MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATEMOYA to:

mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATEMOYA

ATEMOYA to:

smaczny owoc (wielopestkowiec) rośliny o tej samej nazwie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.773

SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PODATEK INFLACYJNY, PLACERIAS, KRĘPACZKI, MADŻONG, SZABLOGRZBIET, WYRAJ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, CHAŁWA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DACH DWUSPADOWY, ZŁĄCZE, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, LECZENIE CHIRURGICZNE, BIOMETEOROLOGIA, SQUAW, RADCA PRAWNY, LAICYZM, OKRĄG APOLONIUSZA, OZONEK, BROKATELA, WERTYKULACJA, MYSZ ZIELNA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, ZAJĄC TOLAJ, KALCEOLARIA, BŁONICA NOSA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, ARCHEOWENATOR, SEJSMIKA, TALENKAUEN, OLIWA, ŻUBR NIZINNY, ARMANIAK, DELIRIANT, USTERZENIE RUDLICKIEGO, UDAR, STENBOK, ZWIĄZEK NARCIARSKI, KODEKS PRACY, ZACHYLNIKOWATE, BYLICA GLISTNIK, NIEDOKŁADNOŚĆ, KONGO, ADMINISTRACJA MORSKA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, OGNIWO SŁONECZNE, JARZENIÓWKA, JAMRAJE, SZAROTA, CANON, SEWELOWATE, KOMENSALIZM, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, ERICKSON, BREAKDANCE, PARA ZASAD, RÓŻNICA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, BOLSZEWICY, ŻABA KRZYKLIWA, NANDU, JEZIORO EPISZELFOWE, PANAMERYKA, APOKRYF, WALENIE, LYGODIUM DROBNOLISTNE, FILOZOFIA MATEMATYKI, BENTOS, CZAPLA PACYFICZNA, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SEZAM, DELIRKA, AUŁ, IGLASTE, PĘCHERZ, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, KORYFEUSZ, LIBRA, TRENING, MORŚWIN SZARY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, FAJKA POKOJU, BIELINKOWATE, PRĄTNIKOWCOWE, JĘZYK HINDUSTANI, ELASTIL, KUPAŹ, PERKOZ Z ALAOTRA, PIĘŚCIARSTWO, MUZYKA ELEKTRONICZNA, VIKING, BOK, TUNBERGIA, SOLANA, PIEPRZYCA, SZCZUROSKOCZKI, MEDALION, ENZYM PROTEOLITYCZNY, IBIS, LENIWIEC BRUNATNY, ALFABET ŁACIŃSKI, ARYTMETYKA WYBORCZA, JEZIORO EWORSYJNE, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, BRODAWKI PŁCIOWE, SZTUKA LUDOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, STAN OSTRZEGAWCZY, KAPITALZAUR, WŁOSKI, AZERBEJDŻAŃSKI, FORGA, SZURPEK SŁOIKOWATY, KRWAWNIK POSPOLITY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, MOC PRZEROBOWA, PASTELOWA NORKA, TENISÓWKI, STROLLER, PSYCHIATRIA, DZIĄSEŁKO, PACHIRA WODNA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, KADŁUB, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, MATE, DWUWYMIAROWOŚĆ, FRANCA, MISZPELNIK, JELENIOWATE, PILOKARPUS, CHOINA ZACHODNIA, MOIETA, KRYMINAŁ, CIEPŁO, MORŚWINY, AEDICULA, MM, HUGHES, RAJA SIWA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, MAPA PIKSELI, MAKAK CZUBATY, MARKETING TERYTORIALNY, EKRANIZACJA, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, PENTOKSYFILINA, KROKODYL, TEK, MOKASYNY, PIERWSZY ŚWIAT, OSIEC KORÓWKOWY, NUR LODOWIEC, BIUSTONOSZ, MURENOWATE, MYMURAPELTA, ŁUPEK PLAMISTY, ZŁOŻE, PLASTYKA, SPOŁECZEŃSTWO, AKSAMITKA, PRZĘDZA, OPIEKACZ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, KARONIN, MINERALOGIA GENETYCZNA, SPORT SAMOLOTOWY, RYJOSKOCZKI, RUPNIK, WODZARKA, PASZTETÓWKA, KONDOMINIUM, RYTUAŁ, PLUTOKRACJA, PROCES STACJONARNY, CZAGRA SENEGALSKA, NAGOZALĄŻKOWE, SOFTBALL, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ZARODZIEC SIERPOWY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, PERSZERON, REMIX, ISKIERNIK, BENZOCHINON, EKSPERT SĄDOWY, CYPRYS, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, INTERNACJONALIZM, BĄCZEK ZWYCZAJNY, BIBLIOTEKA, WĘŻOWNICA, DYFUZJONIZM, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, LORNETA NOŻYCOWA, CHŁODNIA KOMINOWA, LIGUSTR, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SARKOMER, TRZMIEL PASKOWANY, GONDWANA, ODMULACZ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, RYBI OGON, PRZYDANKA, BUŁKA TARTA, AKORDYKA, SZYNSZYLOWATE, ORTOPEDIA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, REASORTACJA GENOWA, WYGRANA, RAZNOCZYNIEC, CESARSKIE CIĘCIE, PĘTLICA, FITOPATOLOGIA, ŚLĄSK, KLAMRA, UNIA REALNA, GŁOGOWNIK, APATOZAUR, DEMOLUDY, TORFOWIEC, AMERYKAŃSKI, BŁONKÓWKI, LEJKOWCOWATE, JAŁOWIEC POŚREDNI, GÓRY ZRĘBOWE, ROSA MIODOWA, RĘKOSKRZYDŁE, GÓRY FAŁDOWE, JESIOTR ROSYJSKI, SUMA PROSTA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KAWALERYJSKA FANTAZJA, JĘZYK PERSKI, LEPTON, PRZEGUB, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, WIKLINA, OZDOBNICA WIĘKSZA, CETOLOGIA, PÓŁPRZESTRZEŃ, KOLPOSKOP, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, TRASZKA ZIELONA, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, CIĄG POLIGONOWY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, CZAMBON, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, JUNKO, FUZARIUM, LEGWAN GŁUCHY, PSZCZOLINKI, MADURA, PIWKO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WIKTYMOLOGIA, NOTOZAURY, TROPIK, BETA TESTER, RADIOLOGIA, TRASZKA ALPEJSKA, PEJOTL, ŻURAWIEC FALISTY, TAPIRY, ARKANZAUR, SKRYTOSKRZEL, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, NADZÓR BANKOWY, DŁUGOSZKI, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, TEJU KROKODYLOWY, WRÓBLICZKA, SURREALIZM, KOENDU, GŁOSKA PREPALATALNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, MAH JONG, ALIT, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, 1,2-BENZOCHINON, PSZCZELNIK, METALOCERAMIKA, ARTURDAKTYL, ZAJĄCE, ECHO, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, MUSZLOWCE, ?GRA CASUAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATEMOYA mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATEMOYA
mieszaniec, powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków flaszowców pochodzących z tropikalnych rejonów Ameryki: Annona squamosa oraz Annona cherimola (na 7 lit.).

Oprócz MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MIESZANIEC, POWSTAŁY W WYNIKU SKRZYŻOWANIA DWÓCH GATUNKÓW FLASZOWCÓW POCHODZĄCYCH Z TROPIKALNYCH REJONÓW AMERYKI: ANNONA SQUAMOSA ORAZ ANNONA CHERIMOLA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x