JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOKACJA to:

jakiś wyodrębniony obszar w niektórych grach komputerowych, część wykreowanej rzeczywistości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOKACJA

LOKACJA to:

zakładanie wsi lub miast na prawie lokacyjnym, które odbywało się zazwyczaj poprzez nadanie (na 7 lit.)LOKACJA to:

miasto założone na prawie lokacyjnym (zazwyczaj na prawie magdeburskim) (na 7 lit.)LOKACJA to:

sposób określania położenia i wyznaczania kierunku i prędkości ruchu obiektów (na 7 lit.)LOKACJA to:

wieś założona na prawie lokacyjnym (zazwyczaj na prawie magdeburskim) (na 7 lit.)LOKACJA to:

lokalizacja, umiejscowienie, miejsce, w którym coś się znajduje, jest położone (na 7 lit.)LOKACJA to:

zakładanie wsi i miast w dawnej Polsce (na 7 lit.)LOKACJA to:

sposób określania położenia statku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.639

TWÓR, GLIZA, SIAMANG, PODOBÓZ, KIEŁZNO, STRZEMIĘ, KONTRAST NASTĘPCZY, DUWAJHIN, WOREK REZONANSOWY, TEREN ZAMKNIĘTY, PROEPIDEMICZKA, LOTNICTWO, ŁAPA, KOZUBEK, SAMOA, BATYMETRIA, USZTYK, POMARAŃCZOWY PAS, OKULARY, AMALAKA, WKŁAD, TEMAT, GMINA GÓRNICZA, WZÓR, CZANKA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, EPOKA, INFOBOX, ESKIMOSEK, PŁYTKA CZOŁOWA, MANIPUŁ, UMOWA KOMPENSACYJNA, OFERTORIUM, PODMIOT GRAMATYCZNY, ZBIORNIK, MNIEJSZOŚĆ, TARCZA, ZEFIR, JESIOTR ROSYJSKI, METODA, SIODŁO, ETAP, UDERZENIE, AFIKS, CIĘCIWA, AFLASTON, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KŁĘBUSZEK, GOŚCINNY WYSTĘP, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, ZAPOLE, PARAGRAF, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, STOPIEŃ WYŻSZY, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, NÓŻ, KADR, MASŁO, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, MUNSZTUK, TRZÓSŁO, MORGA, TORPEDÓWKA LOTNA, MIMETYZM, MEWKA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, PAPIER, KORONA, FRONT, RĘKAW, STOPA LODOWCA, TWARDZIEL, KORZONEK, PASEK, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, PATELNICA, DONOŚNIK, SAMOA AMERYKAŃSKIE, MYSZ LEŚNA, PORTUGUESA, SFERA, BABA, URUBU PSTROGŁOWY, CONNACHTA, GORS, SIÓDMA CZĘŚĆ, KULTYSTA, STREFA BENIOFFA, RYLEC, ŻYWICA, KRĄG KULTUROWY, TRIO, CIANGSU, WOŁYNIANIN, SPLOT ODBYTNICZY, OBSZAR TRANZYTOWY, KOLEMANIT, POWOŁŻE, NARZĄD ŁZOWY, KLIMAKTERIUM, PESZT, NOC, OBRĘCZ, RAMIAK, GÓRA, MASKA, ODZIEMEK, GOSPODARSTWO KRAJOWE, ĆWIERĆTUSZA, HAREM, TUMBA, PRÓG, INTERMEZZO, KLUCZ, WYSZYWANKA, STALNICA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, INŻYNIERIA WOJSKOWA, INSTANCJA, OPRZĘD, ADMIRALICJA, PRZEDPIERSIE, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, FILECIK, CEWKA MOCZOWA, PŁATOWIEC, KORMORAN CZUBATY, SOS, BOEUF STROGONOW, GRA