MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATEMOYA to:

mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATEMOYA

ATEMOYA to:

smaczny owoc (wielopestkowiec) rośliny o tej samej nazwie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.773

UKŁAD OPTYCZNY, SZRAPNEL, INSTALOWANIE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, RÓG MYŚLIWSKI, CIĄŻA EKTOPOWA, WYDATKI INWESTYCYJNE, HULANKA, HABER, ACENA ARGENTYŃSKA, DZIĄSŁO, PÓŁPRZESTRZEŃ, KRĄŻENIE OGÓLNE, HYBRYDA, DACH MANSARDOWY, TRÓJPOLÓWKA, ROSA MIODOWA, SCYNK KARŁOWATY, DZIÓB, DZIEŁO KORONOWE, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, MORFOLOGIA, PRYZMAT PENTAGONALNY, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, FUNKCJA ZDANIOWA, BARIBAL, OTRZEWNA, AUTOBUS CZŁONOWY, PASTELOWA NORKA, PADEMELON RUDONOGI, BUREK, WĄSKOPYSKOWATE, KUMAKOWATE, SPRZĘG, BIOGEOGRAFIA, DRZEWIAK DORIA, LAS OCHRONNY, CZABAN, OWCA STEPOWA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, TRUSKAWKA, DYPTYK, DĘBIANKA, PEYOTL, BRODACZ MONACHIJSKI, OKNO TEKTONICZNE, ŁACINA, FILOZELA, BAMBUSOWCE, KAPODZIÓB, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, HIPSTER, IRGA POMARSZCZONA, DYSTROFEZ, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, DZIEŁO ROGOWE, HIPERTONIA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, BUGENAZAURA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ŁUPEK MARGLISTY, ŚLUNSK, SIWASZ, GEHENNA, KLESZCZE, ALTANNIK LŚNIĄCY, GORZOWIANIN, STARZEC, ZACHYLNIK, GEN SPRZĘŻONY, NIEPODZIELNOŚĆ, WZIERNIK, LOGOWANIE, CHOMIK MANDŻUGARSKI, SOSNA BŁOTNA, NIEKROPIEŃ, TRYGONOZAUR, DYWERGENCJA, DRZEWO CHLEBOWE, TORSJE, SZYSZAK HUSARSKI, KLON, RÓWNOLEŻNIK, FUNKCJA SINC, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, UDAR, KOLORADIZAUR, PIENIĄDZE, TERMOBAROMETR, GORYCZKOWATE, PARZENICA, BÓL ŚWIATA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SERUM, ŻÓŁW SĘPI, LICENCJA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, GAWĘDA LUDOWA, OWAL KARTEZJUSZA, KOLEKTOR, DŁUGOSZKI, PINIOR, MOLEKUŁA, DUET, MECHANIKA, JAMA NOSOWA, ŚCIÓŁKOWANIE, NAFTÓWKA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, JĘZYK KAFIRSKI, WIŚLANKA, TAR HIMALAJSKI, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SUMA PROSTA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GOŁOBORZE, SZYP, PLEWA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, ZAMEK KLINOWY, RZEKOTKA TRAWNA, 2-AMINOETANOL, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BĄK, MAURYTYJSKI, GĄBKA, JELEŃ PAMPASOWY, SINOLOGIA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, TAMBOREK, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, MINOKSYDYL, SONDA INTERNETOWA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, KAPIBARA, OPERAT EWIDENCYJNY, ŻAKIET, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, MISZPELNIK, BEZTORBIKI, BEKON, REKINKOWATE, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, DRĄŻNIA, PERKOZ OLBRZYMI, ZAPALENIE OSKRZELI, WĘŻÓWKOWATE, PODSTAWA PROGRAMOWA, SUWAKI, PŁAZAKOWATE, STOPA NARZUTU, PRAWO LOKALOWE, PIASEK SZKLARSKI, BARIERA ODŁAMKOWA, AUGUST III SAS, PASOŻYT POLIKSENICZNY, PERTURBACJA, KAMIEŃ, LEGENDA, CZERECHA, NOGAWKA, FRAG, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, POSTOZUCH, KANGUROWATE, GACEK BRUNATNY, PIERŚCIEŃ ZEROWY, BETACYZM, SALEP, DERMODAKTYL, DWÓJNÓG, SUPERSAMOCHÓD, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, KOŃ KABARDYŃSKI, PRZEWÓD WĄTROBOWY, STRONICA, JAMAJSKI, ŻYWOTNIK, TĘTNICA KREZKOWA, JASION, KRAJE KOMUNISTYCZNE, ENDOCENTRYZM, KWAS FTALOWY, DELUWIUM, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, KASA REJESTRUJĄCA, ŚPIESZNIKOWATE, MAŚLANY RYNEK, NUR PACYFICZNY, AEDICULA, TURBINKA KOWALSKIEGO, BIGA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, BAWÓŁ BRUNATNOCZERWONY, RAMIA, CIBOTIOWATE, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, MIERNIKOWCOWATE, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, JEDLICA, SZKLIWO WULKANICZNE, POPIELICOWATE, PLISZKA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, POKRZEWKA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, GĄGOŁ, SZANIEC, PARA UPORZĄDKOWANA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, SUBSTRAT, DARNIÓWKA POSPOLITA, SUPERMOCARSTWO, BRZEŻANKA, MIMETYZM, ŚWINKA MORSKA, POLICHLOREK, MAMUT POŁUDNIOWY, SURF ROCK, SOSNA ZWYCZAJNA, JEZIORO ZASTOISKOWE, PRZEDPORCIE, BILON, SASAFRAN, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, RUDBEKIA NAGA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, UCHYB USTALONY, EDYKUŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ZASTAW REJESTROWY, KAGU, WIKARYZM EKOLOGICZNY, LYGODIUM DROBNOLISTNE, DYPTYK, SZPIK KOSTNY, SOPRAN KOLORATUROWY, URNA, LENIWIEC BRUNATNY, PAKULARKA, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PRZYWODZICIEL WIELKI, RYTOWNICTWO, PLEŚNIAK, ŁAMANY DACH POLSKI, OBRZEŻKOWATE, AMERYKA, PROPORCJA, LAS MONSUNOWY, URANIDOWATE, ANTYGONA INDYJSKA, PREIMPLANTACJA, ALOZA, DEMODEKOZA, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, SPŁATA BALONOWA, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, KONSUL, SWERCJA, ŚLĄSK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, PONOCNICE, BIRMAŃSKI, OGNIK SZKARŁATNY, DENDROBIUMY, PRAWO BANKOWE, OSTROLOT CIEMNY, LAR, PŁASKONOS, ZŁĄCZE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, OKSYDAZA, TARPONOWATE, KOCHERT, SUPERKOMBINACJA, DUK WSPANIAŁY, SASAFRZAN, PIERŚCIEŃ, KUOKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, DZIKIE RÓŻE, MAGELANKA SIWOGŁOWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, GEODEZJA, NUNCZAKO, AKSAMITKA, HEKSAGRAM, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, ELASTYL, ?NAUKI GEOLOGICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATEMOYA mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATEMOYA
mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.).

Oprócz MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast