KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUCHOŚĆ to:

konsystencja pokarmów prawidłowo rozpadających się, miękkich (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRUCHOŚĆ

KRUCHOŚĆ to:

właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

nietrwałość, ulotność (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

cecha człowieka: wątłość, delikatność, podatność na choroby (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

delikatna, wątła, szczupła budowa ciała (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.303

FULMAR, BABILOŃSKI, CELULOZOWNIA, RAK, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, ANATOMIA, GARNUSZEK, MINISTERSTWO, PRZEKRASKA, PIECHOTA, ZATAR, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, HARMONIJKA, DIMER, LITEWSZCZYZNA, KOMPARATYSTYKA, CHMURA WARSTWOWA, SZYNOBUS, FLETY, CUDZOŻYWNOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, SYNANTROPIZACJA, WIZAŻYSTA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, TĘŻYCZKA, NIEMĘSKOŚĆ, WAHLIWOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, MELODRAMAT, TRAFIENIE, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, LOGIKA MATEMATYCZNA, KAJMAN KROKODYLOWY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, STRZELEC, TOR, KONCEPTUALIZM, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KONKURENCJA, GAŁĘŹNIK, EPOLET, KORPUS NAWOWY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ILUZJA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KOD BINARNY, SŁOWIANIN, ZGNICIE, KATECHUMEN, FENETYKA, TARYFA ULGOWA, DŻINGEL, KROK DOSTAWNY, KOD DWÓJKOWY, ODEZWA, OBLEGA, STRZEMIĄCZKO, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, TRASZKA SARDYŃSKA, ZARZUCAJKA, WYMIANA, DROGA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, FARTUCH, PRINCESKA, ONKOLOGIA, STACJA POMP, LENIWIEC PSTRY, KOD ALFANUMERYCZNY, FINEZYJNOŚĆ, GARNUSZECZEK, BECZKA BEZ DNA, ALDROWANDA, FILOZOFIA MATEMATYKI, WIGURA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, SUBLITORAL, ASTROCHEMIA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ANTYNOMIA, SAMOWOLKA, EMALIA, PRZYLEPNOŚĆ, EKONOMIA, DRĄGOWINA, POLEWANIE SIĘ, EKSPRES, BALOWICZ, METEORYZM, WIBRATO, ZBÓJNIK, OKRĘT LINIOWY, MACH, AREOGRAFIA, OKRES PÓŁTRWANIA, BIZNESMEN, ŁUSKA, FILOZOFIA NAUKI, KOCZOWNIK, CZERSKA, TAMARAW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, POŁOŻNICTWO, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, RYNEK PODSTAWOWY, KACZUSZKA, POBLISKOŚĆ, PIZZER, NIESKWAPLIWOŚĆ, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, GWAŁT, BEZGRANICZNOŚĆ, TOWARZYSZ PANCERNY, PASCHA, JELITO PROSTE, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, PREPAID, HARUSPIK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KULA, TYNTA, SUBSKRYPCJA, JĄDRO, ŚLONSKI, GOŁĄBEK, NASYCALNIA, CHOROBA TANGIERSKA, SKLEP MONOPOLOWY, FASKA, POTRZEBA, DREWNO FIOŁKOWE, CANON, MEDRESA, KOMPETYCJA, TAMTAM, KOZACY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, TECHNIKA OLEJNA, RYBY DRAPIEŻNE, PODZIAŁ, SERBISTYKA, BABA-JĘDZA, TELEMARK, INTERESOWNOŚĆ, KILOMETR ZEROWY, HANDLARZ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ŁUSKOWCE, CZASOPISMO, SZEWNICA BZÓWKA, INFA, PLANSZA, MOŁOTOW, INFOBOX, PRZEDNÓWEK, SZYK TOROWY, DAGLEZJA SINA, BRAMKA, SILNIK SPALINOWY, PRIORYTET, ŁACINA, JAGIELLON, EKONOMIA NORMATYWNA, OSTRĘŻYNA, PRAWO DŻUNGLI, SAMOUK, POLECANKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BŁONICA GARDŁA, CEL, DOBA, EFEKT LOTOSU, SOJA, ANGIELSKI, FLAK, SNUTKA GOLIŃSKA, DOŚWIADCZENIE, STREFA CZASOWA, WYŁUDZACZ, HELIKOPRION, WĄŻ, POTENCJAŁ, STRZĘPIEL, WSTYD, PODKŁAD KOLEJOWY, MASŁO CZOSNKOWE, PIJAK, WIELKI WYBUCH, TEORIA POTENCJAŁU, SKRAJNA PRAWICA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, FILOLOGIA ROSYJSKA, ŁOWCA, WYCINEK, GARBATE SZCZĘŚCIE, WZORNIK, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ODWROTNY AGONISTA, HANIEBNOŚĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, ODPŁYW, ZACHOWANIE, DOSTRZEGALNOŚĆ, SZTUKA PERFORMATYWNA, PODLIZUCH, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, SZPANERSTWO, IMMUNOCHEMIA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PRZEKWIT, WYŁOŻENIE SIĘ, SIZAL, GEOLOGIA NAFTOWA, SENSOWNOŚĆ, SŁOWACYSTYKA, MALAKOLOGIA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, INFLACJA OTWARTA, ODSKOK, KRATA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, GALERIA HANDLOWA, ZANIK MIĘŚNI, ORZECH KOKOSOWY, OFENSYWA, GAŁKA BLADA, BOGRACZ, AKWAWITA, ZMIERACZEK NADMORSKI, ŻYWY TRUP, IMIĘ, KOHORTA, CYNAMON, HAZUKA, DESIGNERKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, DOZNANIE, PARKIET, BAROSKOP, LOGIKA PRAWNICZA, FULMAR ZWYCZAJNY, CZUBATKA, KATON, WASZA WYSOKOŚĆ, DIATERMIA, FUNKCJA OKRESOWA, ŁONO, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, DOKUMENTARYZM, RASOWOŚĆ, EGZEKUTYWA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ACEFALIA, MIENIE ZAMIENNE, KURECZKA, KONTYNGENT CELNY, NIMFA, RYSUNEK, FLACHA, SZTUBA, SOMATYZACJA, KRATA VICHY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, WYDAWNICTWO SERYJNE, TECHNIKA CYFROWA, NIEODPORNOŚĆ, DOTHRACKI, PŁYWACZEK, FELOPLASTYKA, AKADEMIA, PRZEPIÓRKA, KONGA, PIERNIKARZ, PRZYPŁYW, ROCZNIK, HARLEKIN, DOSTOJNIK, REAKCJA SPRAWCZA, AKATALEKSA, RÓŻNOPAZURKOWCE, WODOCIĄGOWNIA, WYŻYNY, SUKCESYWNOŚĆ, MACIEJKA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, WŁÓKIENNICTWO, PIECZYNG, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, ACID WESTERN, PULSACJA, PIĘTRO, FRANCA, WĘZEŁ SA, ATAK, ?KASTYLIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUCHOŚĆ konsystencja pokarmów prawidłowo rozpadających się, miękkich (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUCHOŚĆ
konsystencja pokarmów prawidłowo rozpadających się, miękkich (na 8 lit.).

Oprócz KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KONSYSTENCJA POKARMÓW PRAWIDŁOWO ROZPADAJĄCYCH SIĘ, MIĘKKICH. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast