CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIATKA to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)SIEĆ to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIATKA

SIATKA to:

grupa ludzi działająca w sposób zorganizowany, realizująca swoje cele poprzez tajną działalność (na 6 lit.)SIATKA to:

plecionka zrobiona z nici, sznurka, drutu lub innego podobnego materiału (na 6 lit.)SIATKA to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)SIATKA to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 6 lit.)SIATKA to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)SIATKA to:

piłka siatkowa - drużynowa gra sportowa (na 6 lit.)SIATKA to:

w niektórych sportach (np. w siatkówce, tenisie, ping-pongu, badmintonie) przedzielająca boisko na pół naciągnięta taśma z plecionką (na 6 lit.)SIATKA to:

zrobiony z plecionki element budowy bramki w niektórych sportach (np. piłce nożnej, piłce ręcznej itd.) (na 6 lit.)SIATKA to:

torba na zakupy (na 6 lit.)SIATKA to:

schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

naciągnięta plecionka sznurowa przedzielająca na dwie części plac tenisowy, siatkówkowy (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej umieszczona między katodą i anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

pośrodku kortu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.995

JĘZYK EZOPOWY, OKAZAŁOŚĆ, ADRES ELEKTRONICZNY, URZĄD IMIGRACYJNY, SYNKOPA, LINIA PODSTAWOWA, DZIEWIARKA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DYPTYK, CIĘŻKI TYŁEK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, GILOSZ, KUPEREK, GRZYB SITARZ, SPŁACALNOŚĆ, KRAJOBRAZ, PILON, ZAAWANSOWANIE, SIEĆ, POPRZECZKA, RÓWNIK TERMICZNY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KUC DALES, PASTWA, LATAWIEC, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PAŁĄK, WYRAFINOWANOŚĆ, OSTATNI DZWONEK, NOTARIUSZ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PRANKO, SAPROFAG, LOGIKA, MŁYNOWNIA, SEITAN, DYSTYCH, PRZEWAGA, SKROMNISIA, MENUET, PROTUBERANCJA, PRZEŁĄCZNICA, STEROWANIE ODPORNE, ZADRAPNIĘCIE, GENOMIKA STRUKTURALNA, DNA MOCZANOWA, FRANCISZKANIZM, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, POLSKI, PIKOMETR, MASŁO, DEZERCJA, WIDZENIE, SNICKERS, ZARAŻONA, SALON MEBLOWY, SZORSTKOŚĆ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, TŁO, WARUGA, STARÓWKA, ŹDZIERSTWO, KINEZJOLOGIA, DIETA, STREETWORKER, RODZAJ MĘSKI, ŚMIECISKO, MAGICZNOŚĆ, ODBIJANIE, DŁUGI RÓG, KORONKARZ, JASŁO, KONESER, PODATEK BASENOWY, NIENASYCENIEC, SUPORT, BLUES, EURYBIONT, ŁAWA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KARA, BALANSJER, KOSA, DYSTORSJA, PIERWORYS MAPY, BAŻANT, ISTNOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SOLARKA, ZUPA, DYBUK, MASALA DOSA, POTWIERDZENIE, BIAŁORUSZCZYZNA, UKRYCIE, FILAKTERIA, NABIEG KORZENIOWY, WALKA, KADŹ ZALEWNA, PEDET, ANALIZA TRANSAKCYJNA, AMFIBIA, PRZEŻYCIE, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, POWIEŚĆ KRYMINALNA, WIERTNIK, CYBORIUM, UCHWYT, CEREMONIA HERBACIANA, POKÓJ, RADIESTETA, HIPOTEZA POMOSTOWA, LINIA KREDYTOWA, UCISK, POGROBOWIEC, KOLOR, PŁATKI, LICZBA NIEWYMIERNA, EPICYKL, PUŁK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PROMIEŃ, ICHNOLOGIA, DRZWI WAHADŁOWE, TENDENCJA, ALGOLOGIA, SERBSKOŚĆ, WZNOSZENIE, ROPNIAK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, WĘDRÓWKA DUSZ, ZGNILIZNA DREWNA, ARPEGGIO, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, KROPLÓWKA, TOPIK, DOKTOR HABILITOWANY, CHYBOTLIWOŚĆ, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, SUPERKLIENT, HISTORIA LITERATURY, WYMOWNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KAMELEON, KREOLKA, JASŁO, FIKCJA LITERACKA, PRIORYTET, STAN TRZECI, DOMINACJA NIEPEŁNA, PĘCHERZYK, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, NAWIS, TYSIĄC, BIEG, KSIĘGA WÓJTOWSKA, NAGRZEW, KŁUSAK ROSYJSKI, GWAŁTOWNOŚĆ, DZIESIĄTKA, PRZYKRYCIE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, DROBINA, PŁYTA, GNUŚNOŚĆ, ZOROASTER, WIDZOWNIA, DEPOZYT, WINNA, PAS WŁĄCZENIOWY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOLCZATKA, LEGENDA, CZTERDZIESTKA, GRUPA, DWUDZIESTA CZWARTA, PARAPETÓWKA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KWADRAT MAGICZNY, KOPARKA POPRZECZNA, AKROBATKA, INTENDENT, IMMUNOFARMAKOLOGIA, PODSTAWA, SZTANGA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, GZY, ANGIELKI, GLEJCHENIOWATE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, TUNIKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KURTYNA POWIETRZNA, SAVE, KIJ, KOPROFAG, ZRZECZENIE SIĘ, HOMOGENIZATOR, MOLINO, OBRONA FRANCUSKA, WYBUCH, GALARETA, HISTORYCYZM, SKLEP ZOOLOGICZNY, NIEREGULARNOŚĆ, PODPALENIE, KONTROLA, CHOKER, RYNEK PRACY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, ŻABA KRZYKLIWA, SAMOOCZYSZCZANIE, OGNISKO MUZYCZNE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WĄŻ, REPOWNIA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, MISZNA, BOLSZEWIK, PERIODONTOLOGIA, FIZYKA, PEJZAŻ, PRZEKUPKA, MĄŻ ZAUFANIA, ŁĄCZNOŚĆ, FILAMENT, ISTOTA RZECZY, ZROST, SYNTETYK, ZYGMUNTÓWKA, PROMINENCJA, UDAR, GOSPODARKA RABUNKOWA, JAZ RUCHOMY, KRAKELURA, OTWÓR WYLOTOWY, PINGWIN PAPUA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, REALNOŚĆ, PODKOLANIE, ZĘBNICA, CIĘŻAR DOWODU, POŁOŻENIE, EWANGELIA, WEKSYLOLOGIA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PERCHA, BALANSJER, STOCZNIA, KROJCZYNI, ALBULOKSZTAŁTNE, F, MONOPTERES, ORTOPTYSTA, CHOROBA FAHRA, JĘZYCZEK, LODOWIEC HIMALAJSKI, JEŻ MORSKI, DYWIZJON RAKIETOWY, OSTREK, BROŃ, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, STYL MANUELIŃSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, SHORT TRACK, KOLBA, STACJA, OBLICZNOŚĆ, SANDBOX, UZDRAWIACZ, NAUKI KOGNITYWNE, ELOKWENCJA, KAPOTAŻ, PUCH, MORS, PARKIET, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, NIMB, TEATR ELŻBIETAŃSKI, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PROGRAM, SOCJOLOGIA MIASTA, OCHOTNIK, EUFONIA, GEOLOGIA NAFTOWA, ŻÓŁW SŁONIOWY, KUNDMAN, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, DUSZA, BATYMETRIA, NAŚLADOWCZOŚĆ, PODPORA, DWA OGNIE, ZAPASY, KURTYNA ZERO, ?GULASZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIATKA cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)
SIEĆ cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIATKA
cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.).
SIEĆ
cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 4 lit.).

Oprócz CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CIENKIE LINIE POKRYWAJĄCE COŚ I PRZECINAJĄCE SIĘ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x