PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORZE EPIKONTYNENTALNE to:

płytkie morze pokrywające obszar bloku kontynentalnego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 587

MOKASYNY, LUIZJANA, STREFA BENIOFFA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, PASTWISKO, BUFOR, KANIUK ZWYCZAJNY, ZASIĘG, NISZA NIWALNA, SCHWYZ, POLE, TENISÓWKI, KUSACZ KASZTANOWATY, BIEŻANÓW, BLOK, TRZECI ŚWIAT, TECHNOSFERA, STREFA NUMERACYJNA, PRODUKCJA WTÓRNA, WANIENKA, MUSTEL SIWY, BUTLONOS, ULEPSZACZ, BIAŁOSTOCCZYZNA, OPŁOTKI, SZELF, SOCJOEKONOMIKA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, WENATIKOZUCH, REKINEK PSI, KALABRIA, MORZE AZOWSKIE, SFERA, ELEKTROMIOGRAFIA, KOSZATNICZKA, SZYBOWISKO, STOK KONTYNENTALNY, CZASZA LODOWA, PLATFORMA, TEREN ODKRYTY, STREFA KONWEKTYWNA, OŁÓW, SZOT, ŻUŁAWA, PAMIĘĆ GÓRNA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MAPA ZASADNICZA, SZANSI, WOLNY OBSZAR CELNY, TARCZA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, KONGRES WIEDEŃSKI, GNIAZDO, WYBIEG, TEREN, BASEN, OKOLICA, GEREZA BIAŁOBRODA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, ŚWIAT, UMBRIA, MOLWA, REZERWAT, BRĄZOSZ, KOTIK, DELFIN BUTLONOSY, STREFA NERYTYCZNA, DELTA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, SIECI, TEREN PRZYLEGŁY, SEFARDYJCZYK, OBSZAR WODNY, KRAJ DWUJĘZYCZNY, PARANA, KAUKAZ, KOLORADO, REJON, BATYBENTAL, GRANULACJA, OBSZAR TRANZYTOWY, ZANOKCICA CIEMNA, DYSCYPLINA, ANTROPOSFERA, PORTUGUESA, OBSZAR EPICENTRALNY, SFERA, KONGER, STREFA CZASOWA, MARYNISTYKA, KRĄG KULTUROWY, JĘZYK SOGDYJSKI, POPAS, SIATKA, GORBUSZA, PIERZE, NORFOLK, AUT BRAMKOWY, DYSK LOKALNY, PARK NARODOWY, DEM, MARTWY PUNKT, EGZARCHAT, PLEMIĘ, OBSZAR PENSEJSMICZNY, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, CHIMERA, ATLAS, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, RUDA PABIANICKA, SZTUKA ZIEMI, ZŁĄCZE, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, SIEĆ, HALA, PATRIARCHAT, UTAH, STREFA NADGRANICZNA, ZIEMIA, CIEŚŃ GARDZIELI, PARAIBA, TEREN ZAKRYTY, MIKROKONTYNENT, MEGHALAJA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, OSTOJA, LAKUNA, PANEW, LOTNISKO, LOTNISKO, KERALA, KILKA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, KERMAN, ZAŁOM, CORDOBA, SĘP USZATY, PAMIĘĆ BUFOROWA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POPIELNICZKA, OBSZAR CELNY, KONSTELACJA, ŻYWIOŁ, AREAŁ, ZAKRĘT ZĘBATY, MORZE, KORYTARZ POWIETRZNY, EKOSFERA, KUCZKA, TEORIA DECYZJI, TYBINKI, ZAKOLE, JEZIORO AŁASOWE, GREEN, NISZA, ALABAMA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, NIWA, PRZEDMORZE, AWANPORT, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, UZDRAWIACZ, GUSTANDO, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, BURGENLAND, BACHTARAN, TRYDENT, PAŃSTWO ROŚLINNE, ŁONO, AKWEN, CONNECTICUT, JURYSDYKCJA, TORPEDÓWKA LOTNA, PIĘTRO HALNE, PORT MORSKI, ŁĘG, SOGDYJSKI, EKOSFERA, AKWEN, RAKOWICE, GARNIZON, REDA, TOŃ, WERTEPY, REJON, REDA, UPRAWA, PRZYCHACIE, ANIOŁOKSZTAŁTNE, NADLEŚNICTWO, SĘP ARABSKI, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, WZNIESIENIE, RUKUA, PULPIT, OKIENKO, WYNIOSŁOŚĆ, OPERAT UZDROWISKOWY, SZLAK GRADOWY, MACKENZIE, ZIEMIA, TAJGA, KONSTELACJA, STREFA HEADA, AREAŁ, PRZESTRZEŃ, KOLCZYK, STOŻEK DEPRESYJNY, MURCJA, WĘŻOJAD CZUBATY, SAPA, REGION STREFOWY, DÓŁ ŁOKCIOWY, POLE GOLFOWE, KOSZATNICA, EWAKUACJA, GRZYB SKALNY, ZATOKA NIŻOWA, MORZE EPIKONTYNENTALNE, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, PRZEDMURZE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, STREFA WOLNOCŁOWA, WSTĘPNICA, REKINEK, AMAZONAS, TEREN, TARCZA KONTYNENTALNA, ŁEMKOWIE, KUWETA, OBSZAR, TRANSGRESJA MORZA, PILŚŃ NERWOWA, WYŻ, BRANICE, CORRIENTES, OKNO, ZAKRES ZNACZENIOWY, SYJON, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, TOŃ, FUNDUM, ZRĄB, POTOP, GOSPODARSTWO LEŚNE, BUROZIEM, WIRGINIA, PROREKTOR, AGLOMERACJA, JEŻ ZACHODNI, INGRESJA MORSKA, PAJĘCZYNA, TEREN, TŁUSZCZAK, STREFA KLIMATYCZNA, KAWĘCZYN-WYGODA, JEZIORO TERMOKRASOWE, RYNEK WEWNĘTRZNY, SONORA, PRZODOWNICA PRACY, KOSOWO, POPRAWIACZ, USKOK, POLE WIDZENIA, DZIWONOS CZARNOBOCZNY, POLARNA CZAPA LODOWA, KREWETKA ATLANTYCKA, GĄGOŁ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KUSACZE, SIEĆ LOKALNA, OBSZAR GÓRNICZY, HRABSTWO, PIŁONOSOWATE, PORT, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PRZODOWNIK PRACY, TEREN PRZEMYSŁOWY, WYBRZEŻE SZKIEROWE, APELACJA, JEDNOSTKA OSADNICZA, PRYWATNOŚĆ, KORMORAN ROGATY, TEREN ZAMKNIĘTY, KOLUMBIA, ZIEMIA OBIECANA, SIERŚĆ, WĘGIEL, DZIAŁ, SZARY RYNEK, RIODEJANERIO, KOMÓRKA, KOPUŁA LODOWA, TORNADO LINII SZKWAŁÓW, MALAKKA, ?POLE DRUMLINOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORZE EPIKONTYNENTALNE płytkie morze pokrywające obszar bloku kontynentalnego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORZE EPIKONTYNENTALNE
płytkie morze pokrywające obszar bloku kontynentalnego (na 21 lit.).

Oprócz PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PŁYTKIE MORZE POKRYWAJĄCE OBSZAR BLOKU KONTYNENTALNEGO. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x