PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWKA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)DOZA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWKA

DAWKA to:

ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (na 5 lit.)DAWKA to:

przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.910

DODATEK STAŻOWY, WKŁADKA, OGNISKO, AKOMODACJA, UZBROJENIE, PRZECIER, PLUS, WRZASKLIWOŚĆ, WYKONAWCA, STYMULATOR, RUSKOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, STOPKA, OSŁONOWOŚĆ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, NIESKUTECZNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, PRZEKŁADKA, SIATKA, DNO, DODATEK BRANŻOWY, MAŚLANKA, ILUZJA, POZIOM, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, OLEJ KONOPNY, SALUT, FILAR, CHCICA, KAWA BEZKOFEINOWA, RZADKOŚĆ, KOMENTARZYK, TEŚCIK, UKŁAD, DZIAŁKA, MEDIALNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, MĄKA ZIEMNIACZANA, PLASTYCZNOŚĆ, PODOBNOŚĆ, NARODZINY, RACJONALIZACJA, OAZA, KAWA, SMUGA, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, JAŁOWOŚĆ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, OBRAZ, KONIUSZEK, SOS, FALA, BAZA MONETARNA, MAGICZNOŚĆ, PORTFEL, STOPIEŃ, BEZTREŚCIOWOŚĆ, WAMPIREK, WSZECHWŁADNOŚĆ, PRZEBIEG, TURECKOŚĆ, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MANIFESTACJA, SŁUPISKO, MATCZYNOŚĆ, PRZECHYŁ, PUŁAP, CIĘŻAR, DEKLARACJA, ŻAŁOSNOŚĆ, SPOSÓB, MIERZENIE, FORMA, PRZEŚMIEWKA, LOT BALISTYCZNY, PIĘTA ACHILLESOWA, KONSUMPCJA, WAMPIR, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ZANIK, PRYNUKA, DRAPIEŻNOŚĆ, UPRAWNIENIE, KRZTA, SOK, RYS, ZASADA, ATRAKCYJNOŚĆ, DRWINA, SUBTELNOŚĆ, WSKAZÓWKA, PERLISTOŚĆ, PRZYSPIESZACZ, SZNAPS, NIEBYWAŁOŚĆ, PIĄTA CZĘŚĆ, DEKIEL, MNIEJSZE ZŁO, NIEWYPARZONY JĘZOR, REMINISCENCJA, AUTOREGULACJA, KRYTERIUM, CER, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, ZACZYN, BRYŁOWATOŚĆ, DROBNOŚĆ, TEREN ZALEWOWY, SPECYFIKACJA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, REKONWERSJA, ZAMIŁOWANIE, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, KRZTA, KOMÓRECZKA, MODERATOR, BEZDNIA, TEST, SKORUPA, UPADEK, GALARETKA, CIUPKA, KONSEKRACJA, MDŁOŚĆ, POKŁOSIE, WENA, OLEJ LNIANY, GRATISIK, REALIZM, POWTÓRZENIE, ŁOWCA, MASŁO, BRZEG, WODA, ROZBRYZG, DOPING, MALOWNICZOŚĆ, WYPŁYW, BAZA, POŚLEDNIOŚĆ, KALKA, KILKAKROTNOŚĆ, WOLUNTARYZM, ŚLISKOŚĆ, PRZESŁUCHANIE, ROZEZNANIE, KULMINACJA, NIEODPORNOŚĆ, DZIECIĘCTWO, SŁUŻALCZOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, MIARA, SPUSZCZANIE, MACIERZ NILPOTENTNA, PRZERABIACZ, POLEROWNIK, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PODMUCH, BEZLIK, PRÓBA, ZASTRZYK, WIELOBARWNOŚĆ, JĘZYK ŻYWY, GRATIS, PRZYKŁAD, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, PAS, NASZYWANIE, NIECZYNNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, BIFURKACJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KWAŚNE MLEKO, ODDANIE, SPÓD, KOLEJ, NERW, STEK, KONFRONTACJA, PIEGUSEK, UNIFIKACJA, ZIARNO, KOLCZASTOŚĆ, LITERALNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WDECHOWA, NAGA PRAWDA, ODWAGA, PIRAMIDKA, PULPETY, JAKOŚĆ, SER PARMEŃSKI, SŁUPISKO, ZAINTERESOWANY, DELIKATESOWOŚĆ, WIR, UŚCISK, CIĄG, DODATEK PIELĘGNACYJNY, MELAS, ODŁAM, ADHEZJA, POJEDYNCZOŚĆ, MUSZTARDA SAREPSKA, SKRA, UJĘCIE, POWTÓRZENIE, DROGA PŁCIOWA, ODWZOROWANIE, ZUPA, DIABELSKOŚĆ, ŹRÓDŁO, KONWERSJA, TROISTOŚĆ, PRZEBIEG, KOŃSKA DAWKA, WYSŁANIE, PODRÓŻ, LEGENDA, HIMALAJE, LIMIT, PARANTELA, GATUNEK, PARKA, PRZESYP, BEKA, ŻYWIENIE, TENDENCYJNOŚĆ, DARMOSZKA, CHĘTNY, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, MIERNIK, POLSKOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, SODA, RADZIECKOŚĆ, RICOTTA, NATARCZYWOŚĆ, DROŻNOŚĆ, WYŁAPYWACZ, NAJWYŻSZY CZAS, WYPALANKA, KOPS, PASEK, PALEC, HISTORIA, WYWÓD, NIEREGULARNOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, GIGANTYCZNOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, ORIENTACJA, SIEDLISKO, REWERSAŁ, DODATEK NADZWYCZAJNY, MOC CIEPLNA, KONSERWIARNIA, BEZDENNOŚĆ, PELENG, ODKUP, MODEL, REJESTRACJA, DODATEK RODZINNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, KREMÓWKA, EMENTALER, WSPÓŁCZYNNIK, ODKUPICIEL, ŚRODKOWOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, NATŁOK, PONĘTA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CELOWOŚĆ, KOLOSALNOŚĆ, ROZKŁAD, DŁUŻNICZKA, WYŻŁABIACZ, ODBIORCA, PEWNOŚĆ, SZKIC, ŁADUNEK, GUST, OBLACJA, BUŁKA TARTA, ZASKOK, REGENERACJA, KLIN, NIEGOTOWOŚĆ, NADMIAR, ODNOWA, RZUT OKA, SPEKULACJA, OSKROBYWANIE, ODBIÓR, ?SATYRYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWKA przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.)
DOZA przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWKA
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 5 lit.).
DOZA
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś (na 4 lit.).

Oprócz PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - PRZEN. PORCJA, PEWNA ILOŚĆ (NP. DODATEK, DOMIESZKA) CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast