ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAPKA TEKTONICZNA to:

odizolowana część nasuniętej płaszczowiny lub też fałdu, powstała wskutek procesów erozyjnych i zrównywania powierzchni ziemi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.684

MRAD, NUTA, ETAT, MASZKARA, BAT, SKRAJ, KOMORA, BAKTERIA, ŚWIDOŚLIWKA, ZASOBY OPERATYWNE, NIEŚMIAŁOŚĆ, SZERYF, FIGURA RETORYCZNA, SAMPEL, GARNITUR, REWOLTA, SIEĆ NEURONOWA, KANAŁ LATERALNY, WIATROWNICA, POLARNA CZAPA LODOWA, PĘTELKA, TRZECI, SPODNIE, KROS, KARTA, PLATER, VIOLA BASTARDA, WÓR, MANDORLA, LAUDATOR, PRZYJEMNOŚĆ, DEKLARANT, PORÓD RODZINNY, ZWÓD, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, INTERNACJONAŁ, SER TOPIONY, BIOLIT, PŁYTA PILŚNIOWA, PŁUCZKA, WĘZEŁ, GORCZYCZNIK, NUBUK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, WERS, DZIURA, KOSARZ, CNOTA, MASKA, DOBA, OCEMBROWANIE, KOTERYJNOŚĆ, FERMATA, PROGRAM, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, DWUNASTA CZĘŚĆ, RUCH IZOSTATYCZNY, TRAGIZM, KÓŁKORODEK, ROWER POZIOMY, DRŻĄCZKA, GABINECIK, FOLA, PRODUKCJA, EMISJA, PISZCZAŁKA, DRÓŻKA, WAHADŁO, JĘZYCZEK U WAGI, TEMPERATURA ZAPALENIA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, WŁOSEK, ÓSMA CZĘŚĆ, RELING, ANALIZATOR, SPRZĄCZKA, MOWA WIĄZANA, FUTRYNA, OTRZEWNA, KSIĘŻULO, MASWERK, FUTRÓWKA, PIKIETA, BILANS TLENOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GRZYB ATOMOWY, OBRAZEK, S.Y, KRZYWAK, WSPÓŁRZĄDCA, PAPACHA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, AKCIK, ALPAKA, STOPKA, MAJDAN, KARIN, JĘZYK, SEKRECJA, CIAŁKO KIERUNKOWE, SEZAM, KRĘGARSTWO, CAP, CYTADELA, PASTISZ, RĘKAWICA, WIENIEC, OBCOWANIE PŁCIOWE, PITA, KANAŁ BURZOWY, GRA W BUTELKĘ, DRZEWOSTAN NASIENNY, WOŁYNIANIN, OSEŁEDEC, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WYTRZESZCZ, TERRINA, KWASJA, ROŚLINA KORZENIOWA, ANSAMBL, PIECZONKA, MORENA NIWALNA, TWÓR, TYRAŃSTWO, RESPONDENTKA, DZIESIĘCINA, PODSTRONA, ORSZADA, NAŁÓG, NEURON CZUCIOWY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, MASOŃSKOŚĆ, PATRON, MIKROMETR, GRA, LIDER, PODCENTRALA, WPADKA, ABANDON, LOT NURKOWY, PROPORZEC, SYMBOL, DYSZEL, KORYTO RZEKI, PŁYCINA, PIGMALIONIZM, MINIATURA FORTEPIANOWA, KOSMETYK KOLOROWY, KARIOLKA, TRESA, GRAFIKA, DRZEWCE, ARON, ZIELENIEC, NIEDYSPONOWANIE, KROPLA, CZAS PRZYSZŁY, ZASADA, ATREZJA POCHWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, KANTON, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, SPRYCIULA, TEORIA CIAŁ, BIERWIONO, KUMOTERSTWO, PRZYBYTEK, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MLECZ, BATYMETRIA, JELEŃ AKSIS, MOC, LUDZKIE ZOO, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ODGAŁĘZIACZ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, POLITYCZNY, PRZEŁYKANIE, DYBUK, GÓRKA, GUMA, WYROŚL, CZĘŚĆ MOWY, DERESZ, RETENCJA, KACZKA HEŁMIASTA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, SPECJAŁ, BŹDZINA, TRAMONTANA, BAJCA, KANEFORA, MIKROSOCZEWKA, KONKLAWE, BŁYSZCZYK, PRZEWODNICZĄCY, BAZYLEUS, HACJENDER, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KERMESYT, ZRĘBICA, PROPAGANDA, DYSTRYKT, SADZ, CYWILKI, MNOŻENIE MACIERZY, PRAWO GŁOSOWE, WERYFIKACJA, PANORAMA, GRONO, ZABIEG, FASOWANIE, ZAMSZ, EMPIRE, POSREBRZANIE, ZADRAPANIE, BABULINKA, ELEKTROIZOLACJA, TYNK, NIEGOSPODARNOŚĆ, JĘZYK POZYCYJNY, SŁUGA BOŻA, UCIOS, MŁYNEK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, LENIUSZEK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PYŁ, ISLANDZKOŚĆ, BURLESKA, STARZENIE MORALNE, ROZSTRZYGNIĘCIE, FONDUE, SUPORT, KOMPENSATOR CIEPLNY, BRAK, BERBEĆ, GERMAŃSKI, ZBROJA ŁUSKOWA, RESTRYKCJA, GDERACTWO, BŁĄD LEKARSKI, BYDLAK, PAMIĄTKA, NISKOŚĆ, DEKIELEK, ŚCISŁOŚĆ, KATAR, ODPRAWA POŚMIERTNA, HRABIĄTKO, FORMACJA, KOMPRES, AZJATYCKOŚĆ, BYTOWNIT, ZŁOTÓWKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, WERSJA LEKTORSKA, CYRK, ŁACINA, ELEW, ŚWIETLISTOŚĆ, DZIEGCIARZ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NASTAWA OŁTARZOWA, PERYSTOM, KOŁNIERZYK, ŚMIGŁOŚĆ, SOHO, LOKACJA, SZYJA, DUPCIA, WROTKI, ANTROPOCENTRYZM, ZABYTEK, LATARNIA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ŚLONSK, CHIŃSKI, LABOLATORIUM, WERYSTA, PIERSI, OKULAR, MELON, STACJA TELEWIZYJNA, PROFESOR ZWYCZAJNY, TEMAT FLEKSYJNY, WYBIEG, DOPŁATA EKSPORTOWA, PŁACA ZASADNICZA, ENCKE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, KATAFRAKTA, GOLF, ?INDEKS RZECZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.684 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAPKA TEKTONICZNA odizolowana część nasuniętej płaszczowiny lub też fałdu, powstała wskutek procesów erozyjnych i zrównywania powierzchni ziemi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAPKA TEKTONICZNA
odizolowana część nasuniętej płaszczowiny lub też fałdu, powstała wskutek procesów erozyjnych i zrównywania powierzchni ziemi (na 17 lit.).

Oprócz ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ODIZOLOWANA CZĘŚĆ NASUNIĘTEJ PŁASZCZOWINY LUB TEŻ FAŁDU, POWSTAŁA WSKUTEK PROCESÓW EROZYJNYCH I ZRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x