KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANTOFELNIK to:

kalceolaria, Calceolaria - roślina ozdobna, doniczkowa pochodząca z Ameryki Południowej; jednoroczna bylina lub krzew z rodziny trędownikowatych (Scrofulariaceae), który posiada kwiaty dwuwargowe, żółte lub purpurowe, często plamiste (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANTOFELNIK

PANTOFELNIK to:

KALCEOLARIA bylina lub krzew Ameryki Płd.; dwuwargowe. plamiste często kwiaty. w Polsce roślina doniczkowa i kwietnikowa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.789

HUNGARYSTYKA, ROZTOCZE, ETIOPSKI, ŻABA MARMURKOWANA, SKUNKS, SKĄPOGUZKOWCE, CZEPIGA RUDAWA, WĘŻOWNIK, OSET KLAPOWATY, KUNINGAMIA LANCETOWATA, SUBSTYTUCJA, LASÓWKA GRANATOWA, ARAUKARIA, KLEDONISMANCJA, PACZKA, TRZNADELEK, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, OBOCZEK, ŻAKARD, GRUPA ARYLOWA, PARCH, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, NANDU ANDYJSKIE, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, PRYSTELKA BARWNA, JASKINNICA SARDYŃSKA, TROLLING, POKRZYWA, WIDOWISKO, TRANSGEN, RUSIN, JĘZYK OMOCKI, DWURZĘDEK, KORYTKO, BUDNIK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, GLACE, GRZYBNIA, OBORA DWORSKA, DIAKON, SYNSEPAL, BAŁKAŃSKOŚĆ, CZOSNEK OKAZAŁY, KOLOR, KROKUS, KARLIK WIĘKSZY, SOSNA BANKSA, GĘSIARZ, KOSACIEC JAPOŃSKI, KONWERSJA , PRZEPIÓRKA, AEDICULA, DYRYGENTURA, GUZDRAŁA, ATREZJA POCHWY, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ZALOTNIK, PŁYTA KORKOWA, KONKURENCJA, ALBATROS ATLANTYCKI, POWÓZ, STEPNIARKA MONGOLSKA, BOMBONIERKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, STOLIK, ORZECH, PLISZKA GÓRSKA, BRZOSTOWNICA, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, KOLCOBRZUCH, WILCZUR, PRZYNALEŻNOŚĆ, ILOCZAS, PROFESOR, KRYPTOMERIA, TWARDA SPACJA, ŚWIERK SREBRNY, OGNIK SZKARŁATNY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BALON ZAPOROWY, ANTETONITRUS, TEREN, LENIWIEC, SEKRECJA, KILOMETR, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, UDAR MÓZGOWY, DZIERZYK, BOY, GAZOWNIK, KĄPIEL, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, KOSKOROBA, CYSTOSTOMIA, RATTAN, JĘZYK GAFAT, JASKÓLAK, DAANOZAUR, DEKONCENTRACJA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PEDOFILIA, KIEP, KASKADER, POGOTOWIE, KAMIENICA, KUMOTER, FAŁSZERZ, TATIZAUR, PANOCZEK, BRYGANTYNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BRZESZCZOTEK CZARNY, PALETA, KALMUS, WRÓBLE, SZYSZKOWIEC, MURARKA RZEPAKOWA, PARÓWKA, ŚWIERSZCZYK, TAKTYCZNOŚĆ, CHELODYNA ROTIAŃSKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, LIWISTONA, PANCERNIK OLBRZYMI, WSPÓŁPRACOWNIK, ANALIZA TECHNICZNA, OGOŃCZYK, ŻAREŁKO, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KILKA, GŁUPTAK PRZYLĄDKOWY, CHEMIK, KOTWA, MLECZAJ LEPKI, MINIATURA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MIKROOTOCZENIE, SZLAFROK, ASYGNACJA, SĘK, KANTAROWIEC ŻÓŁTY, BORZEŚLAD, SEMITA, RANA POSTRZAŁOWA, MAJÓWKA, MATERIAŁ, KARTKA, TOJAD SMUKŁY, WULKAN CZYNNY, STATEK POWIETRZNY, HELMINTOLOGIA, WIDLICZKA, PIES DO TOWARZYSTWA, BŁONA, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, RUSAŁKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, STARE MIASTO, DIAFANOSKOPIA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, GRUBOSKÓRCE, DELFIN HEKTORA, ANOLIS OLBRZYMI, CZEPIAK GEOFFROYA, PUCHAR, GWAJAK, TRZMIELEC ZIEMNY, MARKIZA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, JĘZYK AFROAZJATYCKI, ALAMOZAUR, BIZNESMEN, WALONIA, AKINEZJA, FINISZ, INKUBATOR, OSTOJA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, MIODOJAD WYSPOWY, RZEKOTKA WIELKA, PANSEKSUALIZM, CHRYZANTEMA, POLNIK PÓŁNOCNY, FORMA ODLEWNICZA, ROZPADLISKO, KIEŁBACHA, KRZYWOSZCZEĆ SCHIMPERA, SPINKA, FAZA, EMBOLIZACJA, ŻÓŁW ZATOKOWY, GRZYB STROJNY, OBOWIĄZEK, KOREKTOR, MODRASZEK BAGNICZEK, KURS STAŁY, GAZELA TYBETAŃSKA, GROMNICZNA, ORIJA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KANAPKA, PÓŁOKRĄG, PASSIFLORA, MŁOTEK, UPADEK, ANETA, OBSTRUKCJA, AMUR, KONSULAT, BAURIA, MALINA WŁAŚCIWA, JASKIER, PRĄTNIKOWCE, TARAS, ECHINOKAKTUS, SERCE JASIA, METAL PÓŁSZLACHETNY, PETREL, SOSNA ZACHODNIA, SOLE, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DYWESTYCJA, POSEŁ NIEZRZESZONY, HUBA STREFOWANA, ROSOMAK, RYNEK, TYTOŃ, LODOŁAM, MAJĘTNOŚĆ, CYWIL, JESIOTR KASPIJSKI, OLEANDER, MAKABRA, FUTERKO, KOŁNIERZ, FIOLET GENCJANY, KLAPKA, RUS, OWADY, ANTYPKA, CHWOSTKA, LEW, ZAJĄCZEK, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, EKSPONENT, ANFELTKA ZŁOŻONA, HRABINI, ĆWICZENIE, NOŚNOŚĆ, CIEPLARKA, BAN, KOSARZ, SKRZYNKA POCZTOWA, NIEDOŻYWIANIE, ALSTREMERIA RÓŻNOBARWNA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, STRATYFIKACJA, GUARANA, OSTATNIE POŻEGNANIE, WĄŻ, ŻÓŁTAK, KOZAK, KALATEA OBRZEŻONA, RZEŻUSZNIK, WAPNIAK, PONOCNICA MIRIKINA, PLEŚNIAK, BEDŁKA, ŻABA STRUMIENIOWA, WIDŁAK, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SYFEK, BOMBONIERA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, ZĘBIEŁKI, RĄCZAK OZDOBNY, WONNOŚCI, ŚREDNIOPŁAT, CHEDDAR, PASER, INTERPRETER, PRZEWÓD RATUNKOWY, LEBERA, DIARTROGNATUS, SIFAKA, PLECHA, DWUWIERSZ, PIELĘGNICA ELLIOTA, GEKON MALAJSKI, PLUS, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, SZERYF, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, MARKIZA, PLAMKA FORDYCE'A, ?OBJAWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANTOFELNIK kalceolaria, Calceolaria - roślina ozdobna, doniczkowa pochodząca z Ameryki Południowej; jednoroczna bylina lub krzew z rodziny trędownikowatych (Scrofulariaceae), który posiada kwiaty dwuwargowe, żółte lub purpurowe, często plamiste (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANTOFELNIK
kalceolaria, Calceolaria - roślina ozdobna, doniczkowa pochodząca z Ameryki Południowej; jednoroczna bylina lub krzew z rodziny trędownikowatych (Scrofulariaceae), który posiada kwiaty dwuwargowe, żółte lub purpurowe, często plamiste (na 11 lit.).

Oprócz KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KALCEOLARIA, CALCEOLARIA - ROŚLINA OZDOBNA, DONICZKOWA POCHODZĄCA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEDNOROCZNA BYLINA LUB KRZEW Z RODZINY TRĘDOWNIKOWATYCH (SCROFULARIACEAE), KTÓRY POSIADA KWIATY DWUWARGOWE, ŻÓŁTE LUB PURPUROWE, CZĘSTO PLAMISTE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast