WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYMER to:

wychylna część steru na jego krawędzi spływu, ustawiana w locie pod odpowiednim kątem, wychylana w przeciwnym kierunku niż ster, zmniejsza siłę potrzebną pilotowi do utrzymania steru w stałym wychyleniu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYMER

TRYMER to:

element korekcyjny układów elektronicznych (na 6 lit.)TRYMER to:

maszynka służąca do strzyżenia brody, wąsów, okolic bikini a nawet zbędnego owłosienia w nosie i uszach (na 6 lit.)TRYMER to:

narzędzie do trymowania psa; wyglądem przypomina nóż z pofałdowanym lub ponacinanym ostrzem (na 6 lit.)TRYMER to:

dodatkowa płetwa sterowa w jachcie ułatwiająca utrzymanie go na kursie (na 6 lit.)TRYMER to:

robotnik portowy przemieszczający sypkie ładunki spod luku w głąb ładowni i odwrotnie (na 6 lit.)TRYMER to:

ręczna kosiarka elektryczna, która umożliwia podcinanie trawy i zarośli w trudno dostępnych miejscach (na 6 lit.)TRYMER to:

marynarz w kotłowni parowca przerzucający węgiel z zasobni (bunkra) pod palenisko (na 6 lit.)TRYMER to:

kondensator dostrojczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.872

BIAŁKO, DACIA, UZDA, STRATEGIA, HIGIENA WETERYNARYJNA, OBCOWANIE PŁCIOWE, SERAJ, VACATIO LEGIS, STOPA, ZAPACH, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, OGNIK SZKARŁATNY, MIKROSILNIK, TETRIS, LEASING LOMBARDOWY, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, FESTIWAL, MARKA, ŁOŻYSKO OSIOWE, OSTATNIA WIECZERZA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, MATISSE, SPŁYW, MAN SE, PUNKT, DEMOTYWATOR, REZYSTYWNOŚĆ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, HORMON TROPOWY, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, BURTA, POLAROGRAFIA, KARAPAKS, OMYŁKA PISARSKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, BRÓDKA, HUSYTKA, DZWONEK RĘCZNY, RĘKA, POLE ZNACZENIOWE, TORKRETNICA, ZERWA, JELEŃ WSCHODNI, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PÓŁKOSZULEK, PODSTAWY, STRZAŁKA BAŁTYCKA, MECH IRLANDZKI, MANKIET, MARGA, ETAT, CZCIBÓR, DOBUDÓWKA, MÓZG EMOCJONALNY, CZEP, ŁOPATA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, EUTEKTOID, MICROSWITCH, PRĄD ZAWIESINOWY, STANIK, AKSJOMETR, RAD, AKTYWNOŚĆ, BLASZKA, BĄBEL, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, JASKRAWOŚĆ, STOJAK, SOCYNIANIZM, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, EKSPATRIANTKA, TRZON, RASZPLA CIERNISTA, BOASZKOWATE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, DIODKA, RAZÓWKA, CZASOPISMO, NADAKTYWNOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, DEWIACJA, MLECZ, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, RAGLAN, GICZ, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, INFLACJA JAWNA, OPRAWA, SILNIK WIDLASTY, PALLAS, EUROCENTRYZM, NADBUDOWA, CIAŁKO SZKLISTE, KONSERWACJA, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, WOŁYNIAK, KONTRKURS, ANTROPOSFERA, KOMPATYBILNOŚĆ, MIKROFON WĘGLOWY, REZYDENT, UBOGOŚĆ, LUMINANCJA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, MOSTEK, ALLEL WIELOKROTNY, PASYWISTA, APERCEPCJA, DOBRO LUKSUSOWE, MIECZ SZYBROWY, POLARYZACJA ANODOWA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, WYWIAD LEKARSKI, CEL INFLACYJNY, KREW Z MLEKIEM, TRAMPKARZ, NAGOLENNIK, PIANO, PODAWCA, MOŁDAWSKI, WSTĘPNICA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KRONOZAUR, CAPOGROSSI, WĘZEŁ ZATOKOWY, MOZARAB, DRUŻYNA, STOK KONTYNENTALNY, SZCZYT, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, MAKIJAŻ PERMANENTNY, SĄD POLUBOWNY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KONDYCJA, ODCZYN, WIELKOŚĆ, CHOROBA MORGELLONÓW, CACHE, PŁETWA STEROWA, MORENA CZOŁOWA, SWOSZOWICE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CHOREG, ZBITOŚĆ, NÓŻKA, KEFIR, HETEROZJA, APLA, JERYCHO, FRONT, AMPLA, GÓRA, TORFOWISKO WYSOKIE, WYPORNOŚĆ, WĘGLÓWKA, SZCZECINIEC, CUKIER LODOWY, APLET, BOKS, TEMACIK, PRĘT, BERGSON, BOCZEK, URUBU PSTROGŁOWY, MOSTEK, OBRĘCZ BARKOWA, SKURWYSYN, REFERENDUM LOKALNE, OKULAR, RAJA SIWA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, LANE CIASTO, CZASZA, MAŁA, PISMO LINEARNE, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, JĘZYK, GROSZEK, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, STEROLOTKA, KINOTEATR, WIDŁAK, GENETYKA POPULACYJNA, KOŃ TROJAŃSKI, OBŁÓG, NONA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SINIAK, POMORZE ŚRODKOWE, RĘKAW, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, WKŁAD, BANITA, ZACIĘCIE, STRONA INTERNETOWA, PRZEKŁADKA, CIEŃ, PRZYSIOŁEK, TRINAKSODON, CHLOREK HEMATYNY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, ŁUSKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, WARSTWOWANIE, NIESTOSOWNOŚĆ, MŁOTECZEK, DEKONCENTRACJA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, MIKRORESTRUKTURYZACJA, PARTIA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, MAJTKI, BRUK, MIKROFON JEDNOKIERUNKOWY, ROZDANIE, CZOŁO, CZOŁDAR, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SĄD OSTATECZNY, BŁONA MIĘŚNIOWA, POLE SIŁOWE, ŻABA DALMATYŃSKA, ZESPÓŁ, GÓRALKI, DWUŚCIAN, STRZELISTOŚĆ, KOŚCIÓŁ, BIAŁA KRWINKA, FARTUCH, ELEMENT, MIESZADŁO, PLEBEJUSZ, STER, JANTAZAUR, ŹREBIĘ, ZNAK WODNY, ODKŁADNICA, PRAWO BUDOWLANE, SKARPETA, ELEKTROŚMIECI, SZELF KONTYNENTALNY, COROLLA, POŁUDNIE, UDO, SROMOTNIK WOALKOWY, ROBOTY PRZYMUSOWE, WOLNE SOŁECTWO, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, IRENISTA, MIKRONEZJA, PORUCZNIKOSTWO, ZACHÓD, PRAWO KARNE, OBUDOWA, DZO, WYROSTEK BARKOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PRĘT, INSTRUKCJA, MAJEUTYKA, PÓŁKULA MÓZGOWA, ODWAL, FINAŁ, MARTEAU, KREDYT STUDENCKI, PODMIOT DOMYŚLNY, SZYJKA, TORPEDA, SAMOTRAWIENIE, PRZÓD, KRYTERIUM ULICZNE, STOPKA, INTERNOWANY, KONTYNGENT CELNY, PREMIA GÓRSKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PODKOMENDNY, WIERZYCIEL SOLIDARNY, IMPOSTOR, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, ANARCHOSYNDYKALIZM, CZTERDZIESTOPAROLATEK, LICZNIK STRUMIENIOWY, MYDLANOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OSIEDLE, CHWYT, MALUCZKOŚĆ, MALATURA, ACYDURIA OROTOWA, OKRYWA KWIATOWA, IBIS BIAŁY, MAŚLAK, ABORDAŻ, ?OWOLAKTARIANIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYMER wychylna część steru na jego krawędzi spływu, ustawiana w locie pod odpowiednim kątem, wychylana w przeciwnym kierunku niż ster, zmniejsza siłę potrzebną pilotowi do utrzymania steru w stałym wychyleniu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYMER
wychylna część steru na jego krawędzi spływu, ustawiana w locie pod odpowiednim kątem, wychylana w przeciwnym kierunku niż ster, zmniejsza siłę potrzebną pilotowi do utrzymania steru w stałym wychyleniu (na 6 lit.).

Oprócz WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - WYCHYLNA CZĘŚĆ STERU NA JEGO KRAWĘDZI SPŁYWU, USTAWIANA W LOCIE POD ODPOWIEDNIM KĄTEM, WYCHYLANA W PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ STER, ZMNIEJSZA SIŁĘ POTRZEBNĄ PILOTOWI DO UTRZYMANIA STERU W STAŁYM WYCHYLENIU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x