NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEJKA to:

nagromadzenie czegoś, zator powstały w wyniku tego nagromadzenia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLEJKA

KOLEJKA to:

uporządkowana zbiorowość ludzi oczekujących na coś (na 7 lit.)KOLEJKA to:

seria porcji jakiegoś trunku, który jest wypijany w towarzystwie (na 7 lit.)KOLEJKA to:

kolej, która łączy miejscowości podmiejskie (na 7 lit.)KOLEJKA to:

przedmiot służący do zabawy w postaci pociągu (na 7 lit.)KOLEJKA to:

w informatyce: liniowa struktura danych (na 7 lit.)KOLEJKA to:

sposób wykonywania czynności w cyklu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.863

ZAWAŁ BLADY, EFEKTOWNOŚĆ, GÓRY WULKANICZNE, OBOWIĄZEK, WZORZEC, KAWA MIELONA, ŻYCIODAJNOŚĆ, FONOLOGIA GENERATYWNA, ZAPORA, PELENG, REKLAMA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, DYGITALIZACJA, CAŁOŚĆ, OKUCIE, DYFERENCJA, ZBIORNICA, MACIERZYSTOŚĆ, ZSYPISKO, RENESANSOWOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, NORMALNOŚĆ, SKRYTKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, MELODIA, ANGIELSKOŚĆ, WSTĘP, NIEZWYKŁOŚĆ, WIĄZADŁO, STRATYFIKACJA, OCENA, ONTOGENEZA, LIMKI, KSIĄŻKOWOŚĆ, ADAPTACJA, PUB, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, BURSZTYNNIK, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, WIŚNIÓWKA, ASTRALNOŚĆ, CIĘŻKA RĘKA, OLEJ Z OLIWEK, BĄBELEK, MITYCZNOŚĆ, SPÓD, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, CIOSNA, RUTYNA, WIECH, LABORATORIUM, RZESZOTO, MIŁOŚĆ, PRZEJAW, ZWAŁ, MEGAPOLIS, USKOK, ĆWIKŁA, PARKA, ZROST, KOLEJKA, GALASÓWKA, ÓSMA CZĘŚĆ, ZAŁOŻENIE, UGRUPOWANIE, FRONT, PROJEKCYJNOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, OWOC, PRÓG RZECZNY, PLASTYCZNOŚĆ, POWINOWACTWO, SABATIANIZM, NASTROSZEK, JUDASZ, BOGOMILSTWO, ZRZYNKA, PÓŁĆWIARTKA, WOLUNTARYZM, NIEPRZYJEMNOŚĆ, GÓRY ZRĘBOWE, OPTYMIZACJA, PODEJRZLIWOŚĆ, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, GUZDRALSTWO, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, WYSZCZEGÓLNIENIE, ZAINTERESOWANIE, SKAŁA MAGMOWA, SPRAWA, ETERYCZNOŚĆ, OBSERWATOR LUENBERGERA, RESIDUUM, WŚCIEKLICA USZATKA, KAPILARNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PROPAGANDA, KOLEJKA METRA, NIEDOTYKALNOŚĆ, PORÓWNYWARKA, DYLACJA, POWYWRACANIE, OGRANICZONOŚĆ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, MOKROŚĆ, TRZĘSIENIE ZIEMI, IZOPRENOID, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, NIEOBLICZALNOŚĆ, DRZWI, FUNKCJA JEDNORODNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ZADRAPNIĘCIE, CUKIER INWERTOWANY, ADORACJA, NIEPRAWOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, ODBIÓR, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, ENIGMATYCZNOŚĆ, MASA KAKAOWA, ZDOLNOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, TEST, CNOTA KARDYNALNA, ŚCINACZ, SYSTEM, ODSTĘP, PRZEŁOM, NIEREALNOŚĆ, SITO, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PRZEDAWNIENIE, IZOTERMICZNOŚĆ, DOZA, OSTANIEC, ENERGICZNOŚĆ, PROJEKT, BEZDNIA, WALUTOWOŚĆ, SĘK OTWARTY, WIELOFAZOWOŚĆ, ŻOŁNA, NUMER, DŁAWIGAD, WYSIŁEK, OGNISKO, OSTROŚĆ, ODGŁOS, MIĘSISTOŚĆ, ŻYŁKA, OPUSZCZENIE, USTĘPLIWOŚĆ, PASTWA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ODNOWA, WYDMUCHIWACZ, NIEWYPARZONA MORDA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FORMACJA, ATYPOWOŚĆ, KANWA, POMOCNOŚĆ, ZAPAŚNICTWO, PRZEDSZKOLE, OLEWKA, ULEGŁOŚĆ, SUFFOLK PUNCH, KOLEJKA PODZIEMNA, CHCICA, ENTUZJASTA, LOKALIZATOR, PROMIENNIK, SPŁACALNOŚĆ, KAUCZUK BUTYLOWY, BIOMAGNIFIKACJA, KATEGORIA, ŁEBEK, OMNIPOTENCJA, RUSZT, OSOBOWOŚĆ ANALNA, DZIEDZINA, KĄT WPISANY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PODRÓŻ, UCHO ZAPAŚNIKA, LOT, PARAMETRYZACJA, DOLNOSASKI, CIĘŻAR, TOREBKA, AUTONOMICZNOŚĆ, MEWKA, WSZECHMOCNOŚĆ, BAGNIK, ROZLEGŁOŚĆ, REKINEK PLAMISTY, LICZEBNOŚĆ, CHODY, HIACYNT, SKORUPA, PORYWISTOŚĆ, FOLKSDOJCZ, WSPÓŁUCZEŃ, REWALORYZACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ARGUMENTACJA, OSIEMNASTKA, NIEWYPARZONY PYSK, ARONIÓWKA, SŁUŻALCZOŚĆ, ENERGIA SPOCZYNKOWA, MUZYKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, AUDIOMETRIA, PULPA, STOS, PODGLĄD, WLAN, WYKLUCZENIE, DROŻNOŚĆ, RAPORT, STEREOTYPIZACJA, BĄK, INTERPRETACJA, TELEWIZJA, KONIEC, POLICHLOREK WINYLU, KOLEJKA, POŚWIĘCENIE, ALMANACH, CZOŁO, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SALWINIA PŁYWAJĄCA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WITAMINA B6, HUMOR, SKAŁA OSADOWA, GŁOWA CUKRU, NIEREGULARNOŚĆ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ZBIORNIK RETENCYJNY, ZATOR PŁUCNY, REIFIKACJA, SKUPISKO, ZORBA, STANOWISKO, STADO, KONOTATKA, CHYŁ, WESOŁOŚĆ, WIĄZANIE JONOWE, SER TWAROGOWY, WYŻYNY, ODMIERZACZ, WŁAZ, SYMBOLICZNOŚĆ, ZUBOŻENIE, KRYZA, SLOW-FOX, KORPUS, UPROSZCZENIE, ZNAK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, ZIELONE, ALBAŃSKOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PRECEDENSOWOŚĆ, SMAŻENINA, ROZEZNANIE, POPRZEDNIK, BEZGRANICZNOŚĆ, ŻABA PURPUROWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, STANOWISKO, KRĄGŁOŚĆ, KOD IDENTYFIKACYJNY, PRION, CYKL MIESIĘCZNY, KAMIEŃ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, SKÓBEL, EMANACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POWTÓRZENIE, ALIT, MALARZ, WYBIJACZ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ORGAN SPÓŁKI, KOLOROWOŚĆ, SZYBKOŚĆ, REFORMATOR, RAJFURSTWO, MIARA, ?INKLINACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEJKA nagromadzenie czegoś, zator powstały w wyniku tego nagromadzenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEJKA
nagromadzenie czegoś, zator powstały w wyniku tego nagromadzenia (na 7 lit.).

Oprócz NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NAGROMADZENIE CZEGOŚ, ZATOR POWSTAŁY W WYNIKU TEGO NAGROMADZENIA. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x