W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZADKOŚĆ to:

w ekonomii pojęcie określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZADKOŚĆ

RZADKOŚĆ to:

coś, co pojawia się lub występuje nieczęsto (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

osobliwość, szczególność, cecha czegoś nieczęsto spotykanego (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

cecha struktury, substancji: rzadka konsystencja (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

cecha czegoś, co składa się ze stosunkowo niewielu elementów lub elementów będących w dużych odstępach od siebie (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

cecha czegoś, co ma spore oczka, nie jest ścisłe (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

niska frekwencja (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 960

PIKTOGRAM, ZAPLECZE SANITARNE, NIZINNOŚĆ, AGENT, ŚWIAT, BENEFICJANT, WARSTWA, FRYKCJA, PIECZYWO CUKIERNICZE, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, PODATEK PROGRESYWNY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, LIGA, TREND, PERFORMANCE, KLASYFIKACJA, MIZOGINIA, APRECJACJA, CIUTKA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ZAWARTOŚĆ, DWUNASTKA, POKÓJ DZIECINNY, PORCYJKA, NAWAŁA, SPAD, PASTA, SMORODINÓWKA, ENKODER ABSOLUTNY, JEVONS, KALKA, GROOMER, BEZMIAR, PRZEDWCZORAJ, PORCJA, ŻELATYNA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MIÓD, ABSTRAKCJA, PRZYSWAJANIE, KARMAZYN, JOHN MAYNARD KEYNES, ŚLEPY KOSZTORYS, MECHANIZM OBRONNY, ODROBINA, TORSJA, GROMOWŁADCA, KOSZT ALTERNATYWNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, MĄKA PSZENNA, MIKROURAZ, NIESKOŃCZONOŚĆ, NEPER, BEZMIERNOŚĆ, ROKPOL, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, ADRES, ADAPTACYJNOŚĆ, ROTACJA WEWNĘTRZNA, INSTALACJA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, PRZEDMIAR, BENEFICJENT, RÓWNOWAGA OGÓLNA, OSZCZĘDNOŚCI, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, ŁOPATA, HYDROTECHNIKA, B, INTEGRACJA HORYZONTALNA, MODUS, DOIWO, MEDYCYNA PERSONALNA, GRAD, RZADKOŚĆ, DONNA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, WYDÓJ, JARZĘBINÓWKA, MULTILATERALIZM, GOOGLE, RICOTTA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, RYBOSTAN, KASZA JĘCZMIENNA, POWIDŁA, MATELOT, AROMAT, LICZEBNIK GŁÓWNY, PRZESTRZEŃ DYSKOWA, REGUŁA SAVAGE'A, POWSZECHNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO, PODDIALEKT, UBÓSTWO, CENA DUMPINGOWA, RYZA, CZAS, KAWA BEZKOFEINOWA, SPOŻYCIE, PREPAID, TELEINFORMATYKA, KAPITAŁ REZERWOWY, PRAWO JOULE'A, OCEANOTECHNIKA, ROBUSTA, WIGOŃ, TRANSAKCJA PAKIETOWA, STRYJO, MALINÓWKA, RELACYJNOŚĆ, DANE STATYSTYCZNE, PIES, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ADRES INTERNETOWY, CO NIECO, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, REGUŁA MINIMAKSU, KARAFINKA, SYN, LUMENOSEKUNDA, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, LIMIT, TUSZONKA, LIST INTENCYJNY, UTLENIALNOŚĆ, GRANICA, EMBLEMAT, DOGADZANIE, KROPELKA, CAMEMBERT, OBFITOŚĆ, POLITYKA SPOŁECZNA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KRZYWA POPYTU, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ZAPASY, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, KOSZT