CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ĆWIERĆTUSZA to:

część półtuszy z poprzecznego jej podziału między ostatnim a przedostatnim żebrem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.082

NACIEK JASKINIOWY, MONSUN, ZESPÓŁ, GORS, JAKUCK, OSTAN, RZEKOTKOWATE, KROKODYL, DROGA POWIATOWA, OKRUCH SKALNY, PANTOFLE, WERSET, POWIĄZANIE, JĄDRO, ARCHIDIAKONIA, PRZELICZNIK, FUNT IRLANDZKI, DWUKADŁUBOWIEC, JABŁKO NANERCZOWE, BITNIA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, BRUTTO, PROCES KONSOLIDACYJNY, NEURON LUSTRZANY, OSOWO, LODOWIEC PODGÓRSKI, KRAJKA, EKSKLAWA, WIĄZADŁO, PÓŁSAMOGŁOSKA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ODBYTNICA, MASKA, BŁONA LOTNA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, PŁYWAK, AFIKS, RÓŻANKA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, GRUNWALD, FLEGMA, SŁAWONIA, GORZKA, PRZEWODZIK, NAPIERŚNIK, TRIANON, KLUCZ, TRESA, KRZYWA BEVERIDGE'A, FRAKCJONISTA, BAKARAT, KÓZKA, AUGUSTYNIZM, STOPKA, KLEPISKO, DUSZA, REKIN ŚLEDZIOWY, NARYS KWIATOWY, PODOBÓZ, KAROTEN, JOTA, NUTA, PATRYSTYKA, RESORT SIŁOWY, TARYFIARA, REJ, HYDROFOB, KILOMETRAŻ, PREFEKT APOSTOLSKI, MOGIŁA, CELOWNIK, PROCES GEOLOGICZNY, PODSEKTOR, WYPRYSK KONTAKTOWY, SZALOWANIE, KOREK PAROWY, ARTYLERIA LEKKA, NIKAB, ANASTYLOZA, STERNICZKA, MARKETING POLITYCZNY, SUTERYNA, LOTNICTWO, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ŁUPEK ROPNY, STAROISLANDZKI, KURURO, MEMBRANA, DISNEY, SPORT RAKIETOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, AGENCJA, REJON, BIOZA, POZYTRON, GŁOWICA, UKŁAD KRWIONOŚNY, KOŃ TURKMEŃSKI, FERMATA, PLATFUS, PRZYGOTOWALNIA, PUDŁO REZONANSOWE, GOTOWOŚĆ CYWILNA, ZRAZOWA, KIESZEŃ, NIEWYPAŁ, OPASKA, BIOMARKER, DEFEKT TRÓJKĄTA, TROPOSFERA, GŁOWA, WZNIOS KAPILARNY, ŁOKIEĆ, MALATURA, ABROGACJA, KARK, PION, NEOKAPITALIZM, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ŁĘK, WZGÓREK NASIENNY, PODNIEBIENIE TWARDE, HAF, ŁONO, BRZESZCZOT, ATOM, PSYCHOBIOGRAFIA, PĘCHERZYCA, EOLIDA, INTERLUDIUM, FASETA, HAMAK, TAMPICO, NARCIARSTWO NORWESKIE, ŁEBEK, BANIECZKA, TRZÓSŁO, KOLUMNA, MENISK WYPUKŁY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, WOLNA KONKURENCJA, MENZURA, STAROPOLSKI, RĘKA, NAWA, PONTICELLO, EKRAN AKUSTYCZNY, DAWKA ŚMIERTELNA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, HOHENZOLLERNOWIE, BRZOSKWINKA, NIERÓWNOŚĆ, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, RECYTATYW, CZEK BEZ POKRYCIA, KAPLICA, GOLEN, CRO-MAGNON, BEKON, LEJEK, ŁOPATKA, KOSODRZEWINA, BRYLANT, BIEGUN ANIMALNY, KANAŁ, PASEK, POZIOM, PĘTELKA, OBSADKA, PODKORA, TAKSON PARAFILETYCZNY, PROSPEKT, JĘZYK POZYCYJNY, RACJA, EFOD, SOPLENIEC, PALEOLIT, UCHO WEWNĘTRZNE, TEZA, TĘTNICA OCZNA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, EWANGELIA, USZTYK, NONA, DUSZA, SPÓR KOMPETENCYJNY, DEPOZYT SĄDOWY, ŚCIANA, STALNICA, KABATY, RĘKAW, NAWIS, ZADRAPANIE, ZMOWA CENOWA, NAOS, RATY, UCHWAŁA NEGATYWNA, ŚLIMAK, KISZKA STOLCOWA, APARAT GĘBOWY, BARBARYZM, MIĘSIEŃ SERCOWY, TRZON, JASKINIA LODOWA, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, SOCYNIANIZM, DRUGIE ŚNIADANIE, DZIELNICA, ANTIDOTUM, DZWON HEŁMU, ZAKOŃCZENIE, FILIERA, MOHER, OWOC, ZAKRĘT CZOŁOWY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, LENNICTWO, SIDEFILL, IMPOST, PUNKT EUTEKTYCZNY, SZPONDER, ARCHIDIECEZJA, LASZT, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, STOSINA, PIEŚŃ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, NAWAŁNIK POPIELATY, PIOTROWO, ALLEMANDE, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, HRABSTWO, NOWICJAT, PIŁOGON, PRYNCYPAŁ, PUŁAP, GÓRALEK STEPOWY, TAKTY, BLUZA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PÓŁWYSEP, DOMY, GNIAZDO NASIENNE, BELLAY, KULTURA PIEŃKOWSKA, WOJNA, ETIOPSKI KLASYCZNY, SKRZYDŁO, STANDING FINANSOWY, PIŁONOSOWATE, INTERSTYCJAŁ, GWIAZDKA, INTERWAŁ, PODHALE, STOSUNEK PRAWNY, ŻYŁA, FEMINISTKA, MIĘDZYAKT, FILTR, CIEPŁO, AZJA, SPOT, FORMA DWULINIOWA, DŹWIG, DZIELNICA HISTORYCZNA, ZAKOLE, KRAŃCÓWKA, WENET, FLAMBIROWANIE, JAWAJSKI, CYKL WEGETACYJNY, PODZIAŁKA, LANGWEDOCJA, DRZEWCE, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, ŁONO, KUKURYDZIANKA, OBRĘCZ, SEKTOR, GODZINA MILICYJNA, ŚRÓDOKRĘCIE, SZKAPLERZ, SZPILKA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, AZYMUT MAGNETYCZNY, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, NAUKI GEOLOGICZNE, NARAMIENNICA, PÓŁNOC, TEMACIK, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ONTOLOGIA, MŁOT, PODRZĘDNIK, KESON, ?OGON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.082 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ĆWIERĆTUSZA część półtuszy z poprzecznego jej podziału między ostatnim a przedostatnim żebrem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ĆWIERĆTUSZA
część półtuszy z poprzecznego jej podziału między ostatnim a przedostatnim żebrem (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ PÓŁTUSZY Z POPRZECZNEGO JEJ PODZIAŁU MIĘDZY OSTATNIM A PRZEDOSTATNIM ŻEBREM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x