WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORA to:

wyodrębniony okres, określony czas, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORA

PORA to:

okres (na 4 lit.)PORA to:

czas, w którym coś ma się wydarzyć, ktoś ma coś zrobić (na 4 lit.)PORA to:

dnia to np. rano (na 4 lit.)PORA to:

dnia lub roku (na 4 lit.)PORA to:

dogodny moment (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.880

TEKSTYLNY, PIEROGI, PERMAKULTURA, EKLER, PINGWIN BIAŁOBREWY, ZŁOTOKAP, NACIEK JASKINIOWY, GODNOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CIĄGUTKA, LEASING OPERACYJNY, NAKTUZ, KURECZKA, PRALUDZIE, OBSŁUGA, JĘZYK BERTA, PŁYNNOŚĆ, ŚMIECIARZ, TRAGIZM, PROKSEMIKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GLEBA KOPALNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, UWAGA, NIEMOŻLIWOŚĆ, ETAP, STATYWIK, BALAST, EURYBIONT, ŻABKA, GEREZA BIAŁOBRODA, POJAWIENIE SIĘ, PRZECHOWANIE, KOORDYNACJA, PANEL STEROWNICZY, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, METALOGIKA, ROZMNOŻA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, MIKROSKOP ŚWIETLNY, NARYS KWIATOWY, REALIZM MAGICZNY, BOREWICZE, CYRK, KUCHTA, PIĘĆDZIESIĄTKA, GRANULACJA, OPLOT, PAMPA, NOTACJA MENZURALNA, PIERSI, ATOMISTA, KET, KĄPIEL LECZNICZA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ALDROWANDA, PRZEJRZYSTKA, WURST, AGROMETEOROLOGIA, CHIRURGIA OGÓLNA, ŁOŻNIK, PIEC DYMARSKI, PÓŁNOC, KASZA, CISZA, KAZNODZIEJA, UKRES, ARABIKA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, PRZESTRZELENIE, NAPPA, STOPIEŃ ETATOWY, KONTRAPUNKT, ŁÓŻKO PIĘTROWE, HADIS, UCZESTNIK, SSAK, CEWKA, STARA DUPA, MAGIERKA, TUKAN, SPRZĘŻNICA, KURTYNA, KWATERUNEK, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, NANOFILTRACJA, CZAS, MUFKA, SHOUNENAI, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ARGUMENT, JAJKO PO FRANCUSKU, ANTYWZORZEC, HUTNIK, PIASEK MOCZOWY, NABRZEŻE, BENEFICJENT, GRZYB ZAJĄCOWY, SYSTEMIK, LEK NASENNY, RAKI, ORNAMENT, GAŁKA BLADA, PORZĄDEK, PRĄD JEDNOFAZOWY, GRAFIKA KOMPUTEROWA, GĄSKA ZDRADLIWA, KORYTARZ, MIARA, HIEROTOPOGRAFIA, OPIEKA TERMINALNA, SYNTETYZATOR, LOGIKA MATEMATYCZNA, CHODZĄCA POWAGA, OPERATOR BITOWY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, PODUSZKA KURTYNOWA, ZROST, PINGWIN BIAŁOOKI, PREFEKT APOSTOLSKI, WEZWANIE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, PIECZONA ALASKA, HOT DOG, TOREBKA BOWMANA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ROGALIK, ANIMAG, TELETECHNIKA, SZALONA GŁOWA, AWARYJNOŚĆ, EPOKA KAMIENIA, WYŚWIETLARNIA, INSZA INSZOŚĆ, DIALIZA OTRZEWNOWA, KIWI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ZDARZENIE, DWUDZIESTY PIĄTY, PRZEKŁADACZ, RUMIAN SZLACHETNY, SZLAK, DŁUGOŚĆ, SKUPIENIE, KULTYWAR, SMAROWNICA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SPOINA, AKSAMITKA, CZYŚCIK, WEŁNIANKA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, FALA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KUCHNIA, LATARNIOWIEC, FTYZJATRIA, NIEWIERNOŚĆ, EKSPRESOWOŚĆ, ZGRZEWKA, LIST OKÓLNY, SEITAN, DNA MOCZANOWA, WIDZIADŁO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, RYGIEL, CHAŁWA, KOMPRES, TFILIN, FIRMÓWKA, CZYNNIK NIECENOWY, EKLER, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, TYBETAŃCZYK, SKANDYNAWSKOŚĆ, PIEROŻEK, WDROŻENIOWIEC, KONFRONTACJA, URBANIZACJA, CHROMATOGRAF GAZOWY, PRZESZUKANIE, OPRAWA, ŚCIĘCIE, NIKIELINA, POLKA, SYSTEM DZIESIĘTNY, OTOLARYNGOLOGIA, DWUBÓJ, STREFA HEADA, POLA ELIZEJSKIE, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, NOWICJUSZ, STADIUM LARWALNE, APLA, CHROPOWATOŚĆ, ORTOPTYSTA, PIECHOTA, SZYFON, DŁUGODZIÓB, AKCENT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LAPIDARNOŚĆ, KARŁO, ŚWIAT, TKANKA, OPERATOR UNITARNY, ODKŁAD, ZDUN, CZAS, ADRESAT NARRACYJNY, NĘCISKO, OGNIWO WESTONA, BYLEJAKOŚĆ, ZAPAS, CZERWONA GWARDIA, TOKARKA KŁOWA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, FONOGRAM, DIZAJNERKA, ZACZEPNOŚĆ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZIELONOŚĆ, KAGUAN, MEDIALNOŚĆ, MENZURKA, STOLICA, KRUŻA, DRGANIE AKUSTYCZNE, NIECENZURALNOŚĆ, KOLORYT, ABSOLUT, ROZPRAWKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PLUWIAŁ, LEMONIADA, MOZART, HUBA WIERZBOWA, BICZ SZKOCKI, ŁUK, SIDA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ZIARNOJAD, MNIEJSZOŚĆ, ZIELSKO, DOBA, LANGOSZ, PIRUETKA, HIPNOTERAPIA, BIEG PRZEŁAJOWY, CZĄSTKA DZIWNA, PIÓRO, WKRĘTKA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, POPYT NIEELASTYCZNY, MISJA DYPLOMATYCZNA, OPENER, JEDYNY, PRACA TYMCZASOWA, FUTERKO, UKROP, LAWINA GRUZOWA, WIDELEC, GRABARZ, ZASADA PODCZEPIENIA, GŁUPKOWATOŚĆ, CYBERNETYZACJA, UFNOŚĆ, SCHLANIE SIĘ, MIOTEŁKA, IMMUNOGLOBULINA, ŚWIADEK, KASA, DMUCHAWKA, SZKOŁA, PRAWO JOULE'A, GRZYB MAŚLAK, PIEC WANNOWY, NERWICA SPOŁECZNA, ŚWIADOMOŚĆ, NEURON CZUCIOWY, MIKSER, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, REAKTOR, OBROŃCZYNI, EP, WIATRAK, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ZMORA, TABLICA STEROWNICZA, OZÓR, EKONOMIA ROZWOJU, KNYSZ, SYNONIMIKA, CHALKOLIT, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, GÓWNOZJAD, ?NIESPORCZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORA wyodrębniony okres, określony czas, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORA
wyodrębniony okres, określony czas, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 4 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONY CZAS, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x