POŚREDNI, POPĘD PŁCIOWY, TAO, RZADKOŚĆ, AKT, SPUST, FILIACJA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, HUMMUS, FIX, TŁO, BUTELKA MIAROWA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, MARKETING TERYTORIALNY, LEGALIZACJA PONOWNA, DRENAŻ KIESZENI, OSOBOGODZINA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, STRUMYK, CHEDDAR, PORZECZKÓWKA, MYŚLENIE MAGICZNE, SZMAT, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KROPLA W MORZU POTRZEB, CUKIER WANILIOWY, PRE-PAID, INKA, ZJADACZ CHLEBA, OŚWIADCZENIE WOLI, GITARA HAWAJSKA, ZATRZĘSIENIE, STRYJ, OBIEG SYNODYCZNY, ORZECZNIK, PROBLEM DECYZYJNY, DZIELNIK NAPIĘCIA, BADANIA SYSTEMOWE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, DEZINTERMEDIACJA, PRZYTARCZYCA, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SPEKTROMETRIA MASOWA, KOD OGRANICZONY, KLAN, PRAWO KONSTYTUCYJNE, PRÓBKA, KWADRUPOL, ŻYZNOŚĆ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, LUD, PERFORMANS, CZĘŚĆ, WĄTŁOŚĆ, SER PARMEŃSKI, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, MAKARON, METAFIZYKA, ROZPŁYWALNOŚĆ, RUCH, RZEKA, ALLOMETRIA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, IKOS, CENOTWÓRCA, NADSUBSKRYPCJA, DONICZKA, GŁUPTAKOWE, BUŁKA TARTA, ESENCJA, ZASOBY OPERATYWNE, EFEKT MAJĄTKOWY, MAŁPKA, INSOLACJA, ĆWIKŁA, MOC CIEPLNA, SOLANKA, WF, SEKUNDA, SER TOPIONY, OLEJ LNIANY, TRYB WARUNKOWY, NIEDOSTATEK, STAN NIECZYNNY, STRATA, LIBIDO, KASZA KUKURYDZIANA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ANALIZA SYSTEMOWA, RETROAKCJA, PORCJA, NAWAŁ, PLUWIOGRAF, KUPA, SKĄPOŚĆ, WIELKOŚĆ, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, ABSTRAKCJA, CZAS GRAMATYCZNY, GOUDA, STACJA, ŹRENICA, SPEKTROMETRIA MAS, PULA, SZKOŁA AUSTRIACKA, SYSTEM EKSPERTOWY, MĄKA, ORZECHÓWKA, BICHAT, CIĄŻA EKTOPOWA, KOSZT, SER TWAROGOWY, TORSJA, ASYMILACJA, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, POJĘCIE, ASYLABIZM, ODPOŚREDNICZENIE, KOPARKA POPRZECZNA, FUNKCJE AMPLITUDY, CUKIER PUDER, ŻYZNOŚĆ GLEBY, RODZINA, LEŚNY DZIADEK, POTENCJAŁ, EMENTALER, REWERS, KONIUNKTURA KONSUMENCKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, STOŻEK DEPRESYJNY, POSTAWANGARDA, ZDARZENIE PRAWNE, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, TRANSFER, TABLETKA DZIEŃ PO, POSIADACZ ZALEŻNY, OLEJ Z OLIWEK, PESTO, STOSUNEK PRACY, SCHRONISKO, EKONOMISTA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, CZAS RZECZYWISTY, PARANTELA, AWERSJA DO RYZYKA, AZOT AMONOWY, MURZYNEK, BILANS BRAMKOWY, DROGIE PIENIĄDZE, LICZNOŚĆ, MINIMUM EGZYSTENCJI, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ZAWAŁA, WIELOŚĆ, NONA, EKONOMIA, ?UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 960 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZADKOŚĆ w ekonomii pojęcie określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZADKOŚĆ
w ekonomii pojęcie określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb (na 8 lit.).

Oprócz W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W EKONOMII POJĘCIE OKREŚLAJĄCE OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZASOBÓW W STOSUNKU DO NIEOGRANICZONYCH POTRZEB. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x