MMORPG, HISTORYZM, TEZA, PARK, ZATRACENIE, LEJBIK, WIEŻA KOŚCIELNA, WIELORYB, CYBUCH, JELCZ, SZANSI, SZARŁAT, KOMUNIA, JUTRZYNA, NAGRZBIETNIK, TRIO, CHROPAWOŚĆ, PUSTAĆ, BATERIA, KUKLIK, NAGŁOWIE, EFOD, SOCZEWKA, INTERIOR, INDIANA, AKCIK, JELEŃ WSCHODNI, OTUNIT, PIŁOGON, EKSPERTKA, PRZYZIEMIE, CHWOST, KAPSUŁA, MANIPULACJE, NOCEK DUŻY, GĄGOŁ, ZIEMIA, WARMIŃSKI, GEOPATIA, PONUR, NALEPA, FACET, WORECZEK ŁZOWY, BRZESZCZOT, PERKOZ ARGENTYŃSKI, NIWA, JĘZOR OSUWISKOWY, REKIN ŚLEDZIOWY, GROMNICA, PRODUKCJA WTÓRNA, STREFA PERYGLACJALNA, JĘZYKI KAUKASKIE, BRYLANT, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, GEREZA BIAŁOBRODA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PÓŁCHÓR, KATOLICYZM, APARAT ABSORPCYJNY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, IGIEŁKA, BĄK ZWYCZAJNY, ZIELENIEC, KILSON, SKORUPA, LEŚNICTWO, ARBORETUM, BYLICA POSPOLITA, DUSZA, KORONA, WIERZCHNICA, ATRAPA, SZPONDER BRZEŻNY, PAS, PRZĘSŁO, EDYKUŁ, ROTATOR, PRZYBUDOWA, KOKON, CZAPLOWATE, NADKŁAD, NADLEŚNICTWO, SYMULACJONIZM, ABAKUS, KORMORAN WSPANIAŁY, PŁAT, GAR, BIODOSTĘPNOŚĆ, CHOLEWKA, ZAKOŃCZENIE, EOLIDA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, OFIARODAWCA, ŁYDKA, KOLCZYK, MODRASZEK ALKON, KADŁUB, PUDŁO, ABSTRAKCJONISTA, SYNDYK, KOLEC, ZATOKA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, BANK, ALTERNAT, KALEKA, KORMORAN MAROKAŃSKI, BIOCZUJNIK, SZALKA, DUANT, TARCZA KRYSTALICZNA, PEŁNOŚĆ, SKRZYDŁO, PLASTRON, MEGHALAJA, WODZE, POLE, DARCZYŃCA, WROTA WĄTROBY, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, RAMIĘ, KWADRANT, ZAGRYWKA, LAWETA, IZBA DEPUTOWANYCH, MANNA, CENTRUM URAZOWE, BRÓDKA, MONOPOLISTA, MIMETYCZNOŚĆ, KRUPON, NACISK, MARYNARKA, PŁASZCZ, POJĘCIE MATEMATYCZNE, SKŁAD, ŚWIAT, WAPITI, RUNO, WPUST, GONDOLA, PARTER OGRODOWY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PODZAMCZE, WANGA, DZIANINA, CHORĄGIEW, BUDOWANIE, LODOWIEC SZELFOWY, LEGAWKA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, POLITYKA PIENIĘŻNA, GOL, PYTON KRÓTKOOGONOWY, IROKEZ, KUC KASPIJSKI, PANEK, KIELICH, PRZYZIEM, PRZYSIEK, ŚWIĘCONKA, KLASTER, KONSTRUKCJA NOŚNA, PODKATALOG, SZYPLIN, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, SWOSZOWICE, PORTKI, ?JURYSDYKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.639 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOKACJA jakiś wyodrębniony obszar w niektórych grach komputerowych, część wykreowanej rzeczywistości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOKACJA
jakiś wyodrębniony obszar w niektórych grach komputerowych, część wykreowanej rzeczywistości (na 7 lit.).

Oprócz JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JAKIŚ WYODRĘBNIONY OBSZAR W NIEKTÓRYCH GRACH KOMPUTEROWYCH, CZĘŚĆ WYKREOWANEJ RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x