNOWY, DZIELNA, DOKŁADNOŚĆ, ANTYUTOPIA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, RĘCZYCIEL, FILTR GĄBKOWY, ?SCHAB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BETON STRUNOWY beton sprężony, który jest wzmacniany specjalnymi strunami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BETON STRUNOWY
beton sprężony, który jest wzmacniany specjalnymi strunami (na 13 lit.).

Oprócz BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BETON SPRĘŻONY, KTÓRY JEST WZMACNIANY SPECJALNYMI STRUNAMI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x