DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USŁUGI NIEMATERIALNE to:

działania, zwane również usługami społecznymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.110

WYMIENIACZ, KARABASZ, FATALIZM, KONICZYNKA, DZIWOŻONA, WIDELEC, PRZEKOPNICA WIOSENNA, LEGAT, FLUNITRAZEPAM, CHUDOŚĆ, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, PROTEST SONG, WYROSTEK, WYCHWYT, TRAWERSOWANIE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, POKREWNA DUSZA, INDEKS, GARDZIELEC, FALA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, SPENCER, KUDŁY, GRZYB MAŚLAK, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, USTRÓJ, NACZELNIKOSTWO, OSTATNI KRZYK MODY, SKLEPIENIE BECZKOWE, MATCZYNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, JEZIORO DYSTROFICZNE, KRÓLIK FLORYDZKI, MNOŻNA, POUFNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ZABIEG LECZNICZY, BROŃ CHEMICZNA, JEDNOLITOŚĆ, INTERMEZZO, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, JAMA USTNA, SĘKACZ, KULFON, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, AUTARCHIA, JESIEŃ ŻYCIA, DESEREK, CECHA PODZIELNOŚCI, GOLKIPERKA, E-POCZTA, ENCYKLOPEDYZM, TAUKA, RYNKOWOŚĆ, OKULARY SŁONECZNE, NAUKA MEDYCZNA, ONIRYCZNOŚĆ, KRÓLOWA, MĘŻOBÓJCA, MOLTON, LODOWIEC SZELFOWY, JEZIORO SAPROTROFICZNE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KRĘGOWCE, TANINA, DRZWI PRZESUWNE, KONCERT, RESZTKA, UŚMIECH LOSU, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, JAŹŃ, FLAK, NIEJEDNOLITOŚĆ, MBIRA, ROPUCHA PANTEROWATA, ZESTAWIK, GREJ, NIECIEKAWOŚĆ, RAMA, INTEGRALNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, ZESZYT W LINIE, PRZESTRZEŃ STANU, PIERWSZOROCZNY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, INDYKATOR, CIŚNIENIE, PLAN, ARTYSTKA, PALEOMAGNETYZM, TANIEC LUDOWY, POCZTA ELEKTRONICZNA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, RABACIK, OKRES OKOŁOPORODOWY, POLNIK, ZDARZENIOWOŚĆ, ESCHATOLOGIA, ZAPYTANIE OFERTOWE, AZT, WYŚCIG, WADA, RAJD DAKAR, PANSEKSUALIZM, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KRATA ROZDZIELNA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, KONTRAST RÓWNOCZESNY, TROGLOKSEN, STAWIDŁO, BANIALUKA, PRZECIWWAGA, SZTUKI PIĘKNE, ZIELONA NOC, PSYCHOTEST, SILNIK PRZELOTOWY, OMIEG KAUKASKI, DEWIZÓWKA, ADAM, WYSMUKŁOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, ZESPÓŁ CAPLANA, PRZECHÓW, ŁYKOWATOŚĆ, SZALKA, FRAJERSTWO, TAKT, GAZ KOPALNIANY, BORECZNIK SOSNOWIEC, ŻABA DALMATYŃSKA, DOZOROWIEC POGRANICZA, WSPOMINKI, NADAKTYWNOŚĆ, POKOJOWOŚĆ, FERWOR, KATASTROFA BUDOWLANA, PROTAGONISTA, PRZYSADKA, EKS-KOMUNISTKA, SINGEL, ZASADA MACHA, ZAŁOGANT, JĄDRO, PLAZMA, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, SYMPTOMAT, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, PARPOSZ, ZWROT, OMIEG SERCOWATY, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, SZCZELNOŚĆ, PRZEŻYCIE, RZECZY OSTATECZNE, REFERENDARZ, KOMERCHA, TRASZKA Z HONGKONGU, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ENTEROTOKSYNA, ALRAUNA, WALEC HIPERBOLICZNY, ZWORA, REGENERATOR, CZEPOTA GAMBIR, DROGA KRAJOWA, FASOLA SZPARAGOWA, GUARANA, ANTYHITLEROWIEC, PROSTA, SZPARNICOWATE, SKORUPA, MIĘKKOŚĆ, MODERN, TARAN, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, ECCHI, TYTANOZAUR, NABÓJ BOJOWY, NORNIK BURY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, NEANDERTALCZYK, KARMIDŁO, INIA, ETIOPSKI, NAZWA ZBIOROWA, BOGATY, PLANETA OCEANICZNA, CIENISTKA, OTCHŁAŃ, SATYRA, WILCZY GŁÓD, PARAGENEZA, BYTOMKOWIEC, AROMAT, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, JĘZOR, NOWINKARSTWO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, POCIĄG PASAŻERSKI, DEKLARACJA, RADYKALNA PRAWICA, ZMIERACZEK NADMORSKI, BÓBR AMERYKAŃSKI, AEROFON, TEMPERATURA ROSY, ZGŁOSKOWIEC, JEŹDŹCZYNI, RELACJA SYMETRYCZNA, BŁONA, WOOD, SKAFANDER, MANIERZYSTA, AUTONOMIA, PIANA, SZTUCZNE SERCE, REAKCJA ZAPALNA, PRZYBUDÓWKA, SZCZEPONOGI, AGAT, TRAKEN, CZARNY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PEJZAŻ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, UKRZYWDZONY, DEINSTALACJA, PIEZOELEKTRYK, PAŹ, WOLNA KONKURENCJA, ADMONICJA, WODNIAK, SOKRATES, CELOWOŚĆ, POTULNOŚĆ, KRET, FELERNOŚĆ, SYSTEM REPARTYCYJNY, ASTER ALPEJSKI, REKRYSTALIZACJA, BRUTAL, GARDA, PRZEKLĘTNIK, ROSTBEF, PIĘĆSETKA, MASA SPADKOWA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, POKAZOWOŚĆ, URODYNAMIKA, OTWARTOŚĆ, STRUKTURA, ODŻYWCZOŚĆ, TORBACZE, WIERZCHOŁEK, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WUJOWIE, JESIOTR KASPIJSKI, PEDET, EROTOMAN TEORETYK, KLAWISZ FUNKCYJNY, KWAS TŁUSZCZOWY, SZYNKARKA, KLARK, KONFIDENCJONALNOŚĆ, CZERPARKA, TUPAJOWATE, JEDWAB OCTANOWY, BAZA, OBIEGNIK, KOLEJ, ADOLESCENCJA, SALONOWIEC, LIGA, CORONET, SOWIZDRZAŁ, GBUROWATOŚĆ, DYSKRETKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, DELIKATNOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, DZIURKA, OBLEŚNOŚĆ, AMONIT, ZAGĘSTNIK, SAMOWOLNOŚĆ, MORFOGENEZA, WYLECZENIE, KANALIK, KILKAKROTNOŚĆ, HAMULEC LUZOWANY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ?MINIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USŁUGI NIEMATERIALNE działania, zwane również usługami społecznymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USŁUGI NIEMATERIALNE
działania, zwane również usługami społecznymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych (na 19 lit.).

Oprócz DